โรครูมาตอยด์และอาการข้างเคียง

[3 มกราคม 2548 : 17:51:48]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คุณแม่เป็นโรครูมาตอยด์ และมีอาการข้างเคียงคืออาการปากบวมแดง แสบ คัน พุพองและแห้งมาก พอจะมีวิธีการแก้ไข ควรทานยาอะไร หรือควรทำอย่างไรดีค่ะ
จาก นัน nun...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บ้าน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[4 ม.ค. 48 : 9:46:48] Narongsak dictrang@yahoo.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าครับเพื่อที่จะรักษาได้ตรงตามภาวะที่เป็นอยู
แตถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับภาวะนี้ ลองอ่านที่
http://www.thailabonline.com/sec21rheumatoid.htm มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคปวดไขข้อ
เอกสารอ้างอิง
www.thailabonline.com
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : rheumatoid arthritis

[11 เม.ย. 61 : 15:29:37] นศภ.ศิรินันท์ กุลธรชลานันต์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลย - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบ ที่มีการอักเสบบริเวณอื่นๆทั่วร่างกาย เช่น Sjogren’s syndrome ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่ประกอบด้วยอาการตาแห้ง และปากแห้ง (xerostomia) ที่เกิดจากมีเซลล์ลิมโฟซัยท์เข้าไปแทรกอยู่ภายในต่อมน้ำตาและต่อมน้ำลายเป็นจำนวนมาก สำหรับแนวทางการรักษาอาการปากแห้ง (xerostomia) ใน Sjogren’s syndrome แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ริมฝีปาก เคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่ผสมน้ำตาล (sugar free) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ค่อนข้างแห้ง หรือยาที่ทำให้ปากแห้ง ในผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้งอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง การใช้ยาอาจจะแนะนำให้ใช้ pilocarpine[1] มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ pilocarpine ในขนาดยา 5 mg วันละ 4 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปากแห้งได้ดี แต่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบมาก คือ เหงื่อออกมาก (21.7-64%) และอาการใจสั่น (4.3%)[2], [3], [4]
สำหรับอาการทางผิวหนังในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เกิดขึ้นได้จากการอักเสบของหลอดเลือด (Vasculitis) อาการแสดงทางคลินิกอาจเป็นได้หลายรูปแบบ leg ulcers, purpura, peripheral gangrene แนวทางการรักษาเป็นการรักษาโรครูมาตอยด์ (การใช้ DMARDs) ร่วมกับการใช้ Corticosteroid[5]
ดังนั้นการรักษาอาการปากแห้ง (xerostomia) ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ที่เป็น Sjogren’s syndrome แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ริมฝีปาก เคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่ผสมน้ำตาล (sugar free) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ค่อนข้างแห้ง หรือยาที่ทำให้ปากแห้ง ในผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้งอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง การใช้ยาอาจจะแนะนำให้ใช้ pilocarpine 5 mg วันละ 4 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ แต่มีอาการข้างเคียงที่อาจจะพบได้ เช่น มีเหงื่อออกมาก อาการใจสั่น สำหรับอาการปากบวมแดง แสบ คัน พุพอง แนวทางการรักษาเป็นการรักษาโรครูมาตอยด์ (การใช้ DMARDs) ร่วมกับการใช้ Corticosteroid

เอกสารอ้างอิง
[1] Del Papa N, Vitali C. Management of primary Sjögren's syndrome: recent developments and new classification criteria. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2018 Feb;10(2):39-54. doi:10.1177/1759720X17746319.
[2] Vivino FB, Al-Hashimi I, Khan Z, LeVeque FG, Salisbury PL 3rd, Tran-JohnsonTK, et al. Pilocarpine tablets forthe treatment of dry mouth and dry eye symptoms in patients with Sjögren syndrome: a randomized, placebo-controlled, fixed-dose, multicenter trial. P92-01 Study Group. Arch Intern Med. 1999 Jan 25;159(2):174-81.
[3] Papas AS, Sherrer YS, Charney M, Golden HE, Medsger TA Jr, Walsh BT, Trivedi M, Goldlust B, Gallagher SC. Successful Treatment of Dry Mouth and Dry Eye Symptoms in Sjögren's Syndrome Patients With Oral Pilocarpine: A Randomized, Placebo-Controlled, Dose-Adjustment Study. J Clin Rheumatol. 2004 Aug;10(4):169-77.
[4] Wu CH, Hsieh SC, Lee KL, Li KJ, Lu MC, Yu CL. Pilocarpine hydrochloride for the treatment of xerostomia in patients with Sjögren's syndrome in Taiwan—a double-blind, placebo-controlled trial. J Formos Med Assoc. 2006 Oct;105(10):796-803.
[5] Hata T, Kavanaugh A. Rheumatoid arthritis in dermatology. Clin Dermatol. 2006 Sep-Oct;24(5):430-7. Review. PubMed PMID: 16966022.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : rheumatoid arthritis, sjögren's syndrome, pilocarp

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved