ลักษณะของอาชีพเภสัชกร

[19 พฤศจิกายน 2543 : 11:06:42]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบเกี่ยวกับลักษณะงานอาชีพเภสัชกร มีลัษณะการปฏิบัติอย่างไร ลักษณะนิสัยของบุคคลที่จะประกอบอาชีพเภสัชกร แนวปฏิบัติเพื่อให้ประกอบอาชีพเภสัชกรได้ ขอความกรุณาช่วยตอบวันนี้นะคะ เพราะต้องการใช้ข้อมูล ขอบคุณค่ะ
จาก น.ส.มัทรียา โคมบัว mat...
นักศึกษา สถานศึกษา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[20 พ.ย. 43 : 17:47:54] ภญ. ฐิติมา ด้วงเงิน dthitima@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตอบไปแล้วในคำคามที่ 404 ค่ะ

[20 พ.ย. 43 : 18:43:21] cc chesoo@kku.ac.th IP [ 202.28.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เพิ่มเติมนะครับ วิชาชีพนี้ถูกแยกออกมาจากวิชาชีพแพทย์ คือ เดิมก็ใช้ชื่อเป็นแพทย์ปรุงยา คงเน้นเรื่องการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายมากกว่า (สมัยโบราณไม่มีโรงงานผลิตยา) ต่อมาสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยาก็ถูกโยงเข้ามาเรื่อยๆ จนได้ชื่อเป็นเภสัชกร โดยหวังให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทุกด้านเกี่ยวกับยา เดิมเราก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวยา โดยเน้นในด้านองค์ความรู้คุณสมบัติของยาและการผลิตยาเตรียมรูปแบบต่างๆ แต่ปัจจุบันเน้นในเรื่องของการนำไปใช้กับผู้ป่วยจริงๆ อย่างไรก็ดีถ้าสรุปแล้วก็คือเภสัชกรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในทุกด้านที่เกี่ยวของกับตัวยา
ส่วนคุณสมบัติของคนที่จะเป็นเภสัชกรที่ดี คงเหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ คือ
1. มีความรู้ดี
2. มีความละเอียดรอบคอบ
3. มีความรับผิดชอบกับงานที่ตนเองทำ
4. มีความทันสมัย พัฒนาตัวเองและตามข่าวสารอยู่เสมอ
ซึ่งเป็นสิ่งที่มักขาดหายไปกับบุคลากรทางการแพทย์เกือบทุกสาขาในยุคหลังๆ
(ยืนยันได้จากคำถามใน webboard นี้ หลายๆคำถามครับ)

[19 เม.ย. 48 : 21:00:46] เด็กน.ฉ.ว.  IP [ 202.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากเรียนแพทย์มากๆคะ จะต้องอ่านหนังสืออย่างไรและต้องเน้นวิชาอะไรบ้างคะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved