สอบถามการกิน

[15 มีนาคม 2562 : 6:13:15]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
หญิงวัยกลางคนได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เป็นคอหอยอักเสบ รับประทาน amoxicillin 500 mg ครั้งละ 2 เม็ด เช้า-เย็น เป็นเวลา 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น ยังมีไข้และอาการเจ็บคอ จะเปลี่ยนไปกิน co-amox 1 gm ได้หรือไม่ คิดว่ายาแรงกว่า amoxicillin
จาก Nu -...
พยาบาล โรงพยาบาล
- จันทบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 124.122.xxx.xxx ]

[15 มี.ค. 62 : 6:15:56] นศภ.ปริญญา สงอักษร/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 124.122.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คอหอยอักเสบ (Pharyngitis) เป็นภาวะการอักเสบที่เกิดจากแผลในลำคอ จนเกิดอาการเจ็บคัน อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย โดยส่วนมากสาเหตุของการเกิดกว่าร้อยละ 40 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งพบการติดเชื้อกลุ่ม rhinovrus สูงถึงร้อยละ 20 ส่วนการติดเชื้อแบคทีเรียส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อ Group A beta-hemolytic streptococcus(GABHS) ประมาณร้อนละ15-30[1]
การรักษาคอหอยอักเสบจากการติดเชื้อ GABHS แนะนำให้ใช้ penicillin V 250 มก. วันละ 4 ครั้ง หรือ 500 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 วัน หรือยากลุ่ม penicillin ตัวอื่นๆ เช่น amoxicillin ขนาด 25 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง หรือ 50 มก./กก. วันละครั้ง หากมีประวัติแพ้ยากลุ่ม penicillin จะแนะนำให้ใช้ยากลุ่ม cephalosporin เช่น cefadroxil cephalexin เป็นเวลา 10 วัน[1] ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงกว่ายากลุ่ม penicillin[2] หรือยากลุ่ม macrolide เช่น clindamycin, clarithromycin ใช้ยาเป็นเวลา 10 วัน ส่วน azithromycin แนะนำให้ใช้เป็นเวลา 5 วัน[1]
โดยส่วนมากแล้วอาการคอหอยอักเสบอาการจะดีขึ้นใน 3-4 วัน โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ หากได้รับยาอาการจะดีขึ้นใน 1-3 วัน[1] ในกรณีผู้ป่วยรับประทาน amoxicillin ไปเพียง 2 วัน จึงยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเกิดการล้มเหลวในการรักษา จากการศึกษาในอดีตพบว่าการล้มเหลวจากการใช้ยา penicillin V อยู่ที่ร้อยละ 38 เมื่อได้รับ penicillin V อีกครั้ง พบว่าเกิดการล้มเหลวในการรักษาครั้งที่ 2 สูงถึงร้อยละ 71 แต่หากเปลี่ยนไปใช้ amoxicillin- clavulanic acid จะเกิดการล้มเหลวในการรักษาครั้งที่ 2 เพียงร้อยละ 9[3]
ในการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนั้น amoxicillin-clavulanic acid มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษา rhinosinusitis เพียงเท่านั้น[4] สำหรับการใช้ amoxicillin-clavulanic acid ในการรักษาคอหอยอักเสบ แนะนำให้ในกรณีที่มีการติดเชื้อเรื้อรัง หรือมีการกลับมาเป็นซ้ำเพียงเท่านั้น[1]

เอกสารอ้างอิง
1. Frei C, Frei B. Upper Respiratory Tract Infections.. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e New York, NY: McGraw-Hill; . http://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861§ionid=146071422. Accessed October 25, 2018.
2. Janet RC, Michael EP. Meta-analysis of Cephalosporins versus Penicillin
for Treatment of Group A Streptococcal Tonsillopharyngitis in Adults. • CID 2004:38
3. Edward LK, Dwight RJ. Eradication of group A streptococci from the upper
respiratory tract by amoxicillin with clavulanate after oral penicillin V treatment failure. J Pediatr. 1988 Aug;113(2):400-3.
4. Lexicomp. Amoxicillin and clavulanate: Drug information [Internet]. 2018 [cited 26 Sep 2018]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/amoxicillin-and-clavulanate-drug-information?search=amoxicillin%20clavulanate&source=panel_search_result&selectedTitle=1~139&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : penicillin failure, amoxicillin and clavulanate, G

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved