ขอถามค่ะ

[8 พฤษภาคม 2545 : 17:25:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ายา air-x , xanidine.alumina magnesia ยาตัวไหนบ้างที่ต้องทานให้ครบตามที่แพทย์จัดให้ แล้วยาตัวไหนที่สามารถหยุดทานเมื่อไม่มีอาการแล้ว
จาก จิราวรรณ สิทธิโชค ala...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 202.28.2xxx.xxx ]

[9 พ.ค. 45 : 12:11:28] ชิตขไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
air-x เป็นยาช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากการมีแกสในกระเพาะอหารมาก
xanidine.เป็นยาช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (การมีกรดในกระเพาะอาหารมากอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ และถ้ามีแผลในกระเพาะอยู่แล้วการมีกรดมากก็จะทำให้ปวดท้องได้) alumina magnesia เป็นยาช่วยลดปริมาณกรดที่ถูกหลั่งออกมาแล้วให้น้อยลง จะเห็นได้ว่ายาทั้ง 3 ชนิด ใช้ในการรักษาอาการเนื่องจากโรคกระเพาะทั้งสิ้น
air-x และ alumina magnesia ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าไม่มีอาการดังกล่าว ก็คือหยุดทานได้เมื่อไม่มีอาการแล้ว
สำหรับ xanidine แนะนำให้ทานตามแพทย์สั่งเนื่องจากการที่ไม่มีอาการไม่ได้หมายความว่าแผลในกระเพาะอาหารหายไปด้วย ดังนั้นควรใช้ยาลดการหลั่งกรดไปจนกว่าจะแน่ใจได้ว่าแผลหายแล้ว แต่การจะรักษาโรคกระเพาะให้ได้ผลที่สุดขึ้นกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเองด้วยต้องพยายามทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง

[3 ธ.ค. 49 : 17:29:28] ash@hotmail.com IP [ 61.47.66xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทาน miracid คู่กับ simeticone ก่อนอาหาร จะมีผลข้างเคียงอะไรมั้ยคะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved