โรคหนองใน

[8 เมษายน 2547 : 12:43:48]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เป็นโรคหนองใน แล้วรักษาโดยการทาน Ofloxacin 400 mg PO 1 ครั้ง แล้วไปตรวจเลือดมา หมอบอกว่าไม่พบเชื้อกามโรคแล้ว แต่ผมยังกลัวๆอยู่ อยากถามว่าผมจะกิน ยา Ofloxacin 400 mgอีกครั้งจะได้ใหม
จาก โต้ง sit...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
บุคคลทั่วไป N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.146.xxx.xxx ]

[12 เม.ย. 47 : 15:56:03] siriporn ssangkhaw@yahoo.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทานได้ค่ะ แต่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะการยืนยันจากการตรวจซ้ำ ว่าไม่พบเชื้อแล้ว นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการรักษา ไม่จำเป็นไม่ควรกินเพิ่ม เพื่อไม่ให้ตับหรือไต ทำงานหนักขึ้นโดยไม่จำเป็นค่ะ

[16 เม.ย. 47 : 15:13:26] ภญ.นิสา เลาหพจนารถ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคหนองใน ( 8 เมย. 47 )
หนองใน 1 เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากเป็นอันดับแรกๆ สาเหตุจากเชื้อ Nisseria gonorrhea ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระยะฟักตัว 2-10 วัน อาการ ในผู้ชายหลังพบเชื้อจะปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ หรือปัสสาวะขัดในระยะแรกอาจมีหนองไหลซึมออกมาภายใน 12 ชม. จะมีหนองออกมามากและข้น ร้อยละ 10ของผู้ป่วยไม่มีอาการแต่พบเชื้อได้ ในผู้หญิงระยะแรกไม่มีอาการต่อมามีตกขาวกลิ่นเหม็นไม่คัน มีอาการปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่น ผู้หญิงที่ติดหนองในประมาณครึ่งหนึ่งอาจไม่แสดงอาการแต่อาจแพร่เชื้อได้
การรักษา
ใช้ยาในกลุ่ม fluoroquinolone 2 ได้แก่ ciprofloxacin 500 mg รับประทานครั้งเดียว หรือ
ofloxacin 400 mg รับประทานครั้งเดียว
ร่วมกับรักษา Chlamydia trachomatis ( หนองในเทียมด้วย ) คือ รับประทาน doxycyclin 100mg วันละ 2 ครั้ง
เป็นเวลา 7 วันด้วย
คำแนะนำ 2 การประสบความล้มเหลวในการรักษาเนื่องจากสาเหตุสำคัญคือ ติดเชื้อซ้ำหลังจากที่ได้รักษาจนหายแล้ว หรือผู้ป่วยได้รับเชื้อโรคที่มีการดื้อยามาก
1. ระหว่างรักษาไม่ควรหลับนอนกับภรรยาหรือแฟนหรือไปเที่ยวแล้วได้รับสัมผัสกับแหล่งเชื้อโรค
2. หากผู้ป่วยผู้ป่วยมีภรรยาหรือแฟนควรจะพาคู่ของตัวเองไปรับการรักษาด้วย
3. ผู้ป่วยที่มีอาการเป็นหนองในควรได้รับการตรวจเพื่อหาโรคอื่นด้วยได้แก่ ซิฟิลิส และ HIV
หากพบว่ามีเชื้อสาเหตุโรคอยู่ควรจะดำเนินการรักษาไปพร้อมๆกัน
โดยสรุป เมื่อรักษาหนองในหายแล้วผู้ป่วยไม่ควรซื้อยารับประทานเอง และมีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยรายนี้คือ กรณีที่ผู้ป่วยมีแฟนหรือภรรยา
1. ผู้ป่วยและแฟนควรเข้ารับการรักษา โรคหนองในทั้ง 2 คนเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำเนื่องจากสัมผัสถูกเชื้ออีกครั้ง เนื่องจากในคำถามไม่ให้รายละเอียดว่า แฟนได้รับการรักษาหนองในหรือไม่
2. ระหว่างที่ได้รับการรักษาควรงดมีเพศสัมพันธ์
3. ผู้เข้ารับการรักษาควรได้รับการตรวจหาเชื้อ ซิฟิลิส และ HIV ด้วย
4. เนื่องจากโรคหนองในมีอัตราที่ดื้อต่อยาที่ใช่รักษาได้มากดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับการรักษาต่อเนื่องเพื่อแพทย์จะได้ใช้ยาได้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อก่อโรคและต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และไม่ควรซื้อยา ofloxacin
มารับประทานเอง นอกจากได้รับจากแพทย์ผู้ตรวจรักษา

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzbe GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy a pathophysiologic approach. 5 th edition. New York: Mc Graw-Hill; 2002
2. สุรเกียรติ อาชานุภาพ. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน; 2544

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง

[14 พ.ค. 47 : 13:48:07] นิรนาม Bell@chaiyo.com IP [ 202.129.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเริ่มเป็นหนองในประมาณ 1 สัปดาห์แล้วครับ
ผมต้องการรักษาควรรักษาอย่างไรดีครับ

[14 พ.ค. 47 : 13:53:37] นิรนาม Bell@chaiyo IP [ 202.129.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเริ่มเป็นหนองในประมาณ 1 สัปดาห์แล้วครับ
ผมต้องการรักษาควรรักษาอย่างไรดีครับ

[8 ต.ค. 47 : 21:00:32] ธารทอง  tantong_12000@yahoo.com IP [ 202.129.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเป็นหนองในได้หนึงเดือนแล้วครับรักษาไม่หายชักที่ผมควรทำอย่างไรครับหมอ ให้ยา ofloxacinมาตลอดผมรู้สึกว่ามันนานเกินไปครับ ผมตรวจหาเชื่อต่างๆไม่เป็นเชื่อไรเลยครับ

[20 เม.ย. 48 : 14:43:39] ด่อง  ไม่มี IP [ 203.151.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คือว่า ที่น้องชายผมเป็ฯรัยไม่รู้ มีก้อนรัยไม่รู้ขึ้น เป็นสีขาวๆ ไม่ค่อยใหญ่มาก เป็นมานานแล้ว ไม่หายซักที่ไม่กล้าไปหาหมอ อายคับ แล้วที่บริเวณรูก้นผมเป็นเม็ดๆสีข้าว ไม่เจ็บ ขึ้นมา 2-3 เม็ด นานแล้วไม่หายซักที ผมเป็นรัยคับ ใครรู้มั่ง

[1 ธ.ค. 48 : 23:45:15] lll hhhh IP [ 84.173.5xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคต่าง

[9 ม.ค. 49 : 8:10:01] นิรนาม lan_open@hotmail.com IP [ 203.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเป็นหนองในมา 1 อาทิตย์แล้วต้องการรักษา ขอยาหน่อยได้มั้ยคับจะได้ไปหามากิน ขอชื่อยาเป็นภาษาไทยนะ

[17 ม.ค. 49 : 17:08:31] นิรนาม top_kvang@hotmail.com IP [ 203.188.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเป็นหนองในมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วคับ รักษาอย่างไรดีคับ ยาอะไรที่รักษาได้คับ ผมไม่กล้าไปหาหมอคับผมอาย บอกชื่อยาเป็นภาษาไทยคับได้ซื้อถูกคับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : "ชั่วโมง

[22 ม.ค. 49 : 23:36:06] 1234 Aoumsoda_Zaa@hotmail.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แฟนหนูก็เป็นคะเกือบอาทิตย์แล้วทานยาที่ร้านขายยาของแพทย์หญิงสั่งให้หมดไป3ชุดยังไม่หายดีเลยค่ะจะต้องทำไงดีคะบอกทีต้องไปตรวจเลือดด้วยหรือเปล่าหนูกลัวจังเลย

[22 ม.ค. 49 : 23:36:10] 1234 Aoumsoda_Zaa@hotmail.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แฟนหนูก็เป็นคะเกือบอาทิตย์แล้วทานยาที่ร้านขายยาของแพทย์หญิงสั่งให้หมดไป3ชุดยังไม่หายดีเลยค่ะจะต้องทำไงดีคะบอกทีต้องไปตรวจเลือดด้วยหรือเปล่าหนูกลัวจังเลย

[24 พ.ค. 49 : 23:04:04] ..... beer_ssm29@hotmail.com IP [ 58.8.83.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 12  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเพิ่งเป็นหนองในประมาณ4-5วันแล้วไม่รู้จะทำไงดีหรือว่าให้กินยาอะไรจึงจะหายครับช่อยตบที

[29 พ.ค. 49 : 10:31:56] logica burinburin5@hotmail.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 13  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมสงสัยว่าจะเป็นหนองในคับ อยากทราถึงวิธีการรักษาและสถาที่ที่รับรักษา ตามคลีนิคได้หรือเป่าคับ หรือช่วยบอกแผนกในโรงพยาบาลให้หน่อย ผมไม่กล้าเดิไปถาม แบบว่าอาย ขอบคุณครับ

[6 มิ.ย. 49 : 18:56:56] ศตวรรษ  stawat@thaimail.com IP [ 203.151.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 14  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเป็นหนองในประมาณ 2 อาทิตย์แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ หนองในจะหายขาดไหมครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.30ชั่วโมง
Keywords : 1001

[22 ก.ค. 49 : 21:21:26] มนุษย์ลองหน Dino403@hotmail.com IP [ 58.10.22xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 15  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมสงสัยว่าจะเป็นหนองในคับ อยากทราบถึงวิธีการรักษาและสถาที่ที่รับรักษา ตามคลีนิคได้หรือเป่าคับ หรือช่วยบอกแผนกในโรงพยาบาลให้หน่อย ผมไม่กล้าเดินไปถาม แบบว่าอาย ขอบคุณครับ ช่วยตอบด้วยนะคับ ตอบมาทาง อีเมล์นะคับ

[5 ก.ย. 49 : 21:32:09] อยากรู้ครับ fdsff@hotmail.com IP [ 61.7.160xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 16  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือป่าว แล้วชื้อยามากิน จะมีผลอะไรหรือป่าวครับ

[6 ก.ย. 49 : 8:53:59] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 17  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผลเสียที่เห็นขัดเจนคืออาจจะรักษาไม่ตรงกับอาการของโรคและก่อให้เกิดอาการดื้อยาขึ้นได้ และต่อไปจะต้องใช้ยาที่แพงมากขึ้นเรื่อยๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[3 ม.ค. 50 : 19:43:20] แว่นครับผม ืีnut_2383@hotmail.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 18  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หมคับผมอยากทราบว่าถ้าต้องการรักษาควรไปที่แผนกใดของโรงพยาบาลรู้สึกว่าผมจาเป็นนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นคับอยากทราบจริงๆช่วยบอกทีคับต้องการรักษาให้ด่วนที่สุดครับขอบคุณครับ
แล้วในระหว่างนี้ผมควรทำตัวอย่างไรต่อครับ

[10 ม.ค. 50 : 21:31:03] กร no IP [ 125.25.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 19  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้วยาcifloxin 500mgใช้ได้ผลไหมครับ

[10 ม.ค. 50 : 21:32:29] กร no IP [ 125.25.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 20  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปแผนกระบบปัสวะนะครับ

[20 มี.ค. 50 : 16:58:31] เอ็ม m_za123456@hotmail.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 21  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมไปหาหมอ กินยา ฉีดยา ยังไม่ดีขึ้นเลยครับ แล้วก็ซื้อยาที่ร้านมากินก็ไม่ไหล แต่พอสักพักก็ไหลอีกแล้วครับ เพราะอะไรหรอครับ

[16 เม.ย. 50 : 13:37:21] 55 555@hotmail.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 22  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมอยากรู้ว่าน้องชายผมเป้นอารายไม่รู้มันขึ้นเม็ดแดงๆใส่ๆ อ่าครับอยากรู้ขึ้น2-3เม็ดคันเป็นบางครั้งอ่าครับ ช่วยบอกทีดิครับ

[12 ก.ค. 50 : 11:20:03] มารวย สมหวัง no IP [ 58.9.2.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 23  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าแฟนหนูเป็นโรคอะไรค่ะ คือว่าเป็นมา 2 อาทิตย์แล้วค่ะ หลังจากมีแพทย์สัมพันธ์ และใช้ปากด้วยนะค่ะ พอตอนเช้ามาแฟนหนูมีอาการเขียวช้ำข้างในหัวอ่ะค่ะ(เรียกม่ายถูกค่ะ) แล้วอีกสักพักนึงก็มีน้ำแฉะ อยู่ข้างใน ทำให้หัวของตรงนั้นเปื่อยอ่ะค่ะ แล้วหนูก็ไปซื้อยาให้แฟนกินค่ะตามร้านขายยา ก็บอกอาการเค้าไปค่ะ แต่พอกินหมด ก็รู้สึกว่าน้ำไม่แฉะอยู่ข้างในหัวแล้วค่ะ แห้งเหมือนปกติ แต่แฟนหนูยังรู้สึกเจ็บนิด ๆ อ่ะค่ะ และยังมีรอยช้ำสีม่วงอยู่ข้างใน ตอนนี้ก็ 2 อาทิตย์แล้วค่ะ ยังไม่หายรอยช้ำ คุณหมอช่วยบอกทีนะค่ะว่าควรไปพบแพทย์หรือป่าวค่ะ แล้วแผนกอะไรค่ะที่รักษาโรคนี้อ่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

[12 ก.ค. 50 : 14:46:08] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 24  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลทั้ง2ท่านนะครับจะได้รับการตรวจที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่ถูกกับโรคและแพทย์จะได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไปครับ ควรตรวจที่แผนกอายุรกรรมก็ได้ครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง

[24 ธ.ค. 50 : 11:28:34] ท้องฟ้า สีคราม indy_medium@hotmail.com IP [ 58.9.163xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 25  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ดิฉันมีอาการคันตรงอวัยยะเพศมาก และมีน้ำไหลออกมา ไม่แน่ใจว่าหนองหรือเปล่าวนี้คืออาการเริ่มต้นหรือเปล่าวค่ะ

[26 ธ.ค. 50 : 9:32:54] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 26  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีหลายปัจจัยครับอาจะเป็ฌนได้จากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา
ผมแนะนำให้พบสูตินารีแพทย์จะดีที่สุดครับจะได้รักษาตรงอาการและเป็นการป้องกันการดื้อยาได้ด้วยครับ
แต่อย่าไรผมมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคไว้ให้เป็นความรู้นะครับ

ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง

[27 ธ.ค. 50 : 7:49:03] zany jamejamy"hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 27  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่มีเพศสำพันธ์แล้วทำไมเป็นหนองในได้ครับ อาการมีหนองไหลน่ะครับ

[24 ม.ค. 51 : 2:04:40] ธันวา indy_inlive@hotmail.com IP [ 58.10.15xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 28  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
24/01/51พี่ฮ่ะ ผมเปงหนองในเดือนก่าๆ เเลวหมอครับผมซื้อยาตัวหนึ่ง มาชื่อ NorPlox 400Mgเเต่ผลที่ได้นั้นน่าประหลาดจัยมากครับ ผมปัสสาว่ะเปงเลือดเเลวรูสึกทรมานมาก มีลิ่มเลือดออกเมืองเวลาผมปัสสาว่ะ เหนื่อยมากครับ มันขาดเลือดเรย ชัด ตอนเเรกผมนึกว่ามันเปงเงี้ยอ่ะ เเต่ พอนานไป เริ่มทรมานมากครับ ส่งมาทางเมล์ ก็ ได้ครับตัวยาที่เเน่นอน ผมอายุ17 รูสึกเจ็บ มากครับ เจ็บจริงๆ

[13 ก.พ. 51 : 18:13:31] Gay icook77@hotmail.com IP [ 58.8.163xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 29  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คือผมอยากถามว่าพอดีผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเก่าแล้วพอ 2 วันต่อมาเขาก็เป็นหนองใน แต่ก็ไปรักษาหายแล้วและผมก็ไม่มีอะไรกันประมาณ เกือบ 2 อาทิตย์ และเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมมีอะไรกับแฟนใหม่พอเช้าวันเสาร์เขากลับเป็นหนองในแท้

ผมอยากรู้ว่า

1.ผมเป็นตัวนำเชื้อที่ทำให้เขาติดเชื้อด้วยหรือป่าว แต่ผมก็ไม่ได้มีอะไรกับเขามาเกือบ 1 อาทิตย์แล้ว

2.อยากทราบว่าระกยะฟักตัวของเชื้อกี่วันที่จะทำให้คนๆหนึ่งเกิดอาการรู้ว่าตัวเองเป็นหนองใน

3.และหากเราได้รับเชื้อมาเชื้อจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน

4.อยากทราบว่าหากต่างผ่ายต่างไม่ได้มีเชื้อหนองในมาแต่มีเพศสัมพันธ์ทางปากแล้วเกิดแผลที่อวัยวะเพศ จะทำให้คนๆเป็นหนองในได้หรือไม่ เพราะปากของเราก็มีเชื้อโรคตั้งมากมาย
5.การที่เราซื้อยามากินจะทำให้เชื้อหายหรือป่าวคับ

รบกวนส่งคำตอบให้ทาง e-mail ด้วนนะครับ ขอบคุณรับ


[17 ก.พ. 51 : 2:19:07] ประสพเกียรติสละ venut_uknow@hotmail.com IP [ 58.8.87.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 30  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เวลาปัสสวะมีอาการแสบและมีของเหลวสีเหลืองเขียวติดตามกางเกงในแต่ในปริมานน้อยอยากทราบว่าจะเป็นหนองในมั้ยคับถ้าชื้อยามากินเลยได้มั้ยคับ

[18 ก.พ. 51 : 15:37:45] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 31  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
พบแพทย์หรือเภสัชกรได้แล้วครับจะได้ทมีการซักอาการประวัติแล้วจะได้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง

[29 ก.พ. 51 : 11:31:58] ปิยวัฒน์ ศรีรักษ์ narakmark_4647@hotmail.com IP [ 58.147.5xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 32  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเป็นโรคหนองในมา 5 วันแล้ว ได้ซื้อยามาทานแล้ว เภสัชกร เขาให้ยาฆ่าเชื้อมา 1 เม็ด และยารักษาโรคเป็นแคปซูลสีเขียวหลายเม็ดมาก แต่เมื่อทานไปแล้วได้ 2 วัน อาการยังไม่ดีขึ้นเลย อยากรู้ว่า โรคนี้ใช้เวลารักษานานเท่าไร และอาการที่แสดงว่าอากรเริ่มดีขึ้นเป็นไง ควรต้องปฏิอย่างไรกับอวัยวะเพศของเรา นอกเหนือจากการงดร่วมเพศ รบกวนตอบด้วยนะครับ เพราะมันไหลมาเรื่อยเลย

[15 มี.ค. 51 : 20:00:03] บี pee_252120@hotmail.com IP [ 58.8.16.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 33  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเป็นโรคหนองในมาได้เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมซื้อยามากินเองยังไม่หายทำอย่างไรดีครับผมซื้อยาnorfloxacin400มากิน

[20 มี.ค. 51 : 10:11:53] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 34  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมแนะนำว่าควรพบแพทย์ได้แล้วครับเพราะอาจมีการดื้อยาครับอาจจะไปพบแพทย์ที่คลินอกก็ได้และบอกหมอด้วยนะครับว่ารับประทานยาอะไรไปแล้วบ้างจะได้เป็นข้อมูลให้แพทย์ในการรักษาได้และเป็นการป้องกันการดื้อยาจากเชื้อ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[28 มี.ค. 51 : 15:25:16] ToNG new_jeamjeam@hotmail.com IP [ 58.9.81.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 35  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมมีเเฟนอยู่คนเดียวเเละเป็นคนเเรกของทั้งผมคบกับ
เธอมา 2 ปีกว่า เเล้วผมไม่เคยไปได้กับใครเลยตลอดที่
คบเธอแล้วเธอ แล้วผมเป็นหนองใน ผมอยากรู้ว่าผม
เป็นหนองในได้ยังไง

[17 เม.ย. 51 : 10:44:57] นิ meemeko@hotmail.com IP [ 58.64.89xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 36  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าส่งสัยว่าเป็นหนองในเพราะอาการเหมือนอย่างที่อ่านสาเหตุมาสามารถซื้อยามากินก่อนได้ไหมเพราะพึ่งเป็นได้ 3วันและต้องกินยาอะไร

[16 พ.ค. 51 : 23:08:39] อาร์ lmred_kongtip@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 37  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จะเป็นหนองในได้มั้ย เพราะว่าตอนนี้มีอาการคล้ายจะเป็นหนองในได้ประมาณ 1 อาทิตย์แล้วคับ

[21 ก.พ. 52 : 13:51:52] Beer black_mio.beer@msn.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 38  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมคิดว่าผมเป็นหนองใน มาประมาณ 1 อาทิตย์แล้วครับ
ถ้าซื้อ ยามากินเองจาหายมั้ยครับ ตอบด้วยครับมางอีเมล์ ขอบคุณครับ

[25 มี.ค. 52 : 14:14:04] beer somchais_2000@yahoo.com IP [ 124.121.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 39  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมสงสัย ว่าจะเป็นหนองในคับ อยากทราบถึงวิธีการรักษาและสถาที่ที่รับรักษา ตามคลีนิคได้หรือเป่าคับ หรือช่วยบอกแผนกในโรงพยาบาลให้หน่อย ผมไม่กล้าเดินไปถาม แบบว่าอาย ขอบคุณครับ ช่วยตอบด้วยนะคับ ตอบมาทาง อีเมล์นะคับ

[25 มี.ค. 52 : 14:16:03] beer somchais_2000@yahoo.com IP [ 124.121.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 40  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมสงสัย ว่าจะเป็นหนองในคับ อยากทราบถึงวิธีการรักษาและสถาที่ที่รับรักษา ตามคลีนิคได้หรือเป่าคับ หรือช่วยบอกแผนกในโรงพยาบาลให้หน่อย ผมไม่กล้าเดินไปถาม แบบว่าอาย ขอบคุณครับ ช่วยตอบด้วยนะคับ ตอบมาทาง อีเมล์นะคับ

[26 มี.ค. 52 : 9:40:51] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 41  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมว่าโรงพยาบาลเอกชนจะดีกว่าครับ
อย่าอายหมอรักษาที่ถูกต้องครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[12 พ.ค. 52 : 13:58:38] นศภ - IP [ 161.200.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 42  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สำหรับผู้ที่ใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรหันมาดูด้วยว่า ทานยาถูกวิธีหรือไม่
1. ยารักษา Norfloxacin นั้นมีข้อห้ามไม่ให้ทานร่วมกับ นม ยาลดกรด ยาเพิ่มเลือด เพราะสิ่งเหล่านี้จะไปจับกับตัวยา ทำให้เหมือนร่างกายไม่ได้รับยา
2. การทานยาควรทานตามเวลา ไม่ควรลืมยาบ่อย หากลืมยาก็ให้ทานเพิ่มเข้าไปในมื้อถัดไป หรือทันทีที่นึกได้
3. โรคนี้เป็นโรคที่ต้องรักษาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพราะถ้ารักษาเพียงฝ่ายเดียวก็อาจติดซ้ำได้ และมีโอกาสที่เชื้อจะดื้อยาได้อีกด้วย
4. ระหว่างทานยาก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ หรือควรป้องกันโดยใช้ถุงยาง เพื่อลดการได้เชื้อเพิ่มและลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
5. หากมีการซื้อยาอื่นมาทานในระหว่างการรักษาอยู่ก็ให้บอกเภสัชกรว่ากำลังทานยาตัวนี้อยู่ เผื่อยาที่ไปซื้อนั้นอาจทำปฏิกริยากับยาได้
6. พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพราะการนอนดึก หรือนอนน้อย จะทำให้ร่างกายอ่อนแอ และอาจมีโรคอื่นแทรกซ้อนได้
7. หากทานยาจนครบ และปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีแล้ว อาการยังไม่ดีขึ้นก็ให้ไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็นไปได้ที่เชื้อจะดื้อต่อยา หรืออาจเป็นโรคอื่น

[14 ต.ค. 52 : 21:12:15] เครียด คับผม nongnai@hotmail.com IP [ 117.47.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 43  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ofloxacin 400 mg กับ ciprofloxacin 500 mg ราคาเท่าไหร่คับ แล้วมีขายตามร้านขายยาทั่วไปรึป่าวคับ

[15 ต.ค. 52 : 11:16:08] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 44  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีขายครับแต่แนะนำให้ไปพบเภสัชกรที่ร้านแล้วเล่าอาการให้เภสัชกรวินิจฉัยก่อน
หรือให้คำแนะนำว่าอาการเป็นโรคอะไรที่แน่นอน รักษาได้หรือควรพบแ พทย์ ยาทั้ง 2 ชนิดมีขายตามร้านยาแต่ต้องรับประทานให้ถูกต้องและครบจำนวนเพื่อความเหมาะสมในการใช้ยาและป้องกันการดื้อยาของเชื้อโรคครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[16 พ.ย. 52 : 19:23:42] ปุรเชษฐ์ เคหา so_da_rap@hotmail.com IP [ 202.69.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 45  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาการแสบเวลาฉี่จะเปนกี่คับบอกหน่อยน้าครับ

[17 พ.ย. 52 : 10:32:57] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 46  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอโทษครับไม่เข้าใจคำถามครับช่วยบอกรายละเอียดด้วยนะตรับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[17 ธ.ค. 52 : 23:39:12] Maprang5@live.com IP [ 110.49.7xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 47  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนูกับแฟนมีอาการแสบขณะฉี่ค่ะและมีสีขุ่นๆ ส่วนแฟนมีน้ำขุ่นไหลออกจากอวัยวะ เป็นมาได้1อาทิตย์ อยากทราบชื่อยาที่รักษาแล้วหายค่ะ ขอบคุณค่ะ

[4 ม.ค. 53 : 4:40:26] คนเคนเป็น otakuotaku01@hotmail.com IP [ 58.9.54.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 48  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทางที่ดีไปหาหมอซะ ถ้าอาย ก็อย่าคิดว่าจะหายได้ง่ายๆ

ยากินมักไม่หาย แต่ถ้าฉีด เห็นผลกว่า ผมกินยาไม่หาย

แต่ฉีดหาย ซื้อยากินเอง บางทีเขาก็จัดยาให้ไมจัดให้ก็

ไม่ตรง ถ้ากล้าที่จะไปหาหมอ รับรองหายแน่นอน ถ้าปล่อยไว้เชื้อลามลงอัณฑะ จะเป็นหมันเอานะครับ

[24 ก.พ. 53 : 12:35:57] me7 kung_mechanical7@hotmail.com IP [ 125.27.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 49  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เมือ14กุมพาผมไปหาแฟนมาหลังจากกลับมาได้สามวันผมรุ้สึกคันที่ท่ปัสสาวะแล้วต่อมามีน้ำขุ่นๆไหลออกมาผมตกใจคิดในว่าซวยแล้วผมว่าน่าจะใช้หนองในชัวเลยเพราะเคยเรียนมาแล้วต่อมาก้อฉี่แล้วโคตรแสบผมไม่กล้าบอกใครแม้กระทั้งแฟนเพราะแฟนผมอยุ่กันคนล่ะที่กะผมไม่อยากทำให้แฟนเครียดไปด้วยผมจึงตัดสินใจไปหาหมอที่คลีนิคเพื่อนๆๆครับเชื่อผมตัดสินใจไปหาหมอไม่ต้องอายหมอเค้าเจอจนชินแล้วคำแรกที่หมอถามผมหมอถามว่าไปเที่ยวมาหรอผมบอกป่าวผมบอกว่ามีอะไรกับแฟนหมอบอกว่าแฟนเธอแย่แล้วเค้าไม่ได้มีเทอคนเดียวแน่นอนการร่วมเพศกันสองคนไม่สามารถเป็นได้ผมมีแฟนผมคนเดียวไม่เคยมีอะไรมาก่อนแต่หมอบอกอีกว่าอาจจะติดเชื้อมาจากแฟนเก่าได้เมือเลิกกะแฟนเก่าไปแล้วหมอถามผมว่าจะรักษาเลยไหม(ฉีดยา1เข็มทานยา14วันเช้าเย็นทั้งหมด550บาทครับ)หมอบอกผมครับว่าหาย99.99%ครับโรคนี้สามารถหายขาดโดยไม่กลับมาเป็นอีกถ้าเรากะแฟนไม่ไปยุ่งกับใครถ้ายุ่งอาจติดเชือกลับมาอีกได้ขอให้เพื่อนๆสู้ๆๆนะตอนนี้ผมเป็นห่วงแฟนมากเลยแหะๆๆ
ทามไงได้รักเค้าไปแล้วอ่ะ

[5 มี.ค. 53 : 7:53:48] no comment no@hotmail.com IP [ 168.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 50  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ดีคับ ผมกำลังเป็นโรคนี้อยู่ จากที่หลายๆคนถามอาการ ผมว่าพวกคุณควรจะไปหาหมอนะคับไม่ว่าจะมีอาการอะไรก็ตาม ไม่ควรอายคับ เพราะโรคพวกนี้รักษาหายได้แต่ท่าปล่อยนาน อาจไม่หายคับ และจะอาการหนักมาก ผมเพิ่งได้รับการ ชีดยา + กับกินยา 7 วัน ตอนนี้ครบ แล้วอาการดีขึ้นมาก แต่ทุกครั้งที่ปัสสาวะ ผมจะปัสสาวะใส่ขวดน้ำเพื่อตรวจอยู่เสมอ และจะสังเกตุได้ว่า สีของปัสสาวะ ในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันเลย แต่ทุกครั้งจะมีแบคทีเรีย ลักษณะ เหมือน พยาท สีขาวๆ อะคับ มันจะมีมากในตอนเช้าและน้อยลดไปเรื่อยๆ จนถึงเช้าของอีกวันอาการจะกลับมาเหมือนเดิม
แสดงให้เห็นเลยว่า มันดื่อยา ผู้ป่วย เกือบร้อยละ 50 จำเป็นต้องรักษา มากกว่า 1 ครั้ง
อย่าอายที่จะพบแพทย์ครับ รองศึกษาโรคนี่ดูครับ อาการหน้ากลัวมาก เลือกที่จะซื้อยามาทานเองและปล่อยไว้ หรือ จะไปหาหมอแล้วหายชัวกว่า ลองเลือกกันดูครับ

ส่วนสาเหตุอย่าไปหามันเลยคับ ปัญหาโรคแตก ผมเคยนอนกับผู้หญิงแค่คนเดียว แฟนเก่าผมเลิกกันเมื่อ 1 ปีผ่านมา และเมื่อ 2 เดือน ก่อน เราก็พบกัน และมี sex ด้วยกัน พวกคุณคิดว่าผมติดจากอะไร ละคับ แต่ก็นั้นละคับเธอก็ปฏิเสธว่าไม่เคยนอนกลับใคร และก็ทำท่าที โกรธผมเหมือนว่าผมเป็นคนไปนอนกับคนอื่นแล้วเอามาติดเธอ (ตอนแรกว่าจะไม่โกรธแล้ว แต่พอคุยกันก้เริ่มเห็นนิสัย ยิงคุยยิ่งโมโห) อย่างที่หลายๆคนถามกัน ว่าโรคนี้มีดอกาศเกิดขึ้นเองไหม้ ผมขอยืนยันครับ ไม่มีทางเกิดขึ้นเอง 100% แต่จะติดจากใคร ได้อย่างไรนั้น ก็มีหลายกรณี ครับ

แต่ทางที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไร ท่ามีอาการนิดหน่อย ควรไปพบแพทครับ ท่าอาย ก็ให้ไปหา รพ. ที่ไกลๆ บ้านเราแล้วเราไม่ไปแถวนั้นเป็นปกติ เอาแบบว่า ชาตินี้เราไม่ไปแถวนั้นอีกเลย อะไรประมานนี้อะคับ ดีกว่าปล่อยไว้

[12 พ.ย. 53 : 12:49:58] bodyslam99_@hotmail.com IP [ 110.164.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 51  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมไม่แน่จัยว่าเป็นหรือไม่ แต่ มีอาการในเวลาถ่ายเบา รู้สึก แสบๆ ปวดๆ มีน้ำ ขาวๆออกมา นิดหน่อย ช่วยตอบ กลับ มาที่ bodyslam99_@hotmail.com ที นะคับ และ ควร รักษายังไง ซื้อ ยากินเอง ได้ไหม ไม่อยากไป หาหมอ อ้ะ อาย ^^~

[4 ธ.ค. 53 : 13:47:48] ญา  sukanyaratthong@hotmail.com IP [ 183.89.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 52  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบอกก่อนว่าอย่าอายค่ะ ขอแนะนำไปตรวจที่คลีนิคนิรนามก็ได้ค่ะ เพราะเป็นคลีนิคสำหรับกามโรคโดยตรง ค่ารักษาไม่แพงอย่างที่คิด ค่าตรวจหาเชื้อ 200 บาท และค่ายาประมาณ 200 บาท สำหรับหนองในแท้และเทียม คุณหมอจะสั่งยาแบบท่านครั้งเดียว 4 เม็ด สามารถขอยาเพิ่มให้แฟนคุณได้ด้วยค่ะ ที่สำคัญค่ะ ต้องท่านยาตอนท้องว่าง สามารถท่านอาหารได้หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง ท่านยาตอนตื่นนอนดีที่สุด สำหรับคุณผู้หญิงคุณหมอจะนัดคุณตรวจอีกครั้งว่ามีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราในช่องคลอดหรือเปล่า http://www.helpaids.worldmedic.com/placeanonym.htm
อย่าอายค่ะ

[18 ธ.ค. 53 : 15:58:24] academicscholar academicscholar@hotmail.com IP [ 133.11.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 53  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
รบกวนด้วยครับ ผมเป็นหนองในเทียมมา 2 เดือนแล้ว ครับ กิน Norflo มาเดือนกว่าไม่เคยขาด + ฉีดยา 1 เข็ม ตอนนี้มาเรียนต่างประเทศหาหมออีก ได้แค่ยาทา genta 1% หรือไรสักอย่าง (หมดค่าหมอ กะยาไป 2,500 กว่าบาท) ได้ยามาหลอดเดียว ตอนนี้เริ่มมีอาการอีกแล้ว แนะนำด้วยครับหมอ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved