ความสูงและการเจริญเติบโต

[27 ตุลาคม 2546 : 2:38:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการเพิ่มความสูงและการเจริญเติบโตแล้วได้ตัวยามาต้องการทราบว่าแต่ละชนิดให้ผลต่างกันเช่นไร1.clonidine2.calaium caseinate3.L-Arginine4.L-Glutamine5.L-Ornithine ตัวไหนที่จำเป็นจะต้องรับประทานจริงๆบ้างคะ
จาก ชญานิษฐ์ สังขทัต ณ อยุธยา cha...
นักศึกษา สถานศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 203.118.xxx.xxx ]

[19 เม.ย. 61 : 16:21:06] นศภ.สุวนันท์ วงศ์อนัญญา/ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ความสูงเกิดจากการแบ่งตัวเพิ่มความยาวของกระดูกอ่อนบริเวณส่วนปลายที่เรียกว่า epiphyses ซึ่งจะแบ่งตัวมากในช่วงวัยเจริญพันธุ์ (10-13 ปี) และจะหยุดการแบ่งตัวในช่วงท้ายของวัยเจริญพันธุ์ (17-19 ปี) เซลล์กระดูกจะถูกสร้างขึ้นมาแทน หากเซลล์กระดูกถูกสร้างแทนที่กระดูกอ่อนใน epiphyseal plate ทั้งหมดร่างกายจะไม่สูงขึ้นอีก ผู้ชายจะเจริญเติบโตสูงมากกว่าผู้หญิงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของความสูง 14 เซนติเมตรต่อปี
ฮอร์โมนสำคัญที่ใช้ในการควบคุมความสูงคือ
1. Growth hormone (โกรทฮอร์โมน) กระตุ้นการเจริญของกระดูก จะหลั่งตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์และหลั่งต่อเนื่องจนถึงในวัยเด็ก อัตราการหลั่งจะลดลงในผู้ใหญ่[2]
2. Thyroid hormone (ไทรอยด์ฮอร์โมน) ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความยาวกระดูกโดยตรงแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเซลล์
3. ฮอร์โมนเพศ กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้มีการสร้างกระดูกเพิ่มขึ้นและทำให้ epiphyseal plate ปิดเร็วขึ้น
เด็กที่มีการเจริญผิดปกติเนื่องจากการขาด growth hormone หากได้รับการรักษาโดยให้ growth hormone ดแทน จะทำให้มีความสูงเพิ่มขึ้นจนถึงมาตรฐานได้[3] สำหรับในผู้ใหญ่ การใช้ growth hormone หวังผลในการเพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มการเผาผลาญของร่างกาย และรักษาภาวะขาดสารอาหาร[2 แต่ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ[4] อาการข้างเคียงของ growth hormone ที่พบบ่อย คือ บวม ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ปวดข้อ และโรคเส้นประสาทกดทับที่ข้อมือ อาการข้างเคียงอื่นๆที่อาจพบได้ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เมื่อยล้า ง่วงนอน ตึงคัดเต้านม มือชา ปวดข้อมือ เจ็บบริเวณที่ฉีด และมีปริมาณกรดไขมันที่ไม่จำเป็นในเลือดสูงขึ้น[2]
ส่วนสารอื่นๆที่มีการนำมาใช้เพื่อหวังผลเพิ่มความสูง ได้แก่
1. Clonidine เป็นยาในกลุ่มกระตุ้นตัวรับแอลฟา2-อะดรีเนอร์จิก (alpha2-adrenergic agonist)[5,6] ซึ่งการกระตุ้นตัวรับดังกล่าวมีผลเพิ่มการหลั่ง growth hormone ได้[6] อย่างไรก็ตามมีรายงานการศึกษาการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial) ที่ศึกษาในเด็กผู้ชายอายุ 6-12 ปี ที่มีความผิดปกติในการหลั่ง growth hormone โดยให้รับประทาน clonidine ขนาด 0.1 mg/m3 ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบกับการให้ยาหลอก พบว่า เด็กทั้งสองกลุ่มมีความสูงเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ[7] และอีกรายงานการศึกษาโดยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่ศึกษาในเด็กอายุ 6.1-12.2 ปี ที่มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์แต่มีการหลั่งของ growth hormone ปกติ พบว่า การให้ clonidine ในขนาด 0.1 mg/m3 ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ไม่สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน[8] จากการสืบค้นไม่พบการศึกษาการใช้ยา clonidine เพื่อเพิ่มความสูงและการเจริญเติบโตในผู้ใหญ่ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้จากการใช้ยา clonidine คือ ง่วง ปวดหัว เหนื่อยล้า เวียนศีรษะ ปากแห้ง และปวดท้อง[5]
2. L-arginine มีผลกระตุ้นการหลั่ง growth hormone ได้[9] รายงานการศึกษารูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) ที่ทำการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชาย อายุ 15-20 ปี โดยให้ L-arginine 1,200 mg ร่วมกับ L-lysine 1,200 mg รับประทานตอนท้องว่างเป็นเวลา 20 วัน พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณ growth hormone จาก 10.4-20.4 ng/ml เป็น 82.95-107.05 ng/ml[10] รายการศึกษาโดยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมซึ่งทำการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ได้รับ L-arginine 3,000 mg และ L-ornithine (จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็น L-arginine ในร่างกาย)[11] 2,200 mg ร่วมกับการออกกำลังกายแบบ heavy- resistance training ติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของระดับ growth hormone และเปปไทด์ฮอร์โมนที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายอินซูลิน (insulin-like growth factor-I (IGF-I) ซึ่งมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของกระดูก และการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)[12] อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้จากการใช้ L-arginine 1% - 10% คือ ปวดหัว ชา คลื่นไส้ อาเจียน[11] สำหรับ L-ornithine ที่ใช้เป็นอาหารเสริมอยู่ในรูปเกลือ HCl มีคำแนะนำให้รับประทานในขนาด 2-6 g ต่อวัน อย่างไรก็ตามหากใช้ในขนาดที่สูง 10-20 g จะทำให้เกิดท้องเสียได้[13]
สำหรับสาร calcium caseinate และ L-glutamine ไม่มีผลต่อการเพิ่มความสูงแต่มีการนำมาใช้เพื่อหวังผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อ
Calcium caseinate เป็นเกลือของโปรตีน casein ที่พบในนมวัว 80% และอีก 20% พบในรูปโปรตีน whey การได้รับโปรตีน whey หรือ casein หลังมื้ออาหาร สามารถเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายได้ 68% และ 31% ตามลำดับ[14] รายงานการศึกษาการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่ทำการศึกษาในชายอายุ 73-75 ปี และสุ่มให้รับประทานอาหารที่มี L-[1-13C] phenylalanine -labeled โปรตีน whey หรือโปรตีน casein ใกล้เคียงกับอาหาร 20 กรัม จากนั้นติดตามอัตราการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อ (mixed muscle protein fractional synthetic rates ;FSRs)ภายหลังจากการรับประทานอาหาร 6 ชั่วโมง ผลพบว่าค่า FSR หลังรับประทานโปรตีน whey (0.148–0.152%/h) มีการกระตุ้นการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ casein (0.07-0.09%/h; P < 0.01) ดังนั้น whey สามารถกระตุ้นการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อได้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับ casein[15] อย่างไรก็ตามหากได้รับ calcium caseinate ปริมาณมาก อาจทำให้มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ซึ่งอาจเกิดนิ่วในไต คลื่นไส้ และท้องผูกได้[14]
L-glutamine มีรายงานการศึกษาการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ที่ทำการศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนากล้ามเนื้อในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุ 18-24 ปี ที่ได้รับ glutamine ขนาด 0.9 g x kg/lean tissue mass x day ร่วมกับการออกกำลังกายแบบ resistance training เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มศึกษาไม่มีความแตกต่างในการเพิ่มความแข็งแรง การออกแรงบิด ปริมาณไขมันในร่างกาย และปริมาณสาร 3-methyl histidine ดังนั้นการได้รับสาร glutamine เสริม ในผู้ที่ออกกำลังกาย ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ (muscle performance) สัดส่วนร่างกาย (body composition) และการสลายตัวของโปรตีนในกล้ามเนื้อ[16] อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย ได้แก่ เจ็บหน้าอก ปวดหัว ท้องผูก คลื่นไส้ ปวดท้อง ปวดแขนขา ปวดหลัง และไอ นอกจากนี้สารนี้ยังมีข้อห้ามใช้ในคนที่มีภาวะการทำงานของตับและไตบกพร่อง[17]
ดังนั้นสาร clonidine calcium caseinate L-glutamine ไม่มีผลในการเพิ่มความสูงและการเจริญเติบโตของร่างกาย สาร L-arginine และ L-ornithine มีผลเพิ่มปริมาณการหลั่ง growth hormone แต่การใช้ในขนาดสูงสามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ และสาร calcium caseinate สามารถกระตุ้นการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อได้แต่น้อยกว่าโปรตีน whey เนื่องจากการกระตุ้นความสูงและการเจริญเติบโตของร่างกายนอกจากจะสัมพันธ์กับปริมาณการหลั่ง growth hormone แล้วยังสัมพันธ์กับการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ สภาวะการเป็นโรค ภาวะโภชนาการ การนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ และกรรมพันธุ์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขให้ตรงสาเหตุ

เอกสารอ้างอิง
[1] Society for Endocrinology. Growth and height. Dec 2014;[1 screen].
Available at: http://www.yourhormones.info/topical-issues/growth-and-height/. Accessed February 26, 2018.
[2] MICROMEDEX® Healthcare Series. Growth hormone ;[1 screen. Available at: http://www.micromedexsolutions.
com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch. Accessed February 26, 2018.
[3] Korpal-Szczyrska M, Dorant B, Kamińska H, Birkholz D, Niedźwiecki M. Evaluation of final height in patients with pituitary growth hormone deficiency who were treated with growth hormone replacement. Endokrynol Diabetol ChorPrzemiany Materii Wieku Rozw. 2006;12(1): 31-4.
[4] Taaffe DR, Pruitt L, Reim J, Hintz RL, Butterfield G, Hoffman AR, Marcus R. Effect of recombinant human growth hormone on the muscle strength response to resistance exercise in elderly men. J Clin Endocrinol Metab. 1994 Nov;79(5):1361-6.
[5] Lexicomp. clonidine: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on February 26, 2018.)
[6] McMahon CD, Chapin LT, Radcliff RP, Lookingland KJ, Tucker HA. Somatostatin inhibits alpha-2-adrenergic-induced secretion of growth hormone-releasing hormone. Neuroendocrinology. 2001 Jun;73(6):417-25.
[7] Razavi Z, Rabbani F, Bazmamoun H. The effect of clonidine therapy on height and growth velocity in constitutional growth and puberty delay. Zahedan J Res Med Sci. 2016 March; 18(3):6247.
[8] llen DB. Effects of nightly clonidine administration on growth velocity in short children without growth hormone deficiency: A double-blind, placebo-controlled study. J Pediatr 1993;122:32-6.
[9] Lexicomp. arginine: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on February 26, 2018.)
[10] Isidori A, Lo Monaco A, Cappa M. A study of growth hormone release in man after oral administration of amino acids. Curr Med Res Opin. 1981;7(7):475-81.
[11] Drug bank. L-ornithine. 2018;[1 screen].
Available at:https://www.drugbank.ca/drugs/DB00129. Accessed February 26, 2018.
[12] Zajac A, Poprzecki S,et al. Arginine and ornithine supplementation increases growth hormone and insulin-like growth factor-1 serum levels after heavy-resistance exercise in strength-trained athletes. J Strength Cond Res. 2010 Apr;24(4):1082-90.
[13] Patel K, Lopez G, Willis B. Ornithine. 2013;[1 screen].
Available at: https://examine.com/supplements/ornithine/#summary3-0. Accessed February 26, 2018.
[14] McGregor RA, Poppitt SD. Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence. Nutr Metab (Lond). 2013 Jul 3;10(1):46.
[15] Pennings B, Boirie Y, Senden JM, Gijsen AP, Kuipers H, van Loon LJ. Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men. Am J Clin Nutr. 2011May;93(5):997-1005.
[16] Candow DG, Chilibeck PD, Burke DG, Davison KS, Smith-Palmer T. Effect of glutamine supplementation combined with resistance training in young adults. Eur J Appl Physiol. 2001 Dec;86(2):142-9.
[17] Lexicomp. glutamine: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on February 26, 2018.)เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 5ชั่วโมง
Keywords : clonidine, calcium caseinate, L-arginine, L-glutam

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved