คุณหมอ สั่งให้ใช้ยา Piroxicam เพื่อแก้ปวด เป็นระยะเวลานาน

[21 มีนาคม 2547 : 17:42:51]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ปัญหา คือ ปวดหัวไหล่ และต้นแขนมาก เป็นเวลา เกือบ 2 เดือนแล้ว ไปพบแพทย์ ท่านให้ยา Feldene (Piroxicam capsules 20 mg ) มาทานวันละ1 เม็ด
ทานหมดแล้ว 25 เม็ด แต่อาการปวดหัวไหล่และต้นแขน ยังมีอยู่ คุณหมอเลยสั่งยาเพิ่ม ให้ทานต่อไป
แต่พอเข้ามาอ่าน สรรพคุณและการใช้ยาแล้ว ทำให้รู้ว่าไม่ควรรับยาตัวนี้เป็นระยะเวลานาน และถ้าหาก มีประวัติ เป็นโรคโลหิตจาง โรคตับ ด้วยแล้ว ไม่ควรทาน
อยากทราบว่า แบบนี้ควรจะหยุดยาไหม เพราะว่ามีปัญหาเรื่องโลหิตจางและเคยมีปํญหาตับอักเสบ


ข้อมูลผู้ใช้ยา :
เพศ หญิง อายุ 45 น้ำหนัก 58 kg สูง 157 cm
ข้อมูลยาที่ใช้ : ชื่อการค้าFeldene ชื่อสามัญทางยา :piroxicam ขนาดยาที่ใช้ :20 mg รูปแบบยา : ยาแคปซูล รูปร่าง : - สี : -
ปัญหา คือ ปวดหัวไหล่ และต้นแขนมาก เป็นเวลา เกือบ 2 เดือนแล้ว ไปพบแพทย์ ท่านให้ยา Feldene (Piroxicam capsules 20 mg ) มาทานวันละ1 เม็ด
ทานหมดแล้ว 25 เม็ด แต่อาการปวดหัวไหล่และต้นแขน ยังมีอยู่ คุณหมอเลยสั่งยาเพิ่ม ให้ทานต่อไป
แต่พอเข้ามาอ่าน สรรพคุณและการใช้ยาแล้ว ทำให้รู้ว่าไม่ควรรับยาตัวนี้เป็นระยะเวลานาน และถ้าหาก มีประวัติ เป็นโรคโลหิตจาง โรคตับ ด้วยแล้ว ไม่ควรทาน
อยากทราบว่า แบบนี้ควรจะหยุดยาไหม เพราะว่ามีปัญหาเรื่องโลหิตจางและเคยมีปํญหาตับอักเสบ

ขอรับข้อมูลโดย : email
จาก ann a21...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บุคคล กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 211.26.1xxx.xxx ]

[6 ก.พ. 55 : 17:09:51] นศภ.ชวิศา ไชยมงคล/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ view_chawisa@hotmail.com IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Piroxicam เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs, non-steroidal anti inflammatory drug) ใช้บรรเทาอาการปวดจากโรคข้ออันเนื่องมาจากการอักเสบ เช่น โรคข้อรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ข้อเสื่อม (osteoarthritis) เกาต์ (gout) บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดประจำเดือน อาการปวดแผลหลังผ่าตัด โดยขนาดยาในการรักษา 10-20 mg/day แตกต่างกันตามชนิดและความรุนแรงของอาการปวด[1,2]
การใช้ยา piroxicam หรือยาในกลุ่ม NSAIDs เป็นเวลานานก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลายประการที่พบได้บ่อยคือ อาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหาร พบอุบัติการณ์การเกิดมากกว่า 10% เช่น ระคายเคืองกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น เสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง ภาวะบวมน้ำ มีผลต่อระบบการทำงานของไต ระบบการทำงานของตับ ระบบเลือด แต่พบอุบัติการณ์การเกิดน้อยกว่าอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารคือ 1-10 % [2,3,4]
จากการค้นคว้าทั้งตำรา ฐานข้อมูลและรายงานกรณีศึกษา (case report) ต่างๆ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับ ผลจากการใช้ยา piroxicam ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบหรือภาวะโลหิตจางร่วมอยู่ก่อนแล้ว มีเพียงข้อมูลว่ายา piroxicam ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบเลือดและการทำงานของตับได้
ยา piroxicam ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบเลือด โดยพบว่าทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง (anemia) พบอุบัติการณ์การเกิดที่ 1-10 % มีรายงานการเกิดภาวะไขกระดูกฝ่อซึ่งเกิดจากการที่ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง (aplastic anemia) แต่พบอุบัติการณ์การเกิดน้อยมาก เนื่องจากกลไกของยาคือมีผลยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (anti-platelet aggregation) หากเกิดภาวะเลือดออก เลือดจะหยุดไหลได้ยาก เป็นผลให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมา ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคโลหิตจางร่วมด้วยแล้ว ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ [1,2,3]
ยา piroxicam ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อการทำงานของตับ เนื่องจากยานั้นถูกทำลายที่ตับ โดยมีผลเพิ่มเอนไซม์ที่สร้างโดยตับ พบอุบัติการณ์การเกิด 1-10 % มีรายงานการเกิดภาวะตับอักเสบ (acute hepatitis) และภาวะดีซ่าน (jaundice) พิษต่อเซลล์ตับ (hepatocellular necrosis) แต่มีอุบัติการณ์การเกิดน้อยมาก โดยไม่ทราบกลไกการเกิดพิษต่อตับซึ่งจะขึ้นกับแต่ละบุคคล (idiosyncratic) และขึ้นกับขนาดยา (dose dependent)[1,2,3,5] ดังนั้นในผู้ป่วยที่เคยมีอาการตับอักเสบจึงควรหลีกเลี่ยงยาและสารเคมีที่มีผลต่อตับ ถ้าจำเป็นต้องใช้เลือกที่มีผลต่อตับน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่จะเกิดต่อตับเพิ่มขึ้น
ตามที่ผู้ถามได้ใช้ยา piroxicam เป็นเวลานาน มีประวัติเป็นโรคโลหิตจางและเคยมีภาวะตับอักเสบ และกังวลเกี่ยวกับการใช้ยานี้ว่าควรจะหยุดยาหรือไม่นั้น ก่อนอื่นต้องพิจารณาถึงภาวะโรคร่วมของผู้ป่วยในขณะใช้ยาว่ามีความรุนแรงหรือไม่ เนื่องจากยานี้รวมถึงยาในกลุ่ม NSAIDs ตัวอื่นๆ มี ข้อห้ามใช้ คือผู้ที่มีโรคร่วมที่มีความรุนแรงและเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียจากการใช้ยาได้มาก เช่น ผู้ที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง ผู้ที่แพ้ยานี้ ผู้ที่มีภาวะตับแข็ง ผู้ที่มีการทำงานของไตผิดปกติรุนแรง ผู้ที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ [1,2,3]
ดังนั้น ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย เพื่อประเมินถึงความรุนแรงของโรคร่วม หากภาวะโลหิตจางและภาวะตับอักเสบมีความรุนแรง จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเพิ่มขึ้นได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
ดังนั้น คำแนะนำในผู้ป่วยรายนี้ ประการแรก ผู้ป่วยต้องให้ข้อมูลแก่แพทย์ให้ทราบก่อนเกี่ยวกับภาวะโรคร่วมที่เป็นอยู่ ยาที่ใช้ร่วมในปัจจุบัน เนื่องจากการสั่งใช้ยาอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ เพราะในการตัดสินใจที่จะหยุดยาอาจทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการใช้ยาที่ดีในการรักษาโรค หรือหากใช้ยาต่อไปแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงตามมาได้ ดังนั้น เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจ ซึ่งแพทย์ผู้รักษาต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยานี้ในผู้ป่วยแต่ละราย
ประการที่สอง ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการไว้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน (base line) เพื่อทราบและประเมินถึงความรุนแรงของโรคร่วม ไม่ควรตัดสินใจหยุดยาเอง หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถใช้ยานี้ต่อไปได้ ผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามผลทางห้องปฏิบัติการและผลการรักษาสม่ำเสมอ และคอยสังเกตอาการแสดงที่บ่งบอกว่ามีเลือดออก เช่น การมีเลือดออกตามไรฟัน ขับถ่ายเป็นเลือด อ่อนเพลีย หรืออาการแสดงของภาวะตับอักเสบ เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งหากพบอาหารผิดปกติเหล่านี้ควรพบแพทย์โดยเร็ว
เอกสารอ้างอิง
1.McEvoy GK. AHFS drug information, American Society Of Health-System Pharmacists, Maryland, United Stated of America, 2009, p.2172-76.
2.Thomson MICROMEDEX, DRUGDEX® Evaluations.Piroxicam, 2006; . Available at: http://www.thomsonhc.com/. Accessed January 29, 2012.
3.Risser A, Donovan D, Heintzman J, Page T. NSAID prescribing precautions. Am Fam Physician. 2009 .15;80(12):1371-8.
4.Kastrup EK. Drug Facts and Comparisons 2005 . Missuori: Facts and Comparisons, 2005: 997-1009.
5.Bessone F. Non-steroidal anti-inflammatory drugs: What is the actual risk of liver damage? World J Gastroenterol. 2010. 7;16(45):5651-61.

เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: AHFS : Drug Facts and Comparison
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : piroxicam AND anemia , hepatitis

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved