มีสมุนไพรรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบบ้างไหมครับ

[21 ตุลาคม 2545 : 8:50:19]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ามีสมุนไพรใดทีพอใช้รักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ และต่อมลูกหมากอักเสบบ้างครับ และหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
ข้อมูลพืช สมุนไพร :
ชื่อท้องถิ่น : - ชื่อทั่วไป : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก นายระพีศักดิ์ อ้นถาวร rap...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ สมุนไพร
IP [ 203.146.xxx.xxx ]

[17 พ.ย. 45 : 16:02:31] อนุชิต พลับรู้การ planuchi@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ทรายว่า ที่บอกว่า ต้องการสมุนไพรรักษากระเพาะปัศศวะอักเสบและต่อมลูกหมากอักเสบนั้น ได้รับการตรวจยืนยันจากแพทย์หรือยังครับ ถ้ายัง ขอแนะนำว่า ให้ไปตรวจก่อน ถ้าอาการปัสสาวะอักเสบที่ว่านั้น มีการติดเชื้อร่วมด้วย จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อ และไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรเพียงอย่างเดียวครับ แต่ถ้าอาการที่ว่า เป็นเพียงแค่ปัสสาวะขัด (เช่นจากนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือนิ่วในไต ที่ไม่รุนแรงมาก สามารถเลือกใช้ยาขับปัสสาวะช่วย เช่น ยาชงหญ้าหนวดแมวหรือใบขลู่ก็ได้ครับ ซึ่งน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากจากร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั่วไป ทั้งนี้ ข้อห้ามใช้ของสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดคือห้ามใช้กับคนไข้โรคหัวใจและโรคความดันทั้งหมดครับ
เอกสารอ้างอิง
วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540 สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง
Keywords : กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

[27 มิ.ย. 46 : 12:37:07] ้hanny hanny@hunsa.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าในใบสมุยมีสารชนิดใดบ้าง ที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved