การใช้ยาน้ำ M.tussis ในสตรีมีครรภ์

[10 กุมภาพันธ์ 2545 : 17:49:49]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าสามารถ ใช้ยาน้ำ m.tussis ในสตรีตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เนื่องจากที่ข้างขวดจะมีระบุไว้ว่าห้ามใช้ แต่หมอบางท่านยังจ่ายยานี้ให้ ไม่ทราบว่ามีอันตรายมากน้อยแค่ไหน เพราะส่วนผสมมี opium tincture อยู่ด้วย ถ้าไม่ควรใช้ตัวนี้ไม่ทราบว่าจะใช้ยาน้ำพวกไหนดี
จาก สกาวใจ ไขสมบูรณ์ ไม่...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ดูแลลูกค้า กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 168.120.xxx.xxx ]

[10 ก.พ. 45 : 19:14:37] narongsak n_narongsak@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ทานยาจะดีกว่าไหม ทานน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา
หรือน้ำผึ้งผสมมะนาวบรรเทาอาการไอ น่าจะปลอดภัยกว่า
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง
Keywords : none

[21 ก.พ. 45 : 13:52:17] ภญ.รัชฎาพร วิสัย ratwis@kku.ac.th IP [ 203.170.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ที่กลัวกันว่าเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ คือ M.tussis สูตรที่มี potassium antimony tartrate ค่ะ (สูตรในเภสัชตำรับของโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข)

[9 ต.ค. 55 : 17:20:50] มลิวัลย์ สินานัท ying-milk@live.com IP [ 27.55.12xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ท้องได้ 6 เดือน หมอก็จัดยานี้ให้เมือนกันคะ

Your Answer
เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 50 Kbyte [ pdf, doc, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ประธานหน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม

ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved