การใช้ยา Daflon

[21 สิงหาคม 2546 : 17:16:08]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ทำไมถึงต้องทานยา Daflon ตอนเช้ากับตอนกลางวัน ทานเป็นเช้า เย็น ไม่ได้หรือครับ มีเหตุผลว่าอย่างไร
จาก รพีพัฒน์ อัศวทาจารย์ siw...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.ไพศาลี นครสวรรค์
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[25 ส.ค. 46 : 14:18:38] ภญ.ทิพวรรณ เมธะคานนท์ Methacanon@chaiyo.com IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เคยมีคนถามคำถามนี้เข้ามาแล้วจาก web นี้แต่ถามว่าทำไมให้กินกลางวันกับเย็น(เป็นเภสัชกรจากรพ.ปัตตานี ปี2543)คำตอบคือ"จากเอกสารประกอบการใช้ยา มีข้อมูลระบุว่า ยานี้อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องได้บ้าง แต่เมื่อใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ อาการนี้จะหายไปได้เอง และถ้าผู้ป่วยรับประทานยานี้ขณะรับประทานอาหาร อาการปวดท้องจะไม่เกิดขึ้น
การให้ยาร่วมกับอาหารมื้อกลางวันและเย็น น่าจะช่วยรับประกันว่า ผู้ป่วยจะได้รับในขณะที่ท้องไม่ว่าง เมื่อเทียบกับการให้ร่วมกับอาหารมื้อเช้า ซึ่งมีโอกาสที่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะละเว้นอาหารมื้อนั้น
อย่างไรก็ตาม ตัวยาหลักใน Daflon คือ diosmin เป็นตัวยาที่พบในยาอื่นอีกหลายชนิด นอกจากนั้น อนุพันธ์อื่นของ diosmin ก็เป็นตัวยาหลักในยาอื่น เช่น Essavan และ Veramoid ยาเหล่านี้ไม่มีข้อกำหนดในการบริหารยาที่พิเศษเหมือนอย่าง Daflon นั่นคือ ส่วนใหญ่ จะให้หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามปกติ กรณีของ Daflon ตามที่ตอบ จึงเป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้น และการได้รับยาไม่ตรงตามที่กำหนด (เช่น ได้รับเช้า-เย็น แทนที่จะเป็นกลางวัน-เย็น) ก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงอย่างใด"
จากภก.อนุชิต พลับรู้การ planuchi@ratree.psu.ac.th
เพราะฉะนั้น Dose ของ Daflon 500 mg จึงเป็น1X2 พร้อมอาหารกลางวันและเย็นค่ะ
เอกสารอ้างอิง
www.siamguru.com
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : daflon

[30 ส.ค. 46 : 1:04:35] ภก.เล็ก cilast@mail.com IP [ 203.151.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าทานนานๆจะมีผลข้างเคียงอย่างไรหรือเปล่าครับ ผมทานวันละ 1 เม็ด เพื่อป้องกันเส้นเลือดขอดน่ะครับ เพราะต้องยืนทั้งวัน

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved