การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก และการทานยาอมสเตรปซิลในหญิงตั้งครรภ์

[1 กุมภาพันธ์ 2545 : 14:02:26]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการทราบว่าการฉีดยาป้องกันบาดทะยัก 2 เข็มสามารถคุ้มกันโรคได้กี่ปีคะ และการทานยาอมสเตรปซิลในช่วงตั้งครรภ์จำนวนมากเนื่องจากเจ็บคอ มีผลเสียต่อเด็กในครรภ์หรือไม่คะ
ข้อมูลผู้ใช้ยา :
เพศ หญิง อายุ 31 น้ำหนัก 55 kg สูง 162 cm
ข้อมูลยาที่ใช้ : ชื่อการค้า - ชื่อสามัญทางยา : - ขนาดยาที่ใช้ : - รูปแบบยา : ไม่ระบุ รูปร่าง : - สี : -

ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก อรพินท์ opl...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บ.แอ๊คเคาน์ 28 (นนทบุรี) ขก กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 202.133.xxx.xxx ]

[3 ก.พ. 45 : 11:49:55] ภญ.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี  Staff Team wruedeek@ratree.psu.ac.th IP [ 202.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอตอบในเรื่องวัคซีนก่อนนะคะ ในผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก (Tetanus toxoid) 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน พบว่าประมาณร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้ (0.01 IU/ml) และจะคงอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หากได้รับครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน พบว่าประมาณร้อยละ 95 ของผู้ที่ได้รับวัคซีน จะทำให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงเกินกว่าระดับที่ป้องกันโรคได้มากขึ้น และจะคงอยู่ได้นานไม่น้อยกว่า 5 ปี
ในกรณีของหญิงมีครรภ์ที่ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อนเลย ควรได้รับวัคซีนดังกล่าว 3 ครั้ง หากได้รับไม่ทันในระยะเวลาของการตั้งครรภ์ ก็จะต้องกลับมารับวัคซีนจนครบ 3 ครั้งตามระยะห่างที่กำหนดค่ะ
ถ้าหญิงมีครรภ์เคยรับวัคซีนนี้มาแล้ว 1 ครั้ง ควรให้อีก 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน ในระหว่างการตั้งครรภ์
ถ้าหญิงมีครรภ์เคยรับวัคซีนนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ควรให้อีก 1 ครั้ง ในระหว่างการตั้งครรภ์
ถ้าหญิงมีครรภ์เคยรับวัคซีนนี้มาแล้ว 3 ครั้ง (ครบชุด) มาแล้วเกิน 5 ปี ให้ฉีดกระตุ้นอีกเพียง 1 ครั้ง แต่ถ้าเคยฉีดมาครบชุดไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องฉีดกระตุ้นอีก
เอกสารอ้างอิง
คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 2543 หน้า 27-29.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : tetanus toxoid

[27 พ.ค. 48 : 14:43:25] นาย วิเชียร สวัสดิ์รักษ์กุล sawatrukkul@thaimail.com IP [ 203.188.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก เพียง 1 เข็ม ป้องกันโรคได้กี่ปีครับ

[30 ก.ค. 52 : 22:21:56] คนอยากรู้ tan1012008@hotmail.com IP [ 125.26.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การเตรียมวัคซีนบาดทะยักในsyingเก็บได้นานเท่าไหร่

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved