ยารักษาโรคมะเร็ง

[7 ตุลาคม 2543 : 16:01:10]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อ่านหนังสือชื่อ ''ยาต้านมะเร็งตำรับจีน ทางเลือกใหม่เพื่อพิชิตโรคมะเร็ง'' ของสนพ.จีนสยาม ซึ่งบอกถึงงานวิจัยและผลดีของน้ำยารักษาโรคมะเร็ง ของแพทย์ชาวจีนที่ฃื่อ นพ. หวาง เจิ้น กั๋ว ชื่อยาคือ "น้ำยาเทียนเซียน" ซึ่งรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศจีน
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับยานี้ว่าทางการไทยรับรอง หรือไม่ ถ้าไม่ จะเป็นอันตรายหรือไม่ในการรับประทาน (ไม่คิดว่าทานแล้วจะหายแน่นอน)
หนังสือเล่มนี้ไม่มีหนังสืออ้างอิงเลย และไม่มีชื่อน้ำยานี้เป็นภาษาอังกฤษด้วย เลยไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนได้อีกบ้าง ถ้าทราบแหล่งข้อมูลกรุณาช่วยบอกด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ
จาก อุมาวสี a05...
นักศึกษา สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 161.200.xxx.xxx ]

[11 ต.ค. 43 : 0:20:01] ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ wwibul@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มี website ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ทำขึ้นสำหรับให้ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
http://wwwdemo.fda.moph.go.th/consumer/drug/dcenter.asp

โดยผมลองเข้าไปค้นหาจาก
ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ(แผนโบราณ)-->หมวดยาอื่นๆ
แต่ไม่พบ ผมเองไม่แน่ใจว่าค้นไม่เจอเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา หรือเพราะชื่อที่ขึ้นทะเบียนกับชื่อในหนังสือหนังสือนั้นอ่านออกเสียงต่างกัน ? ภาษาจีนมีหลายสำเนียง ผมเองรู้แค่เลข 1,2,3 ไม่กล้าผันเสียงภาษาจีนท้องถิ่น กลัวจะกลายเป็นภาษาอื่นไป ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด ผมคิดว่าลองใช้วิธี email ไปคุยกับผู้รับผิดชอบโดยตรงที่

drug@fda.moph.go.th ( click here )

น่าจะได้คำตอบที่ตรงประเด็นที่สุดครับ คือถ้าเป็นยาขึ้นทะเบียน จะใช้หรือไม่ใช้ก็จะได้มีข้อมูลอย่างละเอียด หรือถ้าไม่ใช่ยาขึ้นทะเบียน ก็จะได้เป็นการแจ้ง อย.ให้ติดตามเรื่องไปในตัว

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved