เรื่องการออกฤทธ์ของยา Dilantin injection

[6 มิถุนายน 2547 : 10:26:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ดิฉันอยากทราบว่าเวลาจะให้ยา Dilantin Injection 750 mg. vein drip จะผสมกับ 5% D/W100 cc.in 1/2 hr.ได้มั๊ยค่ะ
ขอรับข้อมูลผ่าน email
จาก ทศพร ขำกลิ่น tos...
พยาบาล โรงพยาบาล
ร.พ.ระยอง ระยอง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :
IP [ 203.146.xxx.xxx ]

[29 มิ.ย. 47 : 10:34:23] ฐิติมา ด้วงเงิน   Staff Team dthitima@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การผสม Dilantin (ชื่อสามัญ Phenytoin) ควรไม่ควรใช้ D5W เป็นตัวเจือจางเพราะอาจทำให้ยาตกตะกอนได้ จึงควรเปลี่ยนมาใช้ normal saline เป็นตัวเจือจางแทน และโดยทั่วไปแล้วการให้ Dilantin ในผู้ใหญ่ rate การให้ยาไม่ควรเกิน 50 mg/min ดังนั้นการนำDilantin 750 mg มาเจือจางด้วย NSS 100 ml (ความเข้มข้นของสารที่ได้จากการเจือจาง = 7.5 mg/ml) แล้วนำยานั้นไป drip ใน 30 นาที ถ้าคิดเป็น rate การให้ยาก็จะประมาณ 22.5 mg/min จึงถือว่าการให้ rate ขนาดนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าลืมเปลี่ยนสารเจือจางจาก D5W เป็น NSS นะคะ

เอกสารอ้างอิง
Micromedex 2004
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : dilantin, phenytoin, administration, compatibility

[6 ธ.ค. 50 : 21:00:08] สมบูรณ์ เจตลีลา jateleela@yahoo.com IP [ 202.28.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Rx: single-dose
Phenyltoin sod 50 mg/ml
Propylene glycol 40%
Ethanol 10%
NaOH to adjust pH 10-12.3
WFI qs ad 1 ml

จากตำรับนี้คือ dilantin ควรเจือมากกว่า 5 เท่าเพื่อให้แอลกอฮอล์ต่ำกว่า2% จึงไม่ทำลายเนื้อเยื่อ
อย่างไรก็ตามการเจือจางด้วนอร์มอลซาไลน์ถูกต้องและรีบฉีดให้คนไข้ใน 1ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการตกตะกอน

[4 เม.ย. 55 : 2:48:51] ดารณี daraneeyui_p@hotmail.com IP [ 118.174.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณมากคะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved