การใช้เห็ดหลินจือในผู้ป่วยโรคเอดส์

[6 สิงหาคม 2546 : 9:31:44]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าหากใช้เห็ดหลินจือในผู้ป่วยเอดส์จะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้หรือไม่ และเห็ดหลินจือสามารถเกิด Drud - Food Interaction กับยา Nevirapine ได้หรือไม่ ถ้าเกิดจะเกิด DI ใน Level อะไร
จาก ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา adi...
เภสัชกร โรงพยาบาล
งานวิชาการเภสัชสนเทศ มหาสารคาม
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[9 เม.ย. 61 : 22:12:27] นศภ.เสาวนันท์ มีพา/ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ saowanan2423@gmail.com IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เห็ดหลินจือมีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Ganoderma lucidum มีสารสำคัญออกฤทธิ์หลักคือ สารกลุ่มtriterpenoids (เช่น ganoderiol F ganodermanontriol เป็นต้น)[1-6] สารกลุ่ม polysaccharides และ สารกลุ่ม peptidoglycans[1-2] การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็ง ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ต้านการสร้างสารอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ [human immunodeficiency virus (HIV)-1][1-6]

ในแง่ของการทดสอบความเป็นพิษ พบว่าเห็ดหลินจือ มีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำและมีความปลอดภัยในการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ทำการศึกษาความเป็นพิษในอาสาสมัครปกติชาย-หญิงที่รับประทานยาเม็ดเห็ดหลินจือที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ในขนาด 350 มิลลิกรัม วันละ 2 เม็ด เป็นเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก พบว่า เห็ดหลินจือทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าพารามิเตอร์ผลตรวจทางชีวเคมี ทางโลหิตวิทยาและในปัสสาวะได้ แต่ค่าผลตรวจพารามิเตอร์ทั้งหมดดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงปกติและไม่มีความแตกต่างจากค่าผลตรวจพารามิเตอร์ของกลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม พบว่า มีอาสาสมัครชาย 2 คนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นภายหลังการรับประทานเห็ดหลินจือ[1]

องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ศึกษาผลของยาเม็ดสารสกัดเห็ดหลินจือต่อสมรรถภาพการทำงานของตับ ในอาสาสมัครไทยสุขภาพปกติที่มีระดับค่าเอนไซม์ตับ alanine transaminase (ALT) ในเลือดสูงกว่าค่าปกติ (ช่วงค่า ALT ในอาสาสมัคร 67-83 U/L , ค่าปกติ 7-56 U/L) จำนวน 20 คน โดยให้รับประทานยาเม็ดสารสกัดเห็ดหลินจือ (สารสกัด) เม็ดละ 350 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานาน 16 สัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครทุกคนมีความรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรง ไม่พบอาการแทรกซ้อนใดๆ พบอาสาสมัครที่มีระดับค่า ALT ต่ำกว่าค่าปกติ 1 คน และอาสาสมัครอีก 2 คน เริ่มมีระดับ ALT กลับสู่ปกติในสัปดาห์ที่ 12 และ 14 ของการรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือ นอกจากนี้ยังพบว่าอาสาสมัครมีระดับน้ำตาลในเลือดปกติ ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตไม่พบระดับทีผิดปกติของค่าพารามิเตอร์ blood urea nitrogen (BUN) และสาร creatinine ผลตรวจค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาของปริมาณเม็ดเลือดต่างๆ (complete blood count) อยู่ในระดับปกติ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของระดับ electrolytes ความดันโลหิต ตลอดจนน้ำหนักตัว [1]

Sissi Wachtel-Galor และคณะ ในปี 2004 ได้ทำศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับ biomarkers ที่สัมพันธ์กับภาวะต้านอนุมูลอิสระ
(antioxidant status) ภาวะภูมิคุ้มกัน (immune status) การอักเสบ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ความเป็นพิษต่อ ดีเอ็นเอ (DNA) ตับและไต ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 80 คน โดยทำการเปรียบเทียบระดับ biomarkers ก่อนและภายหลังได้รับอาหารเสริมเห็ดหลินจือ 4 แคปซูลต่อวัน (ปริมาณสารสกัดเห็ดหลินจือที่ได้รับ 1.44 กรัมต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณเห็ดหลินจือสด 13.2 กรัมต่อวัน และทำการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับ biomarkers ระหว่างกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับอาหารเสริมเห็ดหลินจือกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอกในปริมาณ 4 แคปซูลต่อวันเช่นเดียวกัน อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มศึกษาได้รับอาหารเสริมเห็ดหลินจือหรือยาหลอกรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาไม่พบความเป็นพิษต่อ ดีเอ็นเอ ตับ (ประเมินจากค่าเอนไซม์ ALT และค่าเอนไซม์ aspartate aminotransferase) หรือ ไต (ประเมินจากค่า creatinine) นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีผลกระทบต่อค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาของระดับฮีโมโกลบิน (Hb) และปริมาณเม็ดเลือดขาวในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับอาหารเสริมเห็ดหลินจือ ผลการเปลี่ยนแปลงระดับ biomarkers ไม่แตกต่างจากกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ [7]

ดังนั้นจากข้อมูลการศึกษาเท่าที่มีรายงานในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการเกิดพิษทางโลหิตวิทยา ต่อไต หรือต่อตับ (การเกิดภาวะตับอักเสบ) จากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเห็ดหลินจือในรูปสารสกัดเห็ดหลินจือในขนาดไม่เกิน 1.44 กรัมต่อวัน อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า การรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือในขนาดรับประทานที่สูง 1.5-9 กรัมต่อวัน อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน หงุดหงิด ท้องอืดท้องเฟ้อ ปัสสาวะบ่อย เหงื่อออกผิดปกติและอุจจาระร่วงได้ [2]

ในด้านการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction, DI) ระหว่างเห็ดหลินจือกับยาอื่นๆ มีรายงานการศึกษาในหนู ที่พบว่า เห็ดหลินจืออาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยานอนหลับกลุ่ม benzodiazepines และกลุ่มยาสงบประสาท (sedatives) โดยมีผลทำให้เกิดการหลับ (hypnotic effects)[8] เนื่องจากสารสำคัญในสารสกัดเห็ดหลินจือมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาหรือการรักษาที่หวังผลกดระบบภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive therapies)[2] จากข้อมูลที่มีรายงานในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาระหว่างเห็ดหลินจือกับยา nevirapine และยาอื่นๆที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV [8]

เอกสารอ้างอิง
อ้างอิง:
[1.] กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ. 10-17.
Available at: http://tcm.dtam.moph.go.th/images/files/research3.pdf. Accessed กุมภาพันธ์ 20, 2561.
[2.] Wasser SP. Reishi or Ling Zhi (Ganoderma lucidum). Encyclopedia of Dietary Supplements: Marcel Dekker; 2005: 616-619.
Available at: www.kutyaegeszseg.hu/wp-content/uploads/reishi.pdf. DOI: 10.1081/E-EDS-120022119. Accessed กุมภาพันธ์ 20, 2561.
[3.] Min BS, Gao JJ, Nakamura N, Hattori M. Triterpenes from the spores of
Ganoderma lucidum and their cytotoxicity against meth-A and LLC tumor cells. Chem
Pharm Bull (Tokyo). 2000 Jul;48(7):1026-33. Available at: http://cpb.pharm.or.jp/cpb/200007/C07_1026.pdf. Accessed Feb 20, 2018.
[4.] Mekkawy SE and Meselhy R. Research Institute for Wakan-Yaku (Traditional Sino-Japanese Medicines). Toyama Medical and Pharmaceutical University. Inhibitory Effects of Components from Ganoderma lucidum on the Growth of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and the Protease Activity. 2009:1-7.
Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/. Accessed Feb 20,2018.
[5.] Galor SW, Yuen J, Buswell JA, et al. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. In: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Chapter 9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757. Accessed Feb 20,2018.
[6.] Adotey G, Quarcoo A, Holliday JC, Fofie S, Saaka B. Effect of immunomodulating
and antiviral agent of medicinal mushrooms (immune assist 24/7) on CD4+
T-lymphocyte counts of HIV-infected patients. Int J Med Mushrooms.
2011;13(2):109-13. Available at: https://www.vitalvar.hu/custom/vitalvar/image/data/images/IA247_IJM060111Holliday.pdf. Accessed Feb 20,2018.
[7.] Galor SW, Tomlinson B, Benzie IF. Ganoderma lucidum ("Lingzhi"), a
Chinese medicinal mushroom: biomarker responses in a controlled human
supplementation study. Br J Nutr. 2004 Feb;91(2):263-9. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14756912. Accessed Feb 20,2018.
[8.] Rasmussen P. Potential Interactions Between Drugs and Phytomedicines. Int J Nut, 2013;18(2): 153-158. Available at: https://www.phytomed.co.nz/site/phytomed.pdf. Accessed Feb 20,2018.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : เห็ดหลินจือกับผู้ป่วยเอดส์, Ganoderma lucidum with

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved