ยาใน

[23 กันยายน 2543 : 10:03:00]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อ่านจาก DIS วันนี้ มีข้อมูลเรื่องนี้ ขอถามว่า

Aprostadil เป็นยาที่มีใช้ก่อนที่ sidenafil citrateใช่หรือไม่
ขอทราบรายละเอียดผู้เสียชีวิตหลังจากได้รับ Viagra ข้อมูล USFDA ว่าเพราะเหตุใด ความดันต่ำ Priaprism มียาใช้ร่วมกันหรือไม่
ขอขอบพระคุณ
มด
จาก ปราณี ลัคนาจันทโชติ mod...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[2 ต.ค. 43 : 21:51:27] ขวัญตา ณ ถลาง  Staff Team 8 hr nkwanta@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอตอบตามลำดับดังนี้ค่ะ

ถาม: Alprostadil เป็นยาที่มีใช้ก่อน sildenafil citrate ใช่หรือไม่
ตอบ: ใช่ค่ะ มีการนำ alprostadil มาใช้ก่อน sildenafil citrate ในการรักษาภาวะ Erectile dysfunction (ED)
หมายเหตุ ในปี 1993 , National Institute of Health (NIH) consensus panel ของประเทศอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความภาวะ Erectile dysfuction (ED) ว่าหมายถึงการที่องคชาตไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศให้เกิดความพึงพอใจได้ (Reference 1)
Alprostadil เป็น synthetic prostaglandin E1 (PGE1)มีชื่อการค้าว่า MUSE ? (Muse มาจากคำว่า Medicated Urethral System for Erection) ความน่าสนใจของ Muse ส่วนหนึ่งมาจากการที่MUSE เป็นยาที่มีรูปแบบการบริหารแบบใหม่ คือเป็นยาสอดท่อปัสสาวะของเพศชาย (urethral suppository) Muse เป็นยาที่เก่ากว่าเพราะได้รับการรับรองจาก FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษา ED เมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และเริ่มจำหน่ายในเมืองไทยใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยบริษัท Janssen (Reference 2)
แท้ที่จริงแล้ว alprostadil นั้นมีประวัติการนำมาใช้ที่ยาวนานกว่านั้น รูปแบบแรกของ alprostadil (PGE1) ที่นำมาเป็นยารักษา ED คือ ยาฉีด (มีชื่อการค้าว่า Caverject? ของบริษัทUpjohn) โดยเป็นยาฉีดที่ผู้ใช้สามารถบริหารยาได้ด้วยตัวเอง คือฉีดยาเข้าไปที่อวัยวะเพศโดยตรงเมื่อต้องการให้อวัยวะเพศแข็งตัว พบว่าถึงแม้ Caverject โ จะให้ผลการรักษาแบบเฉพาะที่ แต่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาคือ priapism และเกิดความเจ็บปวดเนื่องจากทำให้เกิด penile pain หรือ เกิด fibrosis ขึ้นที่อวัยวะเพศ เพื่อลดผลข้างเคียงดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนา alprostadil ให้เป็นยาสอดทางท่อปัสสาวะของเพศชาย หรือ MUSE? นั่นเอง (Reference 3,)
ส่วน Sildenafil citrate มีชื่อการค้าว่าไวกร้า ได้รับการรับรองจาก FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษา ED เมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2541 และเริ่มจำหน่ายในเมืองไทยใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2541 โดยบริษัท Pfizer (Reference 4)

ถาม: อยากทราบข้อมูลการเสียชีวิตหลังได้รับยา ไวกร้า / ข้อมูล US FDA ว่าเพราะเหตุใด - -ความดันต่ำ / priapism มียาใช้ร่วมกันหรือไม่

ตอบ: ข้อมูลการเสียชีวิตหลังได้รับยาไวกร้าจาก US FDA ที่ update ล่าสุด มีข้อมูลตั้งแต่ยาออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2541 ถึง กลางเดือนตุลาคม ปีเดียวกันเท่านั้น พบว่า ในอเมริกามีจำนวนผู้ใช้ยาทั้งหมด1.5 ล้านคน (จากใบสั่งยา 6 ล้านรายการ และคิดเป็นยาที่สั่งจ่ายทั้งหมด 50 ล้านเม็ด) มีคนเสียชีวิต 130 ราย เป็นชายล้วน โดย

2 ราย เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และจมน้ำ
77 ราย เสียชีวิตจาก cardiovascular events คือ
41 ราย เสียชีวิตจาก definite or suspected myocardial infarction
27 ราย เสียชีวิตจาก cardiac arrest
6 ราย เสียชีวิตจาก cardiac symptoms
3 ราย เสียชีวิตจาก coronary artery disease
48 ราย เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
จากผู้ป่วยทั้งหมด มี 16 รายที่ใช้ยา nitroglycerine หรือยาในกลุ่ม nitrates ซึ่งถือเป็นยาที่ห้ามใช้ร่วมกับ ไวกร้า
นอกจากนั้นยังพบว่า 70 % ของผู้ตาย มี one or more risk factor for cardiovascular or cerebrovascular disease; risk factors ดังกล่าวได้แก่ hypertension, hypercholesterolemia, cigarette smoking, DM, obesity, previous cardiac history
การเสียชีวิตจากไวกร้าสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาทุกขนาด ไม่จำเป็นต้องได้รับยาในขนาดสูงๆเท่านั้น การเสียชีวิตอาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากได้รับยา หรือภายใน 7 วันหลังจากได้รับยา (Reference 5)
จะเห็นได้ว่า สาเหตุหลักของการตายจากการใช้ยา ไวกร้า เกิดจากการมี cardiovascular events ต่างๆดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้น
priapism คือ ภาวะที่องคชาตมีการแข็งตัวนานเกินปกติ และมักก่อให้เกิดความเจ็บปวดขึ้น เป็น side effect ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยา muse แต่ไม่พบการรายงานผลดังกล่าวจากการใช้ยา ไวกร้า
การใช้ยา ไวกร้า โดยไม่ได้ใช้ยาอื่นร่วม อาจมีผลลด blood presure ได้ แต่เป็น mild, generally clinically insignificant reduction เท่านั้น ยามี hypotensive effect เนื่องจาก มีฤทธิ์ในการขยายได้ทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (arteriodilator and venodilator effects) อ่านถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งสับสนเรื่อง กลไกการออกฤทธิ์ของยา ยาไม่ได้เป็น direct vasodilator แต่ยาเป็น Phosphodiesterase type 5 inhibitor (potent and selective inhibitor of cGMP-specific PDE 5) PDE 5 เป็น enzymeหลัก ที่ทำหน้าที่ metabolize หรือคอยทำลาย cGMP ในองคชาต เนื่องจาก cGMP เป็น second messenger ของ nitric oxide ซึ่งเป็น neurotransmitter ตัวสำคัญในการทำให้เกิดการแข็งตัวของ penis เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ cGMP จึงเป็น principal modultorที่ทำให้เกิด การคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ และการคลายตัวของหลอดเลือดใน penis ไวกร้า ซึ่งยับยั้ง PDE 5 จึงยับยั้งการทำลาย cGMP และส่งผลให้เกิดการแข็งตัวขององคชาตขึ้นในที่สุด (ถ้าสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดกลไกการออกฤทธิ์ เชิญอ่านได้ที่ ภาคผนวกค่ะ)
ไวกร้า อาจมีผลลด blood pressure ได้อย่างรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อใช้ร่วมกับ ยาในกลุ่ม nitrates หรือ nitric oxide donors เช่น nitroglycerin ทุกรูปแบบ, isosorbide mononitrate, isosorbide dinitrate โดย ไวกร้า จะไปเสริมฤทธิ์ vasodilting effect ของnitrates ทำให้เกิด severe hypotension ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การใช้ยาทั้งสองร่วมกัน จึงเป็น contraindication โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการใช้ยาทั้งสองร่วมกัน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยาตัวแรก โอกาสเกิด severe hypotension จะยิ่งสูงมาก (Reference 6)
มีข้อมูลเพิ่มเติม เปรียบเทียบระหว่าง muse และ ไวกร้า ในแง่ต่างๆ ตามตารางข้างล่างนี้ค่ะ (Reference 7,8)
ข้อเปรียบเทียบ ยา
Sildenafil citrate Alpostadil (PGE 1)
ชื่อการค้า ไวกร้า ? Muse ?
วิธีบริหารยา ท ที่ได้รับการ approve จาก FDA ของสหรัฐฯแล้ว
- รับประทาน *
ท อยู่ระหว่างการศึกษา
- IV
- nasal spray ท ที่ได้รับการ approve จาก FDA ของสหรัฐฯแล้ว
- intraurethal *
- intracavernosal injection
ข้อบ่งใช้ รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในผู้ป่วยชายที่การแข็งตัวของอวัยวะเพศผิดปกติ รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในผู้ป่วยชายที่การแข็งตัวของอวัยวะเพศผิดปกติ
กลไกการออกฤทธิ์ ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อเรียบในpenis คลายตัวโดยตรง แต่จะไปเสริมฤทธิ์ NO. ในการทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว เมื่อวงจร NO. /cGMP ถูกกระตุ้นเนื่องจากมีการเล้าโลมทางเพศ การยับยั้ง PDE 5 โดย sildenafil จะทำให้ระดับ cGMP ใน corpus cavernosumในpenis เพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อเรียบบริเวณนั้นจึงคลายตัว เกิดการแข็งตัวของ penis ขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวโดยตรง เนื่องจากยานี้เป็นสารสังเคราะห์ที่มีสูตรเคมี เช่นเดียวกับ PGE1 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น vzsodilator ออกฤทธิ์เฉพาะที่โดยจับกับ PGE1 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น vasodilator ออกฤทธิ์เฉพาะที่โดยจับกับ PGEs receptor ใน penis
การแข็งตัวของ penis ต้องมี Sex aroual (การเล้าโลมทางเพศ) สามารถเกิดได้โดยที่ไม่ต้องมีการเล้าโลมทางเพศข้อเปรียบเทียบ ยา
Sildenafil citrate Alpostadil (PGE 1)
ชื่อการค้า ไวกร้า ? Muse ?
ขนาดและวิธีใช้ เฉพาะผู้ป่วยชายผู้ใหญ่ คือ ครั้งละ 50 mg รับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ ~ 1 hr. อาจเพิ่มหรือลดขนาดยาได้
ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือ ครั้งละ 100 mg ความถี่สูงสุดไม่เกินวันละหนึ่งครั้ง ขึ้นกับการตอบสนองของร่างกาย ตามแพทย์สั่ง ขนาดยาที่ใช้เริ่มแรกคือ 125 mg (ไมโครกรัม) ผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำวิธีใช้อย่างถูกต้อง
ประสิทธิภาพของยา มีการแข็งตัวดีขึ้น 63-83 % ขึ้นกับขนาดที่ใช้ 64-69%
Pharmarokinetics
- ระยะเวลาที่เริ่มออกฤทธิ์ (onset)
- ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ (duration)
ประมาณ 1 ชั่วโมง

มากกว่า 60 นาที

ท ยาถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วทาง GI Cmax ~ 60 นาที เมื่อรับประทานขณะอดอาหาร Bioavailability เฉลี่ย 41%
ท Vss = 105L ยาจะจับกับ protein ใน plasma 96% จะตรวจพบยาในน้ำอสุจิ < 0.002% ที่เวลา 90 นาทีหลังให้ยา
ท ยาส่วนใหญ่จะถูก metabolite ที่ตับ t 1/2 4 ชั่วโมง
ท CL 41 L/hr ยาส่วนใหญ่ขับออกในรูป metabolite ทางอุจจาระ ส่วนน้อยจะถูกขับออกทางปัสสาวะ
ประมาณ 5-10 นาที

30-60 นาที

ท 80% ของยาถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุผิว ภายในท่อปัสสาวะ ภายใน 10 นาที
ท t 1/2 ต่ำกว่า 10 นาที
ท ความเข้มข้นของยาในเลือดต่ำมาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้
ท ยาถูกทำลายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในหลอดเลือดแดงและในอวัยวะเพศ
ท ยาส่วนใหญ่ถูกขับออกทางปัสสาวะ ส่วนน้อยขับออกทางอุจจาระ


References:

1. Kloner R and Jarow J. Erectile Dysfunction and Sildenafil Citrate and Cardiologists by excerpta Medica ,Inc. The American Journal of Cardiology.1999;Vol 83: pp576-582
2. Vivus Muse (Resource on World Wide Web). URL:http://www.Vivus.com/frames/corpinfo/pr/071098.shtm
3. Wagner G and Tegada IS . Update on male erectile dysfunction. British-Medicinal Journal.1998; Vol.316(Feb 28) : P678-682
4. Pfizer ไวกร้า (Resource on World Wide Web) http://www.ไวกร้า.com/hcp/prol
5. Us FDA Homepage ( Resource on "World Wide Web). URL:http://www.fda.gov/cder/Available
6. Chelitin MD., Hutter AM., Brindis RG., et al. Use of sildenafil (ไวกร้า) in patients with cardiovascular disease . Journal of American College Cardiology 1999; Vol.33: Pp.276-282
7. Utiger-RD.Pill for impotence. The new-England-Journal of Medicine 1998;338(May 14): pp.1458-1459
8. เอกสารประกอบการเรียนวิชายาใหม่และแนวความคิดใหม่ (560-402) ประจำภาคการศึกษาที่1 ปี2542, Sildenafil citrate (ไวกร้า) นำเสนอ อ.ขวัญตา ณ ถลาง ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคผนวก ( reference 8)
กลไกและขอบเขตการออกฤทธิ์ของยา sildenafil citrate (Mechanism and Spectrum)
( http://www.fda.gov/cder/),(http://www.cponline.gsm.com/scripts/fullmono/)
(http://www.ไวกร้า.com/hcp/pro/), (นายแพทย์วรวุฒิ เจริญศิริ, นายแพทย์ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์, นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์, 2541)
กลไกการแข็งตัวทางสรีระของ penis จะเกี่ยวข้องกับการหลั่ง nitric oxide (NO) ใน corpus cavernosum ในระหว่างที่มีการกระตุ้นทางเพศ (http://www.fda.gov/cder/) ซึ่งเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเธติก ทำให้มีการหลั่ง acetylcholine (Ach) สารนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดให้มีการสร้าง nitric oxide ซึ่งในสภาวะปกติระดับของสาร nitric oxide ในกระแสเลือดจะน้อยมากเนื่องจากเป็นสารที่ไม่คงตัว และ nitric oxide จะกระตุ้นเอนไซม์ guanylate cyclase ซึ่งเอนไซม์นี้จะมีผลเพิ่มระดับ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) ซึ่งผลิตจากการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบใน corpus cavernosum ซึ่งจะมีผลให้เลือดไหลเข้ามาเลี้ยงได้มากขึ้น
Sildenafil ไม่มีผลให้กล้ามเนื้อเรียบใน corpus cavernosum คลายตัวโดยตรงแต่มีผลทำให้ nitric oxide สูงขึ้น โดยการไปยับยั้งเอ็นไซม์ phosphodiesterase type 5 (PDE5) ซึ่ง PDE5 มีผลไปสลาย cGMP ใน corpus cavernosum ซึ่ง cGMP นี้ เป็นตัวส่งข่าวตัวที่สองของ nitric oxide และเป็นตัวการหลักที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบใน corpus cavernosum คลายตัวและหลอดเลือดในpenisขยายตัว
บทบาทของ PHOSPHODIESTERASE (Rosen-RC,1998)
ตัวรับที่เยื่อบุผนังหลอดเลือด ( endothelial receptors) เป็นตัวกลางของการทํางานของเอนไซม์ nitric oxide synthase nitric oxide จะแพร่จาก endothelial cells หรือจากตัวให้สารอินทรีย์ เช่น glyceryl trinitrate) ไปยังเซลล์ของกล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งจะไปกระตุ้น guanylate cyclase guanylate cyclase เป็นตัวคะตะลิสต์ให้ guanosine triphosphate (GTP) เปลี่ยนไปเป็น cGMP และ cGMP จะถูกเปลี่ยนเป็น GMP โดย phosphodiesterase การเพิ่มขึ้นของ cGMP เป็นผลจากการยับยั้ง phosphodiesterase ซึ่งจะทําให้แคลเซี่ยมเข้าเซลล์น้อยลง และจะนําไปสู่การคลายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ กลไกการควบคุมการเข้าเซลล์ของแคลเซี่ยมนี้อาจพบในเซลล์อื่นๆก็ได้ กลไกของปฏิกิริยานี้สัมพันธ์กับความชอบของ sildenafil ต่อ phosphodiesterase ชนิดต่างๆ และการกระจายของ phosphodiesterase ในเนื้อเยื่อต่างชนิดกัน

9. ผลทางเภสัชวิทยา (Pharmacological Effects)
Sildenafil เป็นยารับประทานชนิดใหม่ที่ส่งผลให้มีการตอบสนองเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ ใช้รักษาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและช่วยให้ penis ทําหน้าที่ได้อย่างเดิม
กลไกทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของ penis รวมทั้งการปล่อย nitric oxide ใน corpus cavernosum ระหว่างที่มีการกระตุ้นทางเพศ nitric oxide ที่ปล่อยออกมาจะไปกระตุ้นเอนไซม์ guanylate cyclase ทําให้มีการเพิ่มระดับของ cGMP ซึ่ง cGMP ที่เพิ่มขึ้นจะทําให้กล้ามเนื้นเรียบใน corpus cavernosum คลายตัวและทําให้เลือดไหลเข้าไปได้มากขึ้น
sildenafil มีความแรงและมีฤทธิ์ยับยั้ง cGMP specific phosphodiesterase type5 เท่านั้น ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลาย cGMP ใน corpus cavernosum ยาจึงมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ โดยออกฤทธิ์ตรงส่วนปลายของกลไกการแข็งตัว
Sildenafil ไม่มีผลต่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อใน corpus cavernosum โดยตรง แต่จะไปเสริมฤทธิ์ nitric oxide ในการทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวเมื่อวงจร NO/ cGMP ถูกกระตุ้น เนื่องจากมีการกระตุ้นทางเพศ การยับยั้ง PDE5 โดย sildenafil จะทำให้ระดับ cGMP ใน corpus cavernosum เพิ่มขึ้น ดังนั้น การกระตุ้นทางเพศจะทำให้ ไวกร้า มีผลดีทางเภสัชวิทยา นั่นคือยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น


[2 ต.ค. 43 : 22:11:51] อ.ภญ.ขวัญตา ณ ถลาง nkwanta@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ประกาศด่วน !!!!!
เกิดความผิดพลาดขึ้นตรงส่วนของตารางเปรียบเทียบระหว่าง museกับไวกร้าในขั้นตอนที่ทำการ copy file จาก microsoft word แล้วมา paste ลงในกระดานถามตอบของ DIC เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอ่านหรือนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้นะคะ แล้วจะแก้ไขให้โดยด่วนค่ะ แต่ข้อมูลตรงส่วนอื่นๆ o.k. ค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ
อ.ขวัญตา ณ ถลาง

[2 ต.ค. 43 : 23:28:38] Anupap Aree pyrope546@hotmail.com IP [ 202.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมผ่าตัดหัวใจหมายถึงทำการ Bypass มาได้ 3 ปีแล้วและผมเคยเป็นเบาหวานมา 10 ปี
ตอนนี้นั้นผมกินยา Cardipin 100 และอีกตัวหนึ่งเป็นยาควบคุมกวามดันในร่างกาย คือคุณหมอบอกว่าไห้กินเพื่อที่จะคุม Blood Pressure และถ้าผมจะกินยาไวกร้านั้นจะมีอันตรายมากไหมครับ
ผมต้องขอโทษด้วยที่จะขอรบกวนในการตอบผมทาง E-mail address ของผม
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
อานุภาพ

[5 ต.ค. 43 : 16:16:22] ภก.นที สรพิพัฒน์   Staff Team snatee@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตารางข้อมูลเปรียบเทียบยา
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/download/musetable.htm

[23 ต.ค. 43 : 19:52:00] อ. ภญ. ขวัญตา ณ ถลาง   Staff Team nkwanta@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สำหรับคำถามของคุณอานุภาพ อารีย์ คงต้องขอตอบผ่านทาง webpage ของ DIC นะคะ เนื่องจากอาจเป็นคำถามที่มีประโยชน์ อาจตรงกับความอยากทราบของผู้อ่านท่านอื่นๆ และก็ไม่ได้เป็นคำถามที่ล่อแหลม ไม่สมควรตอบด้วย
ในกรณีนี้จากประวัติการเจ็บป่วย เคยมีการทำ bypass เมื่อ 3 ปีก่อน แสดงว่าน่าจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดในหัวใจมาก่อน เคยเป็นเบาหวานมา 10 ปี ยาที่ใช้ในขณะนี้ คือ
- Cardiprin 100 (glycinated aspirin 100 mg) ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
- ยาลดความดัน ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 70 % ของผู้ตายจากการใช้ยา ไวกร้า มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งปัจจัย ต่อการเกิดโรคของระบบหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคของระบบหลอดเลือดในสมอง ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้แก่ การมีความดันโลหิตสูง, การมีระดับไขมันในเลือดสูง, การสูบบุหรี่, โรคเบาหวาน, โรคอ้วน, เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน ปัจจัยเสี่ยงข้างต้นหมายถึงปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดโรคของระบบหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคของระบบหลอดเลือดในสมอง ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการเสียชีวิตจากการใช้ ไวกร้า นะคะ
จากประวัติการเจ็บป่วยที่ให้มา คาดว่าตอนนี้โรคหัวใจของผู้ถามคงจะอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยและควบคุมอาการของโรคได้ดีแล้ว แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าผู้ถามมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคของระบบหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคของระบบหลอดเลือดในสมอง ถึง 3 ปัจจัยด้วยกันแล้ว (1. การมีความดันโลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน 3. เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน) เพราะฉะนั้นการใช้ยา ไวกร้าจึงควรอยู๋ในดุลยพินิจและความดูแลของแพทย์เท่านั้น

ไวกร้า มีข้อห้ามใช้อย่างเด็ดขาดในผู้ป่วยโรคหัวใจบางราย แต่ในบางกรณีของผู้ป่วยโรคหัวใจก็อาจใช้ ไวกร้า ได้เช่นกัน จึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ไวกร้า ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ดังนี้

1. ห้ามใช้ ไวกร้า อย่างเด็ดขาดในผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ใช้ยาในกลุ่ม nitratesทั้งแบบที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น (short-acting nitrate) และแบบที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์นาน (long-acting nitrate) เนื่องจากยาอาจทำให้ความดันโลหิตลดลงจนถึงตายได้
ยาในกลุ่ม nitrates เช่น :
Nitroglycerin ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด ยาพ่น แผ่นแปะ ยาอมใต้ลิ้น หรือ ยาฉีด
ตัวอย่างชื่อการค้าของยา Nitroglycerin ที่มีขายในไทย เช่น Angised, Amitacon, Glyceryl trinitrate DBL, Nitromack retard, Nitroderm TTS,
Isosorbide mononitrate ตัวอย่างชื่อการค้าของยา Isosorbide mononitrate มีขายในไทย เช่น Imdur, Ismo-20, Monotrate, Pentacard 20
Isosorbide dinitrate ตัวอย่างชื่อการค้าของยา Isosorbide dinitrate มีขายในไทย เช่น
Angitrit, Iso Mack retard, Iso Mack Spray, Isoket, Isordil, Isotrate, Sorbitrate
Pentaerythrityl tetranitrate ตัวอย่างชื่อการค้าของยา Pentaerythrityl tetranitrate มีขายในไทย เช่น Peritrate

****** ยาในกลุ่มnitratesแบบที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น เช่น :
Nitroglycerin แบบอมใต้ลิ้น (sublingual tablet)
Nitroglycerin แบบสเปรย์พ่นในปาก (spray)
Isosorbide dinitrate แบบอมใต้ลิ้น
Isosorbide dinitrateแบบสเปรย์พ่นในปาก

****** ยาในกลุ่มnitratesแบบที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์นาน เช่น :
Isosorbide mononitrate แบบยาเม็ด (tablet)
Isosorbide mononitrate แบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น (sustained-release)
Isosorbide dinitrate แบบยาเม็ด
Isosorbide dinitrate แบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น
Nitroglycerin แบบแผ่นแปะ

2. ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจที่สามารถควบคุมโรคได้ดี (stable coronary disease) และไม่ได้ใช้ยาในกลุ่มnitratesแบบที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์นาน แต่อาจใช้ยาในกลุ่มnitratesแบบที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้นบ้างเป็นครั้งคราว (แต่ต้องไม่ใช่ผู้ที่ต้องใชัยาทุกครั้งเมื่อออกกำลังกายเบาๆ หรือเมื่อออกกำลังกายระดับปานกลาง) ผู้ป่วยในกลุ่มนี้อาจจะใช้ยา ไวกร้า ได้ โดยทั้งแพทย์และผู้ป่วยจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลได้ และผลเสียที่จะเกิดขึ้น

3. ในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาในกลุ่มไนเตรต และแพทย์ลงความเห็นว่าให้ใช้ยา ไวกร้า ได้ ห้ามใช้ ไวกร้า ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ใช้ยาในกลุ่มไนเตรต ถึงแม้ว่ายาในกลุ่มไนเตรต นั้นจะเป็นแบบที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้นก็ตาม

4. ในกรณีผู้ป่วยที่มีการใช้ยาลดความดันโลหิตอยู่ ควรคำนึงและระวังถึงความเป็นไปได้ของการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการใช้ยาทั้งสองร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวที่มีปริมาตรเลือดน้อยร่วมกับมีความดันโลหิตต่ำ และในผู้ที่ใช้ยาลดความดันโลหิตหลายตัวร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง

1. Cheitlin MD, Hutter AM, Brindis RG, Ganz P, Kaul S, et al. Use of Sildenafil (ไวกร้า) in
Patients with Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol 1999;33:273-82.
2. AHFS Drug Information 1999, volume 5.
3. MIMS, Thailand, 2000.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved