การเลือกใช้ cinnarizine และ flunarizine

[17 กันยายน 2543 : 15:03:26]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ข้อแตกต่างของการใช้ ยา cinnarizine กับ fluna. และจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้ยาทั้งสองตัวร่วมกัน และการใช้ยาทั้งสองตัวร่วมกับ dimenhydrinate ให้ผลที่ดีขึ้นในการรักษาจริงหรือไม่
จาก รุ่งนภา บูญศรารักษพงศ์ run...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.155.xxx.xxx ]

[24 ก.ย. 43 : 1:38:03] Rx kanjana  kpin2000@yahoo.com IP [ 203.145.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตอบ :
คงจะไม่ตอบคำถามที่ถามมา แต่เป็นที่น่าตกใจว่าทั้งยา flunarizine และ ยา cinnarizine ถูกถอนออกจากตลาดสหรัฐอเมริกานานแล้ว และคาดว่าน่าจะเป็นทางยุโรปด้วยเช่นกัน เพราะ ในการค้นหาข้อมูลยาทั้งสองชนิดในอินเตอร์เนต ไม่มีข้อมูลยาทั้งสองชนิดในฐานข้อมูลทางฝั่งอเมริกัน แต่มีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของญี่ปุ่น หรือ เกาหลี จึงน่าจะค้นต่อไปว่า ทำไมอเมริกาถึงถอน cinnarizine และ flunarizine ออกจากตลาด และถอนออกด้วยสาเหตุใด และยังสมควรใช้อย่างแพร่หลายในไทยหรือไม่ และทำไมไทยเรายังต้องใช้ยาที่เขาถอนออกจากตลาดแล้ว เช่นเดียวกับยา prepulsid หรือ อื่นๆ


flunarizine / CinnarizineTM

SEIZURE ANTAGONIST:

Selective calcium-entry blockade

Description: Flunarizine is an oral investigational CNS agent. It is a long-acting derivative of cinnarizine. Flunarizine is under investigation for use as an anticonvulsant, for peripheral and cerebral circulatory disorders, for prophylaxis of migraine, and vertigo.

Actions: demonstrates "selective" calcium-entry blockade; antagonizes the tonic seizure component in several seizure induction tests; inhibits the contraction of vascular smooth muscle; also exhibits antihistaminic effects; negative inotropic effect is insignificant.

Uses: unclear at this time; available on compassionate plea basis for treatment of alternating hemiplegia; has also been used in vertigo, cerebrovascular insufficiency, and prophylaxis of common or classic migraine.

Status: no NDA has been submitted; availability on a compassionate plea-basis for treatment of alternating hemiplegia was terminated November 1994; Janssen is no longer pursuing approval of this agent; product is not available in the US (verbal communication 4/12/95).


เอกสารอ้างอิง
http://www.parkinsons-information-exchange-network-online.com/drugdb/061.html

--------------------------------------------------------------------------------

Cinnarizine: Pharmacology

Cinnarizine, a piperazine derivative, is primarily a histamine H1 antagonist. Like the closely related flunarizine, it has also been characterized as a "selective" calcium antagonist. In this context it has been demonstrated to inhibit the calcium dependent contraction of the arterial smooth muscle. Similarly to other antihistamines, it possesses anticholinergic and local anesthetic effects. Its "relaxing" effect on the labyrinth represents its primary practical significance.

http://www.infomed.org/100drugs/cinphar.html

--------------------------------------------------------------------------------

Cinnarizine: Indications

The symptoms of motion sickness (vertigo, nausea, vomiting) are successfully prevented and treated with cinnarizine. It has been tested on land, in the air, and on sea in several (predominantly open) studies. In comparison with other antihistamines with similar effects (e.g. dymenhydrinate), it is said to be less sedative. However, there are no controlled comparisons.
Cinnarizine is also useful for vestibular symptoms of other origins. Clinical experiences and studies that have been made with the closely related flunarazine suggest the efficacy of cinnarizine. Methodically unobjectionable studies with cinnarizine are only available in small numbers. Studies that give accurate information on the relative efficacy for clinically defined syndromes such as M้ni่re's disease or cerebrovascular vertigo are particularly rare. There is also a lack of publicized comparisons between cinnarizine and flunarazine.

Despite the encouraging results from certain studies, the use of cinnarizine for peripheral arterial disease and migraine is doubtful. The drug does not entail improvement for senile dementia.

http://www.infomed.org/100drugs/cinind.html
------------------------------------------------------------

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved