ผงเกลือแร่

[13 มิถุนายน 2545 : 8:55:57]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการทราบสูตรผสมของการทำน้ำเกลือแร่แก้ท้องร่วงใช้เองในบ้านค่ะ
ใช่ เกลือ1ช้อนชา+น้ำตาล2ช้อนโต๊ะ หรือไม่
ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลผู้ป่วย :
- อายุ - น้ำหนัก - kg สูง - cm

ขอรับข้อมูลโดย : email
จาก yaowapha yao...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
บ้าน N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ
IP [ 203.155.xxx.xxx ]

[18 พ.ค. 61 : 13:14:49] นศภ. กฤติกา การกรณ์ /รศ วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารละลายเกลือแร่ (Oral rehydration salt) ใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องเสียและทดแทนการเสียน้ำในช่วงที่มีอากาท้องเสียในเด็กและผู้ใหญ่ [1]
การทำน้ำเกลือด้วยตนเองที่บ้านเพื่อใช้ทดแทนการเสียน้ำและเกลือแร่เช่นเดียวกับผงน้ำตาลเกลือแร่ที่มีขายตามท้องตลาด สามารถเตรียมได้ด้วยตนเองดังนี้ เตรียม น้ำสุก 1 ขวด (ขวดน้ำปลากลม 750 มล.), น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ (24 กรัม), เกลือ ครึ่งช้อนชา (3 กรัม) จากนั้นนำมาผสมกันหรือต้มรวมกันก็ได้ [2]
เมื่อคำนวนความเข้มข้นจากสูตรดังกล่าวได้ดังนี้
น้ำตาลทรายจะให้ซูโครส ซึ่งซูโครส 24 กรัมละลายในน้ำ 750 มิลลิลิตร จะมีความเข้มข้นของซูโครสเท่ากับ 93.5 mmol/l เมื่อนำเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 3 กรัม ละลายในน้ำ 750 มิลลิลิตร ความเข้มข้นของโซเดียมเท่ากับ 173.9 mmol/l ความเข้มข้นของคลอไรด์ 112.835 mmol/L เมื่อรวมออสโมลาริตี (osmolarity) ได้เท่ากับ 380.3 mmol/l ดังนั้นสูตรเกลือแร่ที่เตรียมเองที่บ้านจะมีความเข้มข้นสารละลายมากเกินกว่าที่ WHO กำหนดเกณฑ์ไว้ [3]
เกณฑ์ไว้ WHO ได้กำหนดออสโมลาริตีรวมของสารละลายเกลือแร่ ORS ควรอยู่ระหว่าง 200-310 mmol/L ในสูตรตำรับจะประกอบด้วย กลูโคส โซเดียม โพแทสเซียม ซีเตรด คลอไรด์ มีความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆดังนี้ [3]
• ควรกลูโคสอย่างน้อยควรมีกลูโคสเท่ากับโซเดียม แต่ไม่ควรเกิน 111 mmol/l
• โซเดียมควรอยู่ในช่วงระหว่าง 60-90 mEq/l
• โพแทสเซียมควรอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 mEq/l
• ซิเตรดควรอยู่ในช่วงระหว่าง 8-12 mmol/l
• คลอไรด์ควรอยู่ในช่วงระหว่าง 50-80 mEq/l
จากสูตรการเตรียมน้ำเกลือด้วยตัวเองที่บ้านจะเห็นได้ว่า ยังมีแร่ธาตุอื่นๆที่จะร่างกายจะไม่ได้รับเช่น โพแทสเซียม จากการเตรียมเกลือแร่ด้วยตนเองตามสูตรดังกล่าวจะได้ความเข้มข้นของสารละลายเกินที่ WHO แนะนำ หากจำเป็นต้องใช้ต้องมีการเจือจางด้วยน้ำอีกเท่าตัวเพื่อให้ความเข้มข้นของสารละลายอยู่ตามที่ WHO กำหนด
ไม่แนะนำให้ใช้ น้ำเกลือแร่ที่ทำด้วยตนเองที่บ้านเป็นทางเลือกแรก แต่จะใช้ได้หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการซื้อเกลือแร่ ORS มาใช้สำหรับรับประทาน
เอกสารอ้างอิง
1. PACKAGE INSERT TEMPLATE FOR ORAL REHYDRATION SALT (ORS). Available at: http://npra.moh.gov.my/images/reg-and-noti/PI/non-poison/Oral_Rehydration_Salt.pdf. Accessed on May, 15 2018.
2. น้ำเกลือชนิดกิน. สืบค้นจาก https://www.doctor.or.th/doctorme/medicine/12567. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561.
3. World Health Organization Child Health and Development. ORAL REHYDRATION SALTS (ORS) A NEW REDUCED OSMOLARITY FORMULATION. Available at: http://rehydrate.org/ors/expert-consultation.html. Accessed on May, 15 2018.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : ORS, เกลือแร่ทำเอง, WHO

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved