ยา Glucosamine

[15 มกราคม 2543 : 4:05:54]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
มีคนแนะนำว่า glucosamine เป็นยาช่วยเสริมสร้างกระดูก ทำให้กระดูกที่เสื่อมสภาพแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเก่า โดยเฉพาะในคนสูงวัย
ไม่ทราบมีความเป็นไปได้แค่ไหนคะ
เพราะฟังดูแล้วลังเล
ยิ่งพักนี้ อาหารเสริมเฟื่องฟูด้วยสิ
จาก icu pun...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน

จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 192.100.xxx.xxx ]

[19 ม.ค. 43 : 12:14:42] ภญ.อ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์  Staff Team  IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Glucosamine เป็นสารสังเคราะห์จากกลูโคส มีข้อบ่งใช้สำหรับโรคข้อเสื่อม(osteoarthritis)เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากGlucosamine เป็นสารสังเคราะห์ที่เหมือนกับสารในร่างกายชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ glycoprotein และ glycosaminoglycan ซึ่งเป็นสารสำคัญในกระดูกอ่อนที่ผิวข้อต่อ ดังนั้นยานี้จึงนำมาใช้ในโรคข้อเสื่อมเท่านั้น เนื่องจากมีข้อมูลเชื่อว่าโรคข้อเสื่อมมีสาเหตุหลักเกิดจากการเสื่อมโทรมของกระดูกอ่อนที่ผิวข้อต่อ จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษษในสัตว์ทดลองพบว่ายานี้ทำให้การทำลายของกระดูกอ่อนช้าลงและทำให้มีการสร้างใหม่เกิดขึ้น ส่วนการศึกษาในคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมพบว่ายามีผลทำให้อาการปวดข้อลดลง การเคลื่อนไหวข้อดีขึ้น แต่เป็นผลจากการศึกษาจากคนกลุ่มเล็กและศึกษาในระยะสั้นเท่านั้น อาการข้างเคียงจากการใช้ยาพบน้อย ส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบทางเดินอาหาร ง่วงซึม ปวดศรีษะ และผื่นที่ผิวหนัง โดยสรุป ยานี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเท่านั้น ไม่รวมถึงโรคข้ออักเสบอื่นๆ หรือโรคกระดูกอื่นๆเช่นโรคกระดูกพรุน แต่อย่างไรก็ตามผลการรักษาในโรคข้อเสื่อมยังต้องรอการศึกษาเพื่อยืนยันผลที่มากกว่านี้ โดยความเห็นส่วนตัวถ้าหากจะลองใช้ยานี้ในโรคข้อเสื่อมขณะนี้ ก็คิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนอกจากท่านต้องเสียเงินค่ายา เนื่องจากอาการข้างเคียงจากยาพบไม่มากนักและไม่รุนแรง ขอย้ำว่ายาไม่มีผลกับโรคข้อหรือโรคกระดูกอื่นๆรวมทั้งกระดูกเสื่อมของผู้สูงอายุ

[6 ก.ค. 51 : 14:15:23] วาสนา มะโนพรหม ทฟืนยพนท๘เนะทฟรสในท IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Glucosamine มีโครงสร้างอย่างไร พบได้ที่ไหนและมีประโยชน์อย่างไร

[7 ก.ค. 51 : 21:45:06] พรเทพ porntep_family@yahoo.co.th IP [ 125.27.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทานแบบ capsule หรือ แบบละลายน้ำดีกว่ากันครับ

[16 ก.ค. 54 : 19:09:19] ฝุ่น porntip.pts@Gmail.cpm IP [ 125.24.5xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
บางครั้งมีอาการเจ็บกระดูกตามข้อต่อของข้อศอกด้านในกระดูกส้นเท้า กระดูกฝ่าเท้าส่วนที่ต่อกับนิ้วโป้งเท้า (จะเจ็บตอนที่กดลงไปหรือมีน้ำหนักกดเท่านั้น) ถือว่าเป็นอาการของกระดูกบางหรือเสื่อมมั๊ย หรือเป็นโรคอะไร อายุ 53 ปี

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved