อยากทราบ ข้อมูล ของยา Somatropin คัรบ ถามฝ่ายเภสัชสนเทศที่นี่ได้หรือเปล่า คัรบ

[18 มีนาคม 2545 : 13:44:18]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาsomatropinอย่างละเอียดไม่ทราบว่า จะสอบถามจากฝ่ายเภสัชสนเทศได้หรือเปล่าครับ ถ้าจะกรุณาช่วยบองถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้วยครับ
ข้อมูลผู้ใช้ยา :
เพศ ชาย อายุ - น้ำหนัก - kg สูง - cm
ข้อมูลยาที่ใช้ : ชื่อการค้าSomatropin ชื่อสามัญทางยา :ไม่แน่ใจว่าจะเป็น Somatotropinหรือไม่ ขนาดยาที่ใช้ :ช่าวตอบด้วยครับ รูปแบบยา : อื่น ๆ รูปร่าง :- สี : -
-
ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก เจษฎา นุชพ่วง ๋๋j...
บุคคลทั่วไป สถานศึกษา
ม.น พิษณุโลก
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ ประชาชน
IP [ 202.28.2xxx.xxx ]

[26 มี.ค. 45 : 9:27:35] นักศึกษาฝึกงาน (Rx 20 มอ.).. ร้านเภสัชชุมชน5,4 s4150098@maliwan.psu.ac.th IP [ 203.130.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Somatropin เป็น natural human Growth hormone ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายมนุษย์ ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงยีนโดยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
รูปแบบยาที่มีขายในประเทศไทย เป็นยาฉีดใต้ผิวหนัง และฉีดเข้ากล้ามเนื้อ มีลักษณะเป็นผง บรรจุในขวดแก้วสำหรับใส่ยาฉีด(vial) ก่อนใช้ต้องนำไปผสมกับตัวทำละลายซึ่งเป็นสารละลายผสมของ sodium chloride และ benzyl alcohol
Somatropin ใช้ในการรักษาเด็กที่มีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ที่เกิดจากความบกพร่องในการหลั่ง endogenous Growth hormone มีข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีกระดูกส่วนที่ยืดขยายหยุดการเจริญเติบโตแล้ว ผู้ที่แพ้สาร benzyl alcohol และผู้ป่วยเบาหวาน การได้รับ somatropin ในปริมาณที่มากเกินไปเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดภาวะร่างกายสูงใหญ่ผิดปกติ (gigantism)ในเด็ก และภาวะที่กระดูกส่วนปลาย ได้แก่ มือ เท้า จมูก โตเกินปกติในผู้ใหญ่ ดังนั้น
การรักษาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด


เอกสารอ้างอิง
1.Drug facts and comparisons., edition 1989,
pp 333-334 : St.Louis company
2.Rang H.P. and Dale M.M.
Pharmacology,1987,pp 363
3.Tims annual Thailand ,1994,pp 862-863

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference

[28 มี.ค. 45 : 13:54:50] เจษฎา นุชพ่าง jesadaz@yahoo.com IP [ 202.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณครับ

[5 พ.ค. 48 : 14:56:31] tippawan nongnut09@hotmail.com IP [ 61.91.13xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าสาร benzyl alcohol ที่มีส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือทำความสะอาดผิว จะมีผลหรืออันตรายใดๆ กับผิวหนังหรือเปล่าค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved