การสกัดน้ำมันจากเปลือกส้ม

[30 ธันวาคม 2546 : 2:56:31]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าสารสกัดจากเปลือกส้มที่ใช้ในการฆ่าแมลงประเภทเห็บ หมัดนั้นจะต้องใช้วิธีสกัดโดยวิธีใดและ สารสกัดดังกล่าวจะมีอายุนานแค่ไหน และนำไปใช้อย่างไร ... ขอบคุณครับ
จาก watana irg...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[14 ม.ค. 47 : 14:52:34] กลุ่ม3 : 4350011-4350015 yakukaa@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การสกัดน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงจากเปลือกส้มนั้น ทำได้โดยการสกัดด้วยไอน้ำ (steam distillation) มีวิธีการ คือ นำเปลือกส้มสดที่ตัดส่วนที่เป็นเยื่อสีขาวทิ้งแล้ว มาเติมน้ำปริมาณเท่ากับเปลือกส้มที่ใช้แล้วใช้เครื่องปั่นปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำเปลือกส้มที่ปั่นแล้วมาใส่ในขวดกลั่น (distillation flask) ซึ่งประกอบอยู่กับชุดควบแน่นซึ่งมีน้ำหล่อเย็นอยู่ (condenser) เมื่อให้ความร้อนกับขวดกลั่นจนสารเริ่มเดือด ไอของสารจะเหยไปพร้อมกับไอน้ำไปควบแน่นในชุดควบแน่นเป็นหยดของเหลวตกลงไปในขวดอีกใบซึ่งเป็นขวดรองรับสารสกัดที่ต่อกับชุดควบแน่น ในการสกัดใช้เวลาตั้งแต่สารเริ่มเดือดเป็นเวลา5-10นาที จะได้ของเหลวในขวดเป็นของเหลวที่มีการแยกชั้นของน้ำมันจากเปลือกส้มและน้ำอย่างชัดเจน นำของเหลวที่ได้ไปแยกน้ำมันออกโดยใช้กรวยแยก ก็จะได้น้ำมันจากเปลือกส้มสำหรับกำจัดแมลง
จากการทดลองใช้สารสกัดจากเปลือกส้มฆ่าแมลงวันซึ่งถูกขังอยู่ในขวดโหล พบว่า เมื่อพ่นสารลงบนแมลงโดยตรงวิธีนี้จะฆ่าแมลงได้ทันที และถ้าหยดสารลงบนกระดาษกรอง ไอระเหยของสารก็สามารถฆ่าแมลงได้แต่ใช้เวลาหลายนาทีกว่าแมลงจะตาย (Beatty, 1986)


เอกสารอ้างอิง
source: Joseph H. Beatty. Limonene a natural insecticide, Journal of Chemical Education Volume 63 Number 9 September 1986. P.768-769
Site from: www.yahoo.com
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : insecticide+orange peel

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved