ยา norfloxacin

[22 พฤศจิกายน 2543 : 11:17:51]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อาหารมีผลต่อการดูดซึมของยาnorfloxacin หรือไม่ ควรจะกินก่อนหรือหลังอาหารประมาณกี่ชั่วโมง
จาก suti rat...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
โรงพยาบาลท่าแซะ ชุมพร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[29 พ.ย. 43 : 2:38:37] กัญจน์ Rx6 kpin2000@yahoo.com IP [ 203.148.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา norfloxacin ควรกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ หลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง


ข้อควรรู้อื่นๆ
- การใช้ยาในกลุ่ม fluoquinolones จะทำให้ร่างกายไวต่อแสงเพิ่มขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
- การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ติดเชื้อราได้ง่าย
- ห้ามกินร่วมกับยาลดกรด หรือ ธาตุเหล็ก สังกะสี เพราะมีผลต่อการดูดซึมยา
- ดื่มน้ำตามมากๆ และดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อให้ยาขับออกจากร่างกายได้ดีขึ้น
- ในกรณีที่เกิดอาการแพ้ยา ผื่นคัน หน้าบวม หายใจไม่ออก มีนงง ปวดศีรษะ ให้หยุดยาทันที
- ในกรณีที่ลืมกินยา ให้กินทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้จะถึงมื้อถัดไป ให้งดมื้อที่ลืมนั้น ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า
- ห้ามใช้ยาในหญิงมีครรภ์

จาก
Silveman, H. The Pill Book 8th Edition. New York: Bantam Books (May 1998): 433-439

[14 ธ.ค. 43 : 22:03:34] ภก.อ.อภิรักษ์   NU staff 30 min. apirukw@nu.ac.th IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาหาร (food) อาจทำให้การดูดซึมยา norfloxacin ช้าลง แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณยาที่ถูกดูดซึม (extent) ดังนั้นอาหาร (food) จึงมีผลน้อยมากต่อการดูดซึมยา norfloxacin แต่น้ำนมหรือโยเกิรต์จะลดปริมาณยาที่ถูกดูดซึมลง 40% ดังนั้นจึงควรรับประทานยา norfloxacin อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังการบริโภคน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม

บรรณานุกรม: Coccodrilli KR & Editorial Staff: Norfloxacin (Drug Evaluations). In: Hutchison TA, Shahan DR & Anderson ML (Eds): DRUGDEX(R) System. MICROMEDEX, Inc., Englewood, Colorado (Edition expires 12/2000).

[15 ธ.ค. 43 : 15:51:44] ภญ.รัชฎาพร วิสัย ratwis@kku.ac.th IP [ 202.28.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีข้อเสนอเพิ่มเติมนะคะ จริงๆ ปัจจุบันการใช้ยานี้ในการรักษา systemic infection มีความนิยมลดลง เนื่องจากยานี้มีค่า bioavailability ไม่สูงนัก ปัจจุบันในการนำมาใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเองจะใช้ในขนาดที่สูงกว่าที่แนะนำแต่ก่อน คือ 400 mg bid (เดิมแนะนำ 200 mg bid)
ส่วนใหญ่ยาจึงนิยมใช้ในกรณีที่เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารมากกว่า เนื่องจากปริมาณยาที่ไม่ถูกดูดซึมจะมีเพียงพอในการฆ่าเชื้อในทางเดินอาหาร ส่วนในกรณีที่เป็น systemic infection จะแนะนำให้ใช้ยาอื่นในกลุ่มที่มีค่า bioavailability ดีกว่า คือ ciprofloxacin
จากรายละเอียดที่บอกมาคงพอพิจารณาได้นะคะว่ายานี้ควรกินก่อน-หรือหลังอาหาร

[16 ม.ค. 44 : 12:38:26] adams atom27@hotmail.com IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เห็นด้วยกับคุณ รัชฎาพร ครับ

[25 พ.ค. 48 : 18:54:53] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 203.188.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เพิ่มเติมนะครับ ผู้ถามก็ไม่ได้ถามนะครับว่า จะใช้ในการรักษา systemic infection หรือไม่นี่ครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved