ยาอมใต้ลิ้นบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก

[14 กันยายน 2543 : 20:23:51]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าแพทย์มีข้อเลือกใช้ยาอมใต้ลิ้นเวลาเจ็บหน้าระหว่าง Isordil SL กับ Nitroglycerine SL แตกต่างกันอย่างไรหรือต่างกันกรณีใดบ้าง
จาก เจ้าปัญหา kun...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาล N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.107.xxx.xxx ]

[31 ส.ค. 44 : 15:48:55] นศภ. กัญญา ไอยราพงศ์ ฺีBuaby005@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทั้ง nitroglycerine SL และ Isordil SL จะใช้กรณีที่รักษาอาการเฉียบพลันและอาจใช้ยาเหล่านี้ เพื่อป้องกันอาการที่คาดว่า จะเกิดในระยะสั้น
ส่วนใหญ่จะใช้ Nitroglycerine ชนิดอมใต้ลิ้น เพื่อรักษาอาการที่เกิดเฉียบพลัน เนื่องจากออกฤทธิ์เร็ว 1-3 นาที แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้เพื่อ maintenance เพราะระยะเวลาที่ออกฤทธิ์เพียง 30-60 นาที
ในกรณีของ Isordil เป็นสารประเภทที่คล้ายคลึงกับ nitroglycerine แต่อยู่ในรูปของเกลือ (organic nitrate ) มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่ยาวนานขึ้น โดยทั่วไปจะใช้ยา Isordil SL ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกบ่อย ๆ สำหรับเป็นการป้องกันอาการ (prophylaxis ) และใช้เป็น long term management of recurrent angina และยังใช้ Isordil SL เพื่อรักษา Chronic Angina Pectoris อีกด้วย
ขนาดและวิธีใช้
ในขณะที่เจ็บหน้าอกให้นั่งพัก แล้วอมยา nitroglycerine ไว้ใต้ลิ้น 1 เม็ด (0.6 mg) เมื่อยาละลายจะรู้สึก เผ็ดใต้ลิ้น ร้อนที่หน้า หรือปวดหัว มึนหัวเล็กน้อย และอาการเจ็บหน้าอกจะหายไป ถ้าไม่ดีขึ้น อาจอมซ้ำอีก 1-2 เม็ด
สำหรับ Isordil SL เพื่อรักษา Angina pectoris คือ 2.5-5 mg.
เพื่อป้องกัน Angina pectoris คือ 5-10 mg . ทุก 2-3 ชม.

เอกสารอ้างอิง
1.Anon. Nitrate controversy: new perspective .British Journal of Pharmaceutical practice 1982;4:39,42,44
2.Aronow W.S. Treatment of angina pectoris :pharmacologic approaches. Postgrad-Med 1976;60:100-106
3.Hebel S.K.,Burnham T.H.,Bell W.L. ,Snitker J.A. ,Schweain S. L.and Short R.M. Drug Fact and Comparison 54ed Missouri:A Wolters Klumer Company :2000;451-457
4.Johnson K.W. Drug Information for the Health Care Professional USP DI 13ed Massachusetts: The United State Pharmacopeial Convention,Inc:1993;2041-2044
5.Kirsten R.,Nelson K.,Kirsten D.,Heintz B,Clinical pharmacokinetics of vasodilator.part  ,Clinical Pharmacokinetic 1998;35910:9-36
6.Messerli F.H. Cardiovascular Drug Therapy 2ed :W.B. Saunders company,1996;870-880
7.Shotan A.,Brill Z,Matetzky S,Shachar A, Feigenberger Z.,Hod H,Kaplinsky E.,Cardiology 1998;89930:163-9

.

.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : CD-ROM/Other Database : Secondary Reference
Keywords : nitroglycerine and angina,isosorbide dinitrate

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved