เพชรสังฆาตกับการรักษาริดสีดวงทวาร

[26 กุมภาพันธ์ 2547 : 16:08:28]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ขอข้อมูลเพชรสังฆาต ในการรักษาริดสีดวงทวารเรื่อง ขนาดยาที่ใช้ อาการข้างเคียง ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำ Monograph ยาในโรงพยาบาล
ข้อมูลพืช สมุนไพร :
ชื่อท้องถิ่น : - ชื่อทั่วไป : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก ศศิธร สุขไพบูลย์ -...
เภสัชกร โรงพยาบาล
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ข้อมูลทั่วไปของ พืช สมุนไพร
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[3 มี.ค. 47 : 11:15:57] รักษ์เกียรติ crugkear@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอให้ส่งรายละเอียดมาที่ภาคเภสัชเวท มอ และรายละเอียดการส่งเอกสารกลับไปยังโรงพยาบาล
ถึงจะสามารถส่งขอมูลเท่าที่มีไปให้ครับ
อ.รักษ์

[30 มิ.ย. 52 : 19:59:57] เด็กแผนไทย  koy.pepper@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สมุนไพรตัวใด ที่ห้ามใช้ในกญิงตั้งครรภ์บ้างค่ะอาจารย์
ขมิ้นชัน มะขามแขก ดอกคำฝอย เถาวัลย์เปรียง มะระขี้นก ส้มแขก เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร พริกไทยดำ ใบหม่อน ชุมเห็ดเทศ หนูค้นหาจากwebพบว่ามะขามแขกกับดอกคำฝอยห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ แต่สมุนไพรตัวอื่นๆๆไม่ได้ระบุข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ งานวิจัยก็มีน้อยมาก เวลาจ่ายยาให้คนไข้ และเวลาหมอขอคำปรึกษา หนูอยากมีเอกสารอ้างอิง เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ โรคต่างๆที่ระวังการใช้ยาสมุนไพร หนูเรียนมาทางนี้ แต่ก็ตอบได้ยาก ว่ายาแต่ละตัวควรใช้อย่างไร เพราะไม่มีเอกสารอ้างอิง การจัดตัวยาที่อันตราย หากอาจารย์พอมีข้อมูลเกี่ยวกับยาดังกล่าว หนูขอความอนุเคาระห์ให้อาจารย์ช่วย ให้ข้อมูลด้วยนะค่ะ หนูพยายามหาข้อมูลอยู่ค่ะ ขอขอบคุณค่ะอาจารย์รักเกียติ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved