ADRs หญ้าปักกิ่ง

[19 กรกฎาคม 2546 : 7:00:01]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบเกี่ยวกับรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้หญ้าปักกิ่งค่ะ เนื่องจากผู้ป่วยเกิดอาการแพ้แบบมีผื่นคันตามลำตัว และอาการ water retention ที่แขน ขา เต้านม พยายามหาสาเหตุจากยาแล้วไม่น่าจะใช่เพราะกินยาเดิมติดต่อกันมาเป็นเวลานาน มียากินเพิ่มเติมคือหญ้าปักกิ่ง จึงอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของหญ้าปักกิ่งค่ะ
จาก จิตลดา -...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ. พะเยา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.148.xxx.xxx ]

[29 ม.ค. 47 : 10:47:40] 4350057-4350061 s4350058@maliwan.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หญ้าเทวดา (หญ้าปักกิ่ง) เริ่มมีผู้นำมาเผยแพร่ประมาณ 30 ปีมาแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับหญ้าเทวดามีดังนี้
ชื่อท้องถิ่น : เล่งจือเฉ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
วงศ์ : Commelinaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าเทวดาเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่พืชในวงศ์ของหญ้าทั่วไป ในประเทศไทยพืชในวงศ์
ของหญ้าเทวดามักเป็นไม้ประดับ หญ้าเทวดาเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ 7-10 ซม.
บางทีสูงที่สุดได้ถึง 20 ซม. ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวความยาวไม่เกิน 10 ซม. ดอกออกเป็นช่อที่
ปลายยอดรวมกันเป็นกระจุกแน่นกลีบดอกสีฟ้าปนม่วง ใบประดับกลมยาวประมาณ 4 มม.
ร่วงง่าย
แหล่งกำเนิด : มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนใต้ และพบทั่วไปในประเทศไทย
การเพาะปลูก : เป็นพืชที่ชอบดินร่วนหรือดินปนทรายงอกงามในที่มีแดดรำไร ไม่ต้องการน้ำมาก วิธีปลูกให้นำต้นเล็ก
ที่มีรากมาปลูกหรือใช้เมล็ด อาจปลูกแบบพืชคลุมดินใต้ต้นไม้ใหญ่ ปลูกในกระบะหรือกระถาง
เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องมีเนื้อที่มาก
ส่วนที่ใช้ : ทั้งต้นหรือส่วนเหนือดิน (ลำต้นและใบ) ที่มีอายุ 3-4 เดือน (ตั้งแต่เริ่มออกดอก)
สรรพคุณพื้นบ้าน : ยาจีนใช้หญ้าเทวดารักษาโรคในระบบทางเดินหายใจและกำจัดพิษ ในประเทศไทยตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2527 มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ดื่มน้ำคั้นสดจากหญ้าเทวดาเพื่อรักษาและบรรเทาอาการจาก
โรคมะเร็ง สามารถยืดชีวิตต่อไปได้ระยะหนึ่งทำให้หญ้าเทวดาเป็นที่สนใจมาก เพราะมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง
รายหนึ่งที่แพทย์บอกว่าจะมีชีวิตอยู่อีก 3 เดือนขอให้นำผู้ป่วยกลับไปพักที่บ้าน แต่ผู้ป่วยกลับไปบ้านและ
กินน้ำคั้นหญ้าเทวดา อีก 1 ปีต่อมายังมีชีวิตกลับไปให้แพทย์คนเดิมตรวจผลของผู้ป่วยรายนี้กระตุ้นให้มี
การศึกษาวิจัยคุณสมบัติของหญ้าเทวดามากมาย นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายใช้ร่วมกับการรักษาแผน
ปัจจุบันเพื่อลดผลข้างเคียง
องค์ประกอบทางเคมี : น้ำคั้นสดจากหญ้าเทวดา มีกลัยโคสฟิงโกไลปิดส์ (จี1 บี) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 1B-O-D-
glucopyranosy1-2- (2' -hydroy-6' -ene-cosamide) -sphingosine (G1b)
คุณสมบัติทางชีวภาพและเภสัชวิทยา :
การศึกษาคุณสมบัติต้านมะเร็งในห้องปฏิบัติการกลัยโคสฟิงโกไลปิดส์ (จี 1 บี) แสดงฤทธิ์ยับยั้งปานกลางต่อ
เซลล์มะเร็งเต้านม และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยค่า ED50>16 ไมโครกรัม/มล. สารจี 1 บี ยังแสดงผลปรับ
ระบบภูมิคุ้มกันด้วย
สารสกัดหญ้าเทวดามีผลลดความรุนแรงของการแพร่กระจายของมะเร็ง (metastasis) ในหนู จึงคาดว่า
สารสกัดหญ้าเทวดาอาจใช้ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ สารสกัดหญ้าเทวดามีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดจาก
สารก่อกลายพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น AFB1 สารสกัดหญ้าเทวดามีฤทธิ์เหนี่ยวนำเอนไซม์ DT-diaphorase ซึ่งมี
บทบาททำลายสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ความเป็นพิษ :
พิษเฉียบพลัน น้ำคั้นจากหญ้าเทวดาไม่ทำให้เกิดความผิดปกติในด้านการเจริญเติบโต เคมีเลือดและพยาธิสภาพ
ของอวัยวะสำคัญในหนูขาว ค่า LD50 เมื่อให้โดยการป้อนในหนูขาวมากกว่า 120 ก./กก. นน. ตัว ซึ่งเทียบเท่ากับ 300 เท่าของ
ขนาดรักษาในคน จัดว่าเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัยตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
พิษกึ่งเรื้อรัง จากการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่าขนาดที่ใช้รักษาในคนมีความปลอดภัยเพียงพอ หากใช้
ติดต่อกันนาน 3 เดือน
พิษทางคลินิก ยังไม่พบรายงาน
ประโยชน์ทางการแพทย์ :ใช้เป็นยาร่วมในการรักษามะเร็ง สามารถลดผลข้างเคียงจากการรักษาแผนปัจจุบัน
ยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งและการกลับมาเป็นอีก รวมทั้งใช้ปรับระบบภูมิคุ้มกัน
วิธีเตรียมน้ำคั้น :
นำส่วนเหนือดินหรือทั้งต้น น้ำหนัก 100-120 กรัม หรือ จำนวน 6 ต้น ล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และ
โขลกในครก ที่สะอาดให้แหลก เติมน้ำสะอาด 4 ชต. (60 มล.) กรองผ่านผ้าขาวบาง
ผลข้างเคียง : ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น 0.5-1 องศาเซลเซียส ผลข้างเคียง
ในระยะ 7 วัน หรือ 10 วัน อาจมีอาการหงุดหงิด หรือเป็นไข้ อาจมี
น้ำเลือดปนหนอง ออกทางอุจจาระ น้ำปัสสาวะอาจเหมือนน้ำล้างปลา นอนไม่หลับ/
โมโหง่าย หากรับประทานติดต่อกันหลายปีโดยไม่หยุด อาจทำให้เกิดอาการขาดน้ำ แขนขาชา กล้ามเนื้อลีบ อาจเดินไม่ได้ แต่เมื่อหยุดรับประทานอาการเหล่านี้จะหายไป

ข้อควรระวัง : หากใช้เกินขนาดจะมีผลกดระบบภูมิคุ้มกัน
ข้อห้ามใช้ : ยังไม่พบรายงาน
ปฏิกิริยาสัมพันธ์กับยาอื่นหรืออาหาร : ยังไม่พบรายงาน
ข้อควรคำนึงในการดื่มน้ำหญ้าเทวดาสด
1. หญ้าเทวดาเป็นสมุนไพรคลุมดิน ต้นหญ้าเทวดามีเชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินปนเปื้อนมามีต้นและใบของหญ้าเทวดา
ได้มากมาย การนำหญ้ามาใช้ต้องมั่นใจว่าได้ล้างหญ้าหลาย ๆ ครั้งจนปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ เพราะถ้าล้างไม่สะอาดพอ
การดื่มหญ้าเทวดาสด ๆ ก็เป็นการดื่มเชื้อจุลินทรีย์ในดินเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยมะเร็งซึ่งมักมีภูมิต้านทานต่ำ อาจเป็น
อันตรายมากกว่าคนปกติมาก
2. หญ้าเทวดามีรูปร่างลักษณะคล้ายกับหญ้าอื่น ๆ หลายชนิด เช่น หญ้ามาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งหญ้าอื่น ๆ จะไม่มีคุณสมบัติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยดังเช่นหญ้าเทวดา เคยมีผู้บริโภคที่ซื้อหญ้าปักกิ่งตามท้องตลาดมาบริโภค แต่เมื่อนำต้นดังกล่าว
ไปให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพิสูจน์แล้ว ปรากฎว่าเป็นหญ้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายหญ้าปักกิ่งซึ่งไม่มีคุณประโยชน์
ต่อผู้ป่วย ดังนั้นก่อนซื้อมาบริโภค ต้องมั่นใจว่าเป็นหญ้าเทวดาแท้จริง
3. หญ้าเทวดาที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้ป่วยต้องเป็นต้นที่มีอายุที่เหมาะสม กล่าวคือ หากเป็นหญ้าที่ปลูกโดยการชำกิ่ง ต้องมีอายุ
3 เดือนขึ้นไป แต่ถ้าเป็นหญ้าที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดต้องมีอายุมากกว่า 5 เดือนขึ้นไป หญ้าเทวดาที่อายุยังไม่ครบเวลาดังกล่าว
ได้มีการศึกษาแล้วพบว่าสาร G1b ไม่มีการสร้างในต้นที่อายุยังไม่ครบ ดังนั้น การซื้อหญ้าเทวดามาบริโภคต้องมั่นใจว่าต้นนั้น ๆ
มีอายุครบเกณฑ์กำหนดตามวิธีการเพาะชำนั้น ๆ แล้ว จึงจะได้คุณประโยชน์ดังประสงค์ มิฉะนั้นก็จะเป็นการบริโภคหญ้าเทวดา
ที่ไม่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
พัฒนาการหญ้าเทวดาสู่มาตรฐานสากล
สถาบันวิจัยและพัฒนาขององค์การเภสัชกรรมได้นำหญ้าเทวดามาพัฒนาเป็นยาเม็ดโดยใช้ส่วนประกอบทุกอย่างเป็น
สารธรรมชาติ แม้กระทั่งสีที่ใช้เคลือบยาเม็ดก็ได้สีเขียวของคลอโรฟิลล์ของพืช วัตถุดิบและเทคนิคการผลิตทั้งหมดเป็นภูมิปัญญา
ของคนไทยล้วน ๆ ไม่พึ่งพาต่างชาติ แต่การประกันคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
การพัฒนาในรูปของยาเม็ดหญ้าเทวดานอกจากอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแล้วยัง
ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับคุณค่าของหญ้าเทวดาตามต้องการสม่ำเสมอ เพราะยาเม็ดหญ้าเทวดาทุกเม็ดได้ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อประกันคุณภาพของยาให้ยาทุก 2 เม็ด มีคุณค่าเทียบเท่ากับต้นหญ้าเทวดาสดจำนวน 3 ต้น
ดังตัวอย่าง chromatogram วิเคราะห์คุณภาพของยาเม็ดหญ้าเทวดา
ยาเม็ดหญ้าเทวดานับเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาการเภสัชกรรมไทยเพราะการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนเป็นยาเม็ดสำเร็จรูป
ใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีของคนไทยทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจที่สำเร็จได้ด้วยภูมิปัญญาของเภสัชกรไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและช่วยลดการพึ่งพาต่างประเทศในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ขนาดรับประทาน
และระยะเวลาการรับประทานสรุปได้ดังนี้
ขนาดรับประทาน :รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ (น้ำหนักตัว 40 กิโลกรัม) รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้าก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง และก่อนนอน
เด็ก (อายุ 6-12 ขวบ) และผู้ใหญ่น้ำหนักตัวต่ำกว่า 40 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
เช้าก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง และก่อนนอน
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ (น้ำหนักตัวต่ำกว่า 20 กิโลกรัม) ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์
ระยะเวลาของการรับประทาน :
การใช้ยานี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรรับประทานยานี้เป็นรอบโดยรับประทาน 7 วันแล้วหยุด 4 วันสลับกันไปแล้วเริ่ม
รับประทานรอบใหม่ต่อไป ระยะเวลาการรับประทานขึ้นกับจุดประสงค์การใช้ยาดังนี้
กรณีใช้ลดผลข้างเคียงจากรังสีบำบัดหรือเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง รับประทานควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน
โดยรับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน การหยุดรับประทานเป็นช่วง ๆ เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุลย์ของระบบภูมิคุ้มกัน
กรณีป้องกันการแพร่กระจายและการกลับเป็นซ้ำผู้ป่วยมะเร็งหลังจากได้รับการรักษาแล้ว ต้องการป้องกันการแพร่
กระจาย และการกลับเป็นซ้ำอีก ให้รับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน เช่นนี้ติดต่อกันประมาณ 1 ปี และตรวจมะเร็งปีละ 2 ครั้ง
กรณีการใช้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ที่ไม่ได้เป็นมะเร็ง รับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน เช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานไม่เกิน
6-8 สัปดาห์ โดยใช้เฉพาะช่วงที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ขณะติดเชื้อไวรัส
เอกสารอ้างอิง
http://www.geocities.com/Tokyo/Shrine/6427/tae10.html
http://www.teeneethai.com/yatewada.html
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 4 ก.พ. 2546

[29 ม.ค. 47 : 11:21:03] 4350057-4350061 s4350058@maliwan.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ที่ตอบไปแล้วข้างต้น เกิดความผิดพลาดของการส่ง ทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ จึงได้แนบ file มาให้อ่านใหม่ค่ะ
เอกสารประกอบความเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved