Rulid กินครั้งละเท่าไร

[5 มีนาคม 2547 : 22:35:44]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อาการไอ มีเสลดสีอมเขียว หมอสั่งยา Rulid ครั้งละ 1เม็ด วันละ 2 ครั้ง 5 วัน ตอนไปซื้อเภสัชกรที่ร้าน(อยู่หน้าม.แม่โจ้)บอกว่ายานี้ต้องกินครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เมื่อบอกว่าหมอให้กิน 1 เม็ด เขายืนยันว่าให้กิน 2 เม็ด แต่ก็ยังคงกิน 1 เม็ด ตามหมอสั่ง อยากทราบว่า ยา Rulid นี้จริง ๆ ควรใช้ครั้งละเท่าไรแน่จึงจะเหมาะสม และไม่ควรใช้นานเกินกว่ากี่วัน(ถ้า 5 วันแล้วยังไม่หายดี)
จาก แอ๋ว aew...
บุคคลทั่วไป สถานศึกษา
ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.3xxx.xxx ]

[6 มี.ค. 47 : 6:20:02] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กินครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ครับ (ที่วางขายจะมีปริมาณยาต่อเม็ดทั้ง 50, 100, และ 150 มิลลิกรัม)
เอกสารอ้างอิง
MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 119 expires 3/2004
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง

[7 มี.ค. 47 : 16:21:25] สรีรโรจน์ jayrx19@hotmail.com IP [ 161.200.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เพื่อการออกฤทธิ์ที่ดีของยาควรรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย 1-1/2 ชั่วโมงนะคะ

[7 มี.ค. 47 : 17:41:41] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อ่านเพิ่มเติม

http://www.pharmacy.psu.ac.th/organization/dic/Question.asp?ID=3006&gid=1
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง

[19 มี.ค. 47 : 21:18:44] shaythawee ืnone IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
นอกจากกิน 150 mg วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น แล้ว เคยเห็นบาง regimen กิน 300 mg วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า ( ยาของสยามเภสัช ) แต่ต้องเป็นในกรณีที่ตับ ไตปกติ และติดเชื้อไม่รุนแรง
แต่ผมไม่เคยเห็น regimen แบบนี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็น regimen ใหม่หรือเปล่า วานผู้รู้ช่วยยืนยันด้วย

[20 มี.ค. 47 : 9:46:09] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลองอ่าน http://www.pharmacy.psu.ac.th/organization/dic/Question.asp?ID=1449&gid=10 นะครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง

[6 เม.ย. 49 : 17:25:30] อัญชนา unchana@moc.go.th IP [ 61.19.22xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Rulid กินแก้อะไรกันแน่ ลูกชายของดิฉันเจ็บคอ จะทานได้หรือไม่
ตุ๊ แม่ผูห่วงใยลูก

[28 เม.ย. 49 : 17:44:16] tono one_beloveds@yahoo.com IP [ 202.129.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Rulid เป็นยากลุ่ม Macrolide เป็นยา antibiotic ครอบคลุมเชื้อกลุ่มที่ทำให้เจ็บคอจากการติดเชื้อ Bact.ใช้แทน amoxy แก้เจ็บคอในกรณีปกติได้( กรณีที่แพ้ Amoxy หรืออื่นๆ )

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved