ยารักษาโรคไขมันในเส้นเลือดสูง

[7 ตุลาคม 2546 : 18:27:27]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
1)เห็นมียาลดไขมันในเส้นเลือดอยู่ 2 อย่าง คือ 1) ยา Lipitor กับยา Lopid 300/900 อยากทราบว่ายาทั้ง 2 ตัวนี้มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกันอย่างไร ไปลดไขมันอะไรบ้าง เพราะเห็นคนไข้ได้รับยาไม่เหมือนกัน
2) ยา Lopid ควรกินตอนไหนถึงจะดี (เคยอ่านหนังสือเจอว่าคลอเลสเตอรอลในคนเราจะสังเคราะห์ในช่วงตอนเย็น) แต่..ก็เห็นหมอสั่งจ่ายเช้าบ้าง เย็นบ้าง หรือไม่ก็ก่อนนอน (บางทีก็ก่อนอาหาร / คนไข้มาอีกครั้งก็สั่งหลังอาหาร) อยากทราบว่าควรทานยาตอนไหนอย่างไรจึงจะออกฤทธิ์ได้ดีสุด
จาก พิพัฒน์ cin...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
- - - ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[8 ต.ค. 46 : 22:23:09] ภก.ศุภรักษ์ frxeak@hotmail.com IP [ 202.57.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1 เอาย่อ ๆ lipitor ไปลด LDL ส่วน Lipid ไปลดไตรกลีเซอไรด์ครับ
2 ยานี้ ควรกินตอนเย็น หรือก่อนนอนครับ

[8 ต.ค. 46 : 23:34:27] ภก.เล็ก cilast@mail.com IP [ 203.170.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอเสริมหน่อนะครับ คือทุก reference ที่เคยอ่านมา บอกให้ทาน lopid แบบ ac ครับ แต่ก็มีแพทย์มากมายที่สั่งจ่ายเป็น pc คาดว่าเพื่อป้องกัน adverse effect ของ lopid ที่เกิดขึ้นมากต่อ GI tract (abdominal pain, diarrhea, N/V) แต่อย่างไรก็ตามถ้าทาน ac แล้วไม่มี adverse effect เกิดขึ้นก็ทานเป็น ac ดีกว่าครับ ยาจะได้ดูดซึมเต็มที่ ใน guideline ของ NCEP (ATP III) บอกว่า
1. HMG-CoA reductase inhibitors (Lipitor) จะลด LDL 18-55%, TG 7-30% เพิ่ม HDL 5-15%
2. Fibric acids (Lopid) ลด LDL ได้ 5-20% (แต่อาจเพิ่มได้ใน pt. ที่มี TG สูงๆ) ลด TG 20-50% เพิ่ม HDL 10-20%
ถ้าดูจาก % ที่ลดได้ก็จะเป็นตามที่ภก.ศุภรักษ์บอกครับ แต่อย่างไรก็ตามยา 2 ตัวนี้ไม่ควรใช้ร่วมกันนะครับ ถ้าไม่จำเป็นจริง เพราะอาจเกิด rhabdomyolysis ได้ครับ

[17 ต.ค. 46 : 7:34:23] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Lopid (GEMFIBROZIL) ปกติกินวันละ 1200 มิลลิกรัม แบ่งให้ครั้งละ 600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที เช้า และ เย็น [จากการศึกษาพบว่าการกินครั้งละ 900 มิลลิกรัม วันละ 1ครั้ง มีประสิทธิผลเท่าเทียมกับการกินครั้งละ 600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง] เอกสารอ้างอิงส่วนหนึ่งแนะนำให้กินยาพร้อมอาหาร แต่ที่เห็นพ้องต้องกันคือไม่แนะนำให้กินยานี้หลังอาหารหรือตอนท้องว่าง ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการกินยา GEMFIBROZIL เป็นผลต่อทางเดินอาหาร คือ ปวดกลางอก ปากแห้ง ท้องผูก ท้องร่วง และท้องอืดเฟ้อ ครับ
เอกสารอ้างอิง
1. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 111 expires 3/2002
2. http://grad.pha.nu.ac.th/dis/extend/Gemifibrozil.html
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved