albendazole

[10 พฤศจิกายน 2543 : 14:43:13]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
กรณีที่สงสัยว่าเป็นพยาธิเส้นด้าย แต่ยังไม่ได้รับการตรวจแล้วซื้อยามาทานเอง ซื้อ albendazole ขนาด 200 mg ให้กินวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 เม็ด ติดต่อกัน 3 วัน (ปัจจะบันอายุ 30 ปี)
1. อยากทราบว่ากรณีถ้าไม่ได้เป็นพยาธิเส้นด้ายจริงๆ จะมีผลเสียอย่างไรบ้างหรือไม่ จะทำให้มีผลข้างเคียงใดบ้างหรือไม่
2. ในกรณีที่เป็นโรคจริงๆ อยากทราบว่าสมควรทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเท่าใด
จาก kingkaew kae...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 192.100.xxx.xxx ]

[17 พ.ย. 43 : 16:35:32] ภญ.กิติมา อูรณการภญ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์  Staff Team rmalee@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1. กรณีถ้าไม่ได้เป็นพยาธิเส้นด้ายจริง ๆ จะมีผลเสียอย่างไรบ้างหรือไม่ จะทำให้มีผลข้างเคียงอย่างใดบ้าง
ตอบ
ถ้าไม่ได้เป็นโรคพยาธิแล้วรับประทานยา คงมีข้อเสีย 2 ประเด็น 1) เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 2) อาจได้รับผลข้างเคียงจากยา ถึงแม้ยา albendazole เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัย การใช้ยา albendazole 200 mg ครั้งละ 2 เม็ด วันละครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น อาการท้องผูก , ปวดท้อง , คลื่นไส้ , มึนงงได้บ้าง แต่ถ้าใช้ยาในขนาดสูง 9-15 mg/kg (600-800 mg ต่อวัน) เป็นเวลานานติดต่อกัน 28 วัน จะทำให้เกิดพิษต่อตับ , ผมร่วง ได้ นอกจากนี้ยังทำให้มีการกดไขกระดูก ทำให้เกิดโรคเม็ดเลือดขาวต่ำได้ , ผื่นคัน , การแพ้ยา ได้น้อยกว่า 1 % การใช้ยา Albendazole มีข้อห้ามใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี และในหญิงตั้งครรภ์ หรือกำลังจะตั้งครรภ์ เพราะมีหลักฐานการทดลองในสัตว์ว่าทำให้ทารกที่เกิดมาผิดปกติได้
จากเอกสารอ้างอิงที่ 2,5 กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันยาที่ใช้รักษาโรคพยาธิมีสรรพคุณแตกต่างกัน ยาบางตัวมีผลข้างเคียงและทำให้เกิดพิษได้ ดังนั้นควรได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคพยาธิก่อนเพื่อที่จะเลือกใช้ยาได้เหมาะสม จากเอกสารอ้างอิงที่ 1 กล่าวว่า เนื่องจากพยาธิเส้นด้ายนั้นติดต่อกันได้ง่ายโดยการกินไข่พยาธิหรือหายใจเอาไข่พยาธิที่ติดกับฝุ่นละอองเข้าไป เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะในที่ที่คนอยู่หนาแน่น จากการสำรวจในกรุงเทพฯในปี พ.ศ. 2503 เด็กอายุ 3-12 ปี พบอัตาการเป็นโรค 53.6% พบมากสุดในเด็กอายุ 5-10 ปี เด็กที่มาจากครอบครัวที่ขัดสนและอยู่กันอย่างแออัดพบอัตราการเป็นโรคถึง 72% ส่วนเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะปานกลางเป็นโรค 46% ส่วนข้อมูลอัตราการเป็นในผู้ใหญ่ไม่มี ดังนั้นถ้าดูข้อมูลแล้วอาจมีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้ยาเพื่อป้องกันโรคในเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด ส่วนในเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีสุขอนามัยดีอาจมีความจำเป็นน้อยกว่า ส่วนในผู้ใหญ่ตามความเห็นแล้วน่าจะมีโอกาสติดโรคน้อย ถ้าหากไม่มีผู้ใดในบ้านเป็นโรค มีสุขอนามัยดีเช่นล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดังนั้นการใช้ยาป้องกัน(คือกินยาทั้งที่ไม่มีอาการ)คิดว่าไม่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตามหากมีผู้ป่วยโรคพยาธิเส้นด้ายในบ้านต้องป้องกันการติดต่อภายในครอบครัว ซึ่งทำได้โดยให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานยาเพื่อรักษาและควรให้ยาซ้ำอีกเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

2. กรณีเป็นโรคจริง ๆ อยากทราบว่าควรทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเท่าไร
ตอบ
ขนาดยา albendazole 200 mg กินครั้งละ 2 เม็ด วันละครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน เป็นขนาดยาที่ใช้รักษาโรคพยาธิประเภทพยาธิแส้ม้า , สตรองจิลอยด์ เป็นต้น
กรณีเป็นโรคพยาธิเส้นด้ายการรักษาจะง่ายกว่าคือ ใช้ยา albendazole 400 mg กินครั้งเดียว และอีก 2 สัปดาห์ต่อมากินซ้ำอีกครั้ง หรือใช้ mebendazole 100 mg กินครั้งเดียว และอีก 2 สัปดาห์ต่อมากินซ้ำอีกครั้ง หรือ pyrantel pamoate 11 mg/kg กินครั้งเดียว และอีก 2 สัปดาห์ต่อมากินซ้ำอีกครั้ง และให้การรักษาทุกคนในครอบครัวไปพร้อมกัน ควรกำจัดไข่พยาธิในสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนผ้าปูที่นอน , เปลี่ยนชุดชั้นใน , ชุดนอน , อาบน้ำทุกวัน , ล้างมือบ่อย ๆ , ป้องกันไม่ให้ฝุ่นมาถูกกับอาหาร , ทำความสะอาดของเล่นเด็กและของใช้ต่าง ๆ

Reference
1. อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร. กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 : 303, 305-309.
2. กำพล ศรีวัฒนกุล . คู่มือยาฉบับสมบูรณ์ . บริษัทเมดาร์ท จำกัด , กรุงเทพมหานคร. 2534 , หน้า 143.
3. Gerald L.Mandell, John E. Bennett, Raphael Dolin. Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Disease 5th.ed. 2000 : 527.
4. Steven K.Jebel. Drug Facts and Comparisions 2000 , 54 th ed., Facts and Comparision : p.1476-1477.
5. Bertram G. Katzung. Basic & Clinical Pharmacology 7 th ed., Prentice Hall International ,1998 : p.862-865.
6. Donald R.Bennett . Drug Evaluations Annual 1994, American Medical Association. 1994 : 1749-1750.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved