การกำหนดระยะเวลาหมดอายุของยา prepack

[6 กรกฎาคม 2545 : 17:37:48]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า การกำหนดระยะเวลาหมดอายุของยารูปแบบต่างๆ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอย่างไร
ข้อมูลผู้ป่วย :
เพศ หญิง อายุ - น้ำหนัก - kg สูง - cm

ขอรับข้อมูลโดย : email
จาก จินต์ฑิตา อัญชัญศรีชาติ ly_...
เภสัชกร โรงพยาบาล
เภสัชกรรม ยะลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[7 ก.ค. 45 : 11:56:42] ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ksrirat@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ในการเก็บรักษายาตามสภาพแวดล้อมที่กำหนดที่ฉลากทุกประการ จะเก็บได้ตามวันหมดอายุนั้น เนื่องจากต้องมีการศึกษาความคงตัวมาก่อนการขึ้นทะเบียนยาแล้ว ตาม USP 24ไม่แนะนำให้มีการเปลี่ยนการบรรจุยา แต่ถ้าจำเป็นต้องมีการ prepack ควรควบคุมให้มีการจ่ายอย่างรวดเร็ว หรือถ้ามีข้อมูลยืนยันว่าคงตัวจึงสามารถเก็บได้นานตามข้อมูลนั้น

โดยทั่วไปทุกรูปแบบจะใช้เกณฑ์พิจารณาความคงตัวเหมือนกัน คือ
1. ดูจากลักษณะภายนอก ว่าต่างจากเดิมหรือไม่
2. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ถ้าปริมาณยาลดลงต่ำกว่า 90% ของปริมาณที่ระบุที่ฉลาก
3. มีจุลินทรีย์ เช่น รา

หากมีข้อแนะนำให้ทางศูนย์วิทย์ หรือคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ว่ายาตัวใดบ้างที่ทางโรงพยาบาลต้องการทราบข้อมูลอย่างเร่งด่วน กรุณาให้ข้อมูลมาด้วยค่ะ เผื่อมีคนสนใจวิจัยให้ตรงกับความต้องการของท่านนะคะ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง

[14 ก.ค. 45 : 22:08:42] a IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบวิธีการกำหนดอายุยา prepack เนื่องจากว่าตอนนี้ทำ HA แล้วมีคำถามจากผู้ตรวจประเมินว่า รู้ได้อย่างไรว่ายาที่เอามาแบ่งบรรจุไม่หมดอายุ และมีหลักฐานทางวิชาการอะไรมาอ้างอิง

[15 ก.ค. 45 : 22:54:54] ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ksrirat@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าต้องการหลักฐานที่แน่นอน คงต้องส่งวิเคราะห์โดยอาจจะทำ 2 จุดก่อน คือก่อนการทำ prepack และที่เวลานานที่สุดที่เคยเก็บยา prepacked ถ้าปริมาณยายังมากกว่า 90% labeled amount แสดงว่ายายังไม่หมดอายุ แต่ถ้าน้อยกว่า คงต้องสุ่มยาที่เวลาน้อยกว่าเดิมมาตรวจวิเคราะห์

แต่หากต้องการจะทราบว่าเก็บได้นานที่สุดเท่าไร คงต้องมีการสุ่มวิเคราะห์เป็นระยะๆจน %labeled amount เหลือประมาณ 90% เหมือนกับการศึกษาความคงตัวแบบระยะยาว
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[16 ก.ค. 45 : 23:21:40] RX 79 jewae.s@chaiyo.com IP [ 202.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ที่ร.พ.ที่ทำงานอยู่ตอนนี้กำหนดอายุยา prepack 1 ปีนับจากวันที่ prepack แต่ยาที่จะหมดอายุก่อน 1 ปีใส่วันหมดอายุจริงที่ระบุในฉลาก แต่ก็ยังไม่ทราบว่าที่ทำนั้น ถูกหรือผิด อย่าง ช่วยตอบด้วยค่ะ

[16 ส.ค. 45 : 18:14:40] ภญ.คณิตา kanita_sut@hotmail.com IP [ 203.170.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสเข้าประชุมกับภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์ ท่านบอกว่า ตาม USP 23 กำหนดให้ยา prepack หมดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ prepack แต่ต้องพิจารณาระยะเวลาวันที่ทำ prepack และวันหมดอายุของยาเป็นสำคัญ ถ้าอายุของยาเหลือน้อยให้กำหนดอายุยา prepack เป็น 1/4 ของเวลาที่ทำ prepack และวันหมดอายุ
เอกสารประกอบความเห็น

[21 ส.ค. 45 : 17:58:08] คฑามาศ - IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าเป็นกรณียานำ้เปิดใช้แล้วจะเก็บไว้นานเท่าไรค่ะ เช่น พาราเซต ไซรัป

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved