แพ้ยา para brufen voltaren dypirone ใช้ยาแก้ไข้อะไรดี

[15 มิถุนายน 2545 : 22:31:15]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คนไข้มีบัตรแพ้ยามา แพ้ยา paracetamol brufen(แพ้แล้วหน้าบวม) voltaren dypirone amoxy จะให้ยาแก้ไข้ตัวไหนดี
จาก ทวีเกียรติ tav...
เภสัชกร โรงพยาบาล
- N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[20 มิ.ย. 45 : 14:26:47] ฐิติมา ด้วงเงิน   Staff Team dthitima@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากอ่านคำถามแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่าผู้ป่วยรายนี้มีประวัติแพ้ยา paracetamol, ibuprofen, voltaren, dipyrone และ amoxicillin โดยเกิดอาการในลักษณะเดียวกัน คือ หน้าบวม หลังจากรับประทานยาดังกล่าว

ดังนั้นจึงขอตีความและตอบคำถามการณีที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาแบบเดิม แต่ถ้าไม่ใช่กรุณาให้ประวัติการแพ้ยาเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ถ้าอาการแพ้ยาของผู้ป่วยมีลักษณะเดียวกันหมด (หน้าบวม) ก็น่าจะสรุปได้ว่าผู้ป่วยแพ้ยาในกลุ่ม NSAIDs ทั้งกลุ่มเพราะสามารถเกิด cross-sensitivity ได้ โดยที่ร้อยละ 10 ของผู้ที่แพ้ยาในกลุ่มนี้อาจเกิดการแพ้ tartrazine (FD&C yellow No. 5) ซึ่งอาจเป็นสีที่มักผสมในการเตรียมยา ซึ่งอาจเป็นส่วนประกอบในการผลิตเปลือก capsule ของ amoxicillin อีกทั้งร้อยละ 5 ของผู้ที่แพ้ NSAIDs แบบ uricaria หรือ angioedema จะเกิดการแพ้ paracetamol ได้
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ผลิต salsalate ซึ่งจัดเป็นยาในกลุ่ม NSAIDs เช่นเดียวกันอ้างว่าการแพ้ NSAIDs จะไม่มีผล cross-sensitivity ต่อ salsalate แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
ดังนั้นสำหรับผู้ป่วยรายนี้น่าจะลองใช้ยา salsalate แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

เอกสารอ้างอิง
1. AHFS Drug Information 1999, p 1677
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : NDAIDs, hypersensitivity

[30 มี.ค. 47 : 17:05:01] พัชรี y_pach@yahoo.com IP [ 203.155.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ดิฉันแพ้ยา ibrufen แพ้แล้วหน้าตาบวม ไปหาหมอที่ clinic เมื่อวาน คุณหมอก็บอกว่าแพ้ยามาก จึงฉีดยาให้ และให้ยากลับมาทานด้วย แต่ตอนนี้ วันนี้ ยังไม่หายบวมเลย แต่ดูแล้วก็ลดลงบ้าง อยากทราบว่าจะบวมอีกนานไหม น่ากลัวจังเลย วันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงาน จะทำอย่างไรดีอยากหายเร็วๆ

[30 มี.ค. 47 : 17:23:45] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Aspirin ซิครับ

[11 พ.ค. 47 : 7:38:35] ภูชิชย์ สุวราพัฒนาภรณ์ serpent0609@yahoo.com IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาที่มีข้อบ่งใช้ในการลดไข้(1) คือ Acetaminophen, Aspirin, Ibuprofen, Indomethacin, Naproxen, Salsalate
ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยา paracetamol, brufen, voltaren, dipyrone ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าเป็นการแพ้ยาจริง ยาที่ผู้ป่วยสามารถใช้ได้ คือ Aspirin, Indomethacin, Naproxen, Salsalate
เนื่องจากการแพ้ NSAIDs มักแพ้เป็นกลุ่มๆไปเพราะโครงสร้างทางโมเลกุลมีความคล้ายคลึงกันจึงอาจสรุปได้ดังนี้ ถ้าผู้ป่วยแพ้ยา Ibuprofen ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Propionic acids จึงใช้ยา Naproxen ไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ถ้าผู้ป่วยแพ้ยา Voltaren ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Acetic acids จึงใช้ยา Indomethacin ไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ดังนั้นเหลือยาที่ผู้ป่วยสามารถให้ได้คือ Aspirin, Salsalate
เนื่องจากยา Salsalate ไม่พบว่ามีในประเทศไทย(2) จึงเลือกให้ Aspirin แทนในขนาดที่ใช้แก้ไข้(1) คือ
ในเด็ก ใช้ 10-15 mg/kg/dose ทุก 4-6 ชั่วโมง
ในผู้ใหญ่ ใช้ 325-650 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง
1. Lacy CF, Armstong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information jandbook. 10th ed. Ohio: Lexi-comp; 2002.
2. Himathongkam T, Kaojaern S, Hung CJ, Lee SD, Hwei DZ and Chen GT. Mims thailand. 2nd ed. Bankok; MediMedia; 2003.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved