สมุนไพรต่างประเทศ hypericum ช่วยให้หลับ

[26 มิถุนายน 2546 : 12:20:24]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Hypericum ที่ทำจากสมุนไพรต่างประเทศ คือจากดอก St.John's Wort ที่ว่าช่วยปรับปรุงการนอนหลับ สำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับ ถ้าทานประจำจะมีผลข้างเคียงไหมคะ และที่ข้างขวดเขียนว่าระวังในผู้ที่เป็นโรคตับ ถ้าเรายังไม่มีอาการของโรคตับถ้าทานไปจะเป็นไหมคะ ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
จาก มณฑิรา kmo...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
xxxx กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 210.86.2xxx.xxx ]

[27 มิ.ย. 46 : 13:20:21] อ.กิตติโชติ วรโชติกำจร wkittich@makok.pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จาก The Pill Book guide to Natural Medicines Vitamins, Minerals, Nutritional Supplements, Herbs and other Natural Products , Bantam Books, 2002.

หัวข้อ Drug Interaction

St. John's wort appears to affect the enzymes in the liver and gut that metabolize certain drugs, including cyclosporin, digoxin, indinavir, oral contraceptives, theophylline, tricyclic antidepressants such as amitryptyline, anticoagulants, such as warfarin (Coumadin). Don't use St. John's wort if you're taking any of these drugs without consulting a physician first.
St. John's wort extract may potentiate prescription antidepressant and antianxiety drugs. There is one case report of simutaneous use of St. john's wort and paroxetine (Paxil) producing nausea, fatigue, lethargy, and weakness. Don't use St. John's wort if you are taking a prescription antidepressant or antianxiety drug without consulting a physician first.

ตอบคำถาม St John's wort ไม่ได้มีอันตรายต่อตับโดยตรง แต่มีผลต่อเอนไซม์ในตับที่ทำหน้าที่กำจัดยาออกจากร่างกายดังนั้นการรับประทานSt John's wort
ต้องแน่ใจว่าไม่ได้รับประทานยาอื่น ร่วมด้วย เช่น cyclosporin, digoxin, indinavir, oral contraceptives, theophylline, tricyclic antidepressants such as amitryptyline, anticoagulants, such as warfarin (Coumadin).
มิฉะนั้นอาจทำให้ยาที่รับประทานเหล่านี้มีความเข้มข้นในเลือดต่ำกว่าระดับที่ให้ผลการรักษาได้

(ข้อมูลเสริมถึงผลของ St John's wort กับ การเหนี่ยวนำให้เอนไซม์ที่ตับทำลายยามากขึ้น........
จาก [URL] http://www.rnweb.com/be_core/content/journals/d/data/2001/0416/dce04b2001.html [/URL]

• St. John's wort and enzyme induction.
Last year, the National Institutes of Health Clinical Center described a significant interaction of a botanical product with a conventional drug. A study was conducted in healthy volunteers to test whether St. John's wort could compromise the efficacy of an anti-HIV drug, indinavir, a protease inhibitor. The research measured indinavir in the volunteers' blood after a dose taken alone. Participants then took St. John's wort for two weeks. Lastly, indinavir and St. John's wort both were taken and blood levels of indinavir measured. After taking St. John's wort, all 11 persons showed a marked drop in blood levels of indinavir, ranging from 49% to 99%. The treatment effect on indinavir level was judged to be clinically significant and likely to jeopardize therapeutic efficacy.

However, there would be no way for HIV patients to become aware of this hindrance to their medication regimen. They simply would fail to receive available benefit against the HIV infection. They would be more likely to contract an opportunistic infection, and the virus would have a greater chance to become resistant to indinavir.

The inference is that the persons' exposure to the herbal had induced a higher production of CYP3A4 drug-metabolizing enzymes that act on indinavir. This allows prediction that many other drugs metabolized by the same isoenzyme could be similarly affected for the user of St. John's wort (Table 3).

Table 3
Drugs affected by concurrent use of St. John's wort*
Cardiovascular drugs: adrenergic blockers, digoxin, digitoxin, diltiazem, nifedipine
---------------------------------------------------------------Antidepressants: amitriptyline, amoxapine, imipramine
---------------------------------------------------------------
Antiepileptics: carbamazepine, phenobarbital, phenytoin
---------------------------------------------------------------
Antineoplastics: cyclophosphamide, etoposide, tamoxifen, taxol
--------------------------------------------------------------
Immunosuppressants: cyclosporine, rapamycin, tacrolimus
---------------------------------------------------------------
Contraceptive steroids: ethinyl estradiol
---------------------------------------------------------------
Protease inhibitors: amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir
---------------------------------------------------------------
Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors: delaviridine, efavirenz, nevirapine
---------------------------------------------------------------
Antidiabetic drugs: nateglinide
*Notice by former FDA commissioner J. E. Henney. JAMA 2000; 283 (13):1679


อาการข้างเคียงที่ระบุใน


Moreover, a few prodrugs depend upon CYP3A4 for their activation. In such cases, using St. John's wort would exaggerate the response to the drug versus what is expected. The report revealed how dangerous this interaction can be and how important it is for patients to inform physicians and pharmacists of their use of herbal products.

____________________________
คำถามเกี่ยวกับ อาการข้างเคียง
อาการข้างเคียงที่ระบุใน
The Pill Book guide to Natural Medicines Vitamins, Minerals, Nutritional Supplements, Herbs and other Natural Products , Bantam Books, 2002.

Possible side effect

No significant side effects have been reported in the numerous double-blind studies. In a large-scale safety study involving 3250 patients conducted in Germany, undesirable side effects were reported in 79 patients (2.4 %) . the most frequently noted side effects were gastrointestinal irritation (0.5 %) , allergic reaction (0.5 %) fatigue (0.4%) and restlessness (0.3%)
Because of the possibility of the photosensitivity (skin reactions to the sun), it is often recommended that individuals, especially those with fair skin, avoid exposure to strong sunlight and other sources of UV light when using St. John's wort. This is sensible, but it must be pointed out that the typical dosage of 2.7 mg hypericin per day is estimated to be well below the level required to produce photosensitivity.

*ต้องระวัง photosensitivity ถ้าทานยา overdose*


เอกสารอ้างอิง
1.The Pill Book guide to Natural Medicines Vitamins, Minerals, Nutritional Supplements, Herbs and other Natural Products , Bantam Books, 2002.
2.http://www.rnweb.com/be_core/content/journals/d/data/2001/0416/dce04b2001.html
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง
Keywords : St John's wort and enzyme

[29 มิ.ย. 46 : 13:35:26] มณฑิรา kmontira@hotmail.com IP [ 210.86.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณค่ะที่ช่วยค้นคำตอบมาให้ ที่ดิฉันทานก่อนนอนทุกวันนั้น เพราะระยะเวลาที่ทานทำให้ดิฉันไม่ปวดหัวไมเกรน แต่ในขณะเดียวกันหากดิฉันเลิกทานยาชนิดนี้และหันไปทายยาป้องกันไมเกรนที่ชื่อ tripta 10mg ซึ่งมีตัวยาสำคัญในนั้นคือ amitriptyline อย่างไหนจะสมควรทานต่อไปดี เพราะบางครั้งดิฉันก็ทานทั้งสองตัวเลย ขอบคุณมากค่ะ

[2 ก.ค. 46 : 13:44:22] อ.กิตติโชติ วรโชติกำจร wkittich@makok.pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าคุณทานพร้อมกัน tripta อาจจะไม่ให้ผลในการรักษา (tripta เป็นยาตัวหนึ่งที่ไม่ควรทานร่วมกับ St John's wort เพราะtriptaจะถูกทำลายยาด้วยเอนไซม์ที่ตับมากขึ้นจนอาจไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา) ถ้าคุณทาน St John's wort เดี่ยวๆ แล้วไม่ทำให้ปวดไมเกรนก็แนะนำให้ทานต่อไป แต่ห้ามทาน เกินขนาดที่เคยรับประทานอยู่
ขนาดที่แนะนำ
สำหรับ St John's wort extract ที่ทำการ standardized คือมี hypericin 0.3% 3-5% hyperforin ขนาดแนะนำคือ 900 mg ต่อวัน

แต่ถ้าคำนึงเรื่องค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ กล่าวคือถ้า คุณกิน tripta อย่างเดียวแล้วป้องกันการปวดไมเกรนได้ ก็ไม่ควรรับประทาน St John's wort ร่วมเพราะ ๑. St John's wort ราคาสูงกว่า ๒. การทานร่วมกันจะทำให้ประสิทธิภาพของ tripta ลดลง


ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : St John's wort

[10 ก.ย. 46 : 13:44:48] pariya pocky107@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่ายา acyclovir ที่ใช้ในการรักษาโรค Herpes zoster นั้นทำให้เกิดการแพ้ได้ไหม เป็นอย่างไร เช่นผื่นแพ้ เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง ขออย่างละเอียดนะคะ เพราะคนที่รู้จักเป็นอยู่ค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved