ขอทราบความต่าง Berodual กับ Ventolin

[15 กันยายน 2546 : 17:00:41]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
1) อยากทราบว่าในผู้ป่วยที่มีปัญหา asthma หรือ COPD แพทย์มักให้ยา Berodual กับ Ventolin อยากทราบว่ายา 2 ตัวนี้จัดอยู่กลุ่มไหน มีเป้าประสงค์ต่างกันอย่างไร สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ (ค้น TIMS เขาบอก มี Ipratropium bromide 0.02 mg. กับ Fenoterol HBr. 0.05 mg. สาร 2 ตัวนี้ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร เพราะเห็นใช้ปริมาณไม่เท่ากัน)
จาก Cinnalate cin...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาล ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[18 ก.ย. 46 : 20:44:45] vrp vrp IP [ 203.152.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Ipratropium bromide ออกฤทธิ์เป็น anticholinergic effect ส่วน fenoterol เป็น long acting beta 2 agonist
การเกิด bronchoconstrict คือภาวะที่มี parasympathetic เด่น ดั้งนั้นการใช้ยาที่ออกฤทธิ์เป็น anti - parasympathetic หรือ anticholinergic ก็จะทำให้ลดภาวะ bronchoconstrict ลดภาวะหอบเหนื่อยได้

[25 ก.ย. 46 : 9:50:21] ธีระพล ศรีชนะ srteerap@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คำตอบบางส่วนปรากฏอยู่แล้ว แต่จะขอตอบเพิ่มเติมดังนี้
1. ชื่อการค้าของยาทั้งสองตัวสามารถใช้ร่วมกันได้ หรือใช้แยกกันก็ได้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์และอาการของผู้ป่วย
2. กรณีใช้ Ventolin เดี่ยว แสดงว่าอาจเกิดอาการ acute attack และแพทย์พิจารณาแล้วว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ steroid (ตย. excercise induced asthma)
3. กรณีใช้ร่วมกัน Ventolin มี salbutamol อยู่ จะเป็น short-moderate acting bronchodilator ส่วนกรณี Berodual ก็จะมียาสองตัวที่ออกฤทธิ์เสริมกันตัวหนึ่งเป็น anticholinergic และอีกตัวเป็น long acting bronchodilator จะเห็นได้ว่ายาออกฤทธิ์ที่ receptor ต่างกัน ซึ่งการเกิด COPD หรือ asthma มีได้จากหลายสาเหตุ การให้ยารูปแบบผสมอาจได้ผลดีกว่ายาเดี่ยว lon acting เหมาะกับกรณีที่มี asthma attack ตอนกลางคืน
4. การให้ยาหลายตัวและให้ร่วมกัน ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะคนไข้อาจมีอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้นจากยาดังกล่าว
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.3ชั่วโมง

[18 พ.ค. 49 : 0:31:27] นศพ.มนทินี meckel_narak@hotmail.com IP [ 210.86.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
fenoterol เป็น short acting beta 2 agonist นะค่ะคุณธีระพล ศรีชนะ
Ventolin จะsensitivity กับ asthma มากกว่าจึงอาจไม่จำเป็นต้องให้ berodual ส่วนกรณี Berodual จะใช้ในCOPDค่ะ ความแตกต่างของการใช้ คือ พยาธิสภาพของการเกิดโรคนะค่ะต้องไปอ่านเอานะค่ะ ค่อนข้างเยอะ(แนะนำ 2005 COPDของ Global strategy) ส่วนการใช้ร่วมกันก็ได้นะค่ะในกรณี COPD stage severe
ภาพประกอบความคิดเห็น

[13 ส.ค. 54 : 20:40:06] annn envy_2147@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าให้ยาสองตัวนี้สลับกันจะมีผลอย่างไรบ้างกับผู้ป่วย
เช่น เเพพทย์สั่ง ventolin puff แต่ให้ Berodual puff ช่วยตอบหน่อยนะคร้า

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved