วัคซีนBCGกับผู้ป่วยเอดส์

[29 มีนาคม 2547 : 14:25:56]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนBCGกับผู้ป่วยโรคเอสด์ว่ามีผลข้างเคียงอย่างไรและสามารถที่จะใช้ในผู้ป่วยเอสด์ได้หรือไม่หรือด้านอื่น ๆ ่ที่น่าสนใจเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
จาก chau jan...
นักศึกษา โรงพยาบาล
nursing กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 161.200.xxx.xxx ]

[30 มี.ค. 47 : 12:28:00] กัลยกร ladi271045@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เคยอ่านเจอในหนังสือของอ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ เขาไม่ให้ใช้ในผู้ป่วยเอดส์ คงกลัวว่าวัคซีนทำให้คนที่ภูมิบกพร่องเป็น TB ได้

[1 เม.ย. 47 : 12:20:50] chau jan_rc@chula.com IP [ 161.200.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณนะคะ แต่ว่าพอจะทราบกลไกในการเกิดหรือเปล่าคะ

[4 เม.ย. 47 : 15:57:58] ฐิติมา ด้วงเงิน dthitima@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากวัคซีน BCG เป็นวัคซีนชนิดตัวเป็นที่ทำให้เชื้ออ่อนแรง (Lived attenuated vaccine) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในคนปกติความแรงของวัคซีน BCG จะเป็นอันตรายและไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ยังจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ แต่ในผู้ป่วยเอดส์ซึ่งมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วการใด้รับเชื้อ TB แม้จะมีในปริมาณน้อยก็อาจจะก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั้นวัคซีน BCG จึงห้ามใช้ในผู้ป่วยเอดส์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ได้บยากดภูมิคุ้มกันอีกด้วยค่ะ รายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน BCG สามารถหาอ่านได้จาก webisite ของศูนย์ควบคุมชีววัตถุ อย. ตามที่อยู่นี้ค่ะ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_bio/Gen_Know/mainfram1.asp
เอกสารอ้างอิง
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_bio/Gen_Know/mainfram1.asp
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.25ชั่วโมง
Keywords : BCG vaccine, AIDS

[8 เม.ย. 47 : 12:32:03] chau jan_rc@chula.com IP [ 161.200.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณมากเลยนะคะ^_^

[19 เม.ย. 47 : 16:26:56] นสภ.นภชา พิริยะชนานุสรณ์ na_pacha@hotmail.com IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guerin vaccine) เป็นวัคซีนที่ให้เพื่อป้องกันโรควัณโรคในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคสูง เตรียมได้จากเชื้อแบคทีเรียก่อโรควัณโรคสายพันธุ์ Mycobacterium bovis ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกทำให้อ่อนแรงลง (Live attenuated vaccine)1-2 ซึ่งเมื่อให้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อได้เอง (active immunisation)3 โดยไม่ก่อให้เกิดโรคขึ้นในคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ กลุ่มประชากรที่ควรพิจารณาให้ได้รับการฉีดวัคซีนได้แก่4 1) ทารกที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนที่อพยพมาจากแหล่งที่มีความชุกของการเกิดโรคสูง 2) เด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการกำเริบของโรควัณโรคอยู่ และ 3) ให้ในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นวัณโรคชนิดที่เชื้อดื้อต่อการรักษาโดยใช้ยา isoniazid หรือ rifampicin
วัคซีน BCG มีข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีการติดเชื้อ HIV หรือผู้ที่ได้รับยาเพื่อกดภูมิคุ้มกันร่างกาย1-4 เนื่องจาก BCG เป็นวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ การมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเป็นผลจากการตอบสนองของร่างกาย ซึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้มีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการได้รับวัคซีนได้สูง โดยจะพบอาการอันไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน เช่น ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (lymphadenitis), แผลบริเวณที่ฉีดวัคซีน (local ulceration) และ การติดเชื้อวัณโรคแบบแพร่กระจายรุนแรง ( severe disseminated BCG disease) ได้สูงกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ4-5
ดังนั้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จึงไม่สมควรได้รับวัคซีน BCG เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อจากการได้รับวัคซีนได้สูง

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1. CDC (department of health and human service)[homepage on the internet]. centers for disease control and prevention . Atlanta; 1999[revised date 1999 Aug 15; cited 2004 Mar 31]. Tuberculosis information-BCG vaccine [8 screens]. Available from URL: http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/tbfactsheets/250120.htm
2. American Family Physician [homepage on the internet]. American Academy of Family Physicians. Place unknown. [revised 1996 Sep; cited 2004 Mar 31]. Special Medical Reports:CDC Issues Recommendations on the Role of BCG Vaccine in the Prevention and Control of Tuberculosis.[8 screens] available from URL: http://www.aafp.org/afp/091596/special2.html
3. Australian Vaccination Network (AVN) [homepage on the internet]. Australian Vaccination Network, Inc (AVN). Place unknown. 2001. [revised date unknown; cited 2004 Mar 31]. Vaccination information: tuberculosis-BCG vaccine. [6 screens]. Available from URL: http://www.avn.org.au/Vaccination%20Information/Tuberculosis_bcg.htm
4. World Health Organisation (WHO) [homepage on the internet]. WHO. Place unknown. 2004.[revised 2003 Aug 8; cited 2004 Mar 31]. Safety of BCG vaccination in immunocompromised individuals.[ 3 screen]. Available from URL: http://www.who.int/vaccine_safety/topics/bcg/en/
5. [no authors listed]. Adverse effects of BCG vaccination; mainly BCG infection. Prescrire Int. 2003: 12(68); 220-4. [abstract]

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : DISdatabase
Keywords : BCG vaccine, BCG+HIV

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved