โปรแกรมบริหารร้านขายยา

[29 มีนาคม 2548 : 16:21:56]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
โปรแกรมบริหารร้านยา ใช้งานง่านมี VCD ช่วยสอนเหมาะสำหรับร้านยาทั้งเปิดใหม่และเปิดอยู่แล้ว
เรามีฐานข้อมูลรายชื่อยาและราคาขาย ราคาทุนให้ในโปรแกรมมากกว่า 1200 รายการ

โปรแกรมบริหารร้านขายยาควบคุมระบบ Stock การขาย และการจัดการสมาชิกราคา 5000 ซื้อวันนี้รับส่วนลด 20 % เหลือ 4000

ระบบ Pos
1. สามารถใช้งานคู่กับเครื่อง ยิง Barcode ได้
2. ค้นหาได้หลายรูปแบบ รหัส, Barcode, ชื่อบางส่วนของชื่อ, ค้นหาตามกลุ่มสินค้า
3. บอกข้อมูลโรคประจำตัวการแพ้ยา ของสมาชิก บนหน้าจอการขาย
4. ดูประวัติการซื้อยาของสมาชิก บนหน้าจอการขาย
5. กำหนดส่วนลดได้ทั้งแยกชิ้น และรวมรายการ ลดเป็นเปอร์เซ็น และ จำนวนเงิน
6. แสดงราคาทุนในหน้าจอการขาย
7. แสดงจำนวนคงเหลือของสินค้าในหน้าจอการขาย
8. แสดงสถานที่เก็บของสินค้าบนหน้าจอการขาย
9. กำหนดราคาขายได้ 3 ราคาพร้อมแสดงทุกราคาในหน้าจอการขาย
10. กำหนดหน่วยขายย่อยได้สูงสุด 99 หน่วยเช่น สินค้า 1 ชนิดในร้านขายเป็นกล่องซึ่งกล่องมี Barcode คนละตัวกับขายเป็น Pack
11. สามารถกำหนดสินค้าเป็นชุดได้ โดยนำสินค้าหลายตัวมารวมกันเป็นสินค้าหนึ่งตัวหรือหนึ่งรหัสในกรณีทางร้านขายเป็นชุด เช่น ชุดถวายพระ ยาชุด
12. รายงานจำนวนเงินและจำนวนเงินทอน ทางหน้าจอ และทางเสียง
13. สามารถ ขายหน้าจอได้ 2 หน้าจอการขายในกรณีพักลูกค้าคนแรกไปขายคนที่ 2
14. รายงานสรุปการขาย ประจำวัน / เดือน และตามระบุช่วงวัน
15. ระบบการคืนสินค้าของลูกค้า
16. กำหนด User ได้และรวมถึงกำหนดสิทธิ์การจัดการข้อมูลของพนักงานแต่ละคน เช่น นาย A เป็นแค่พนักงานขาย ไม่มีสิทธิ์ลดราคา หรือ ดูกำไร หรือ ดูราคาทุนเป็นต้น
17. สามารถดูข้อมูลสินค้าได้ในหน้าจอการขาย
18. ยิง Barcode ได้ทั้งต่อเนื่องและใส่จำนวนสินค้า
19. อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องคิดเลขบนหน้าจอการขาย
20. ภาษีสินค้าเข้า-ออก ใหม่
21. รับได้ทั้งเงินสดและ บัตรเครดิต new
22. ต่อเชื่อม ลิ้นชักคิดเงิน ใหม่ new
23. ตั้งสินค้าด่วน ได้ 40 รายการสินค้า

ระบบ Stock
1. บันทึก/แสดง ใบสั่งซื้อสินค้า สินค้าแถม ส่วนลด ฝากขาย
2. บันทึก/แสดง สินค้าเข้าสินค้าแถม ส่วนลด เงินสด แครดิต และวันหมดอายุ กำหนดวันจ่ายแครดิต
3. บันทึก/แสดง การส่งคืนสินค้า
4. ยกเลิกรายการขายเพื่อคืน Stock
5. ตัด Stock และประมวลผลหากำไรสรุปผลกำไรแต่ละวัน / เดือน (ตัด Stock ในระบบเข้าก่อนออกก่นอ)
6. รายงานการคืนสินค้า
7. รายงานสินค้าเข้า แยกรหัส
8. รายงานจำนวนสนค้าคงเหลือใน Stock กรณีเช็ค Stock สิ้นปี
9. รายงานสินค้าใน Stock น้อยกว่าหรือเท้ากับ ค่าต่ำสุดและเครื่องคำนวนให้ว่าจะต้องซื้อสินค้าเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไร
10. รายงานสินค้าหมดอายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
11. รายงานสรุปกำไรแต่ละเดือน / วัน /ปี หรือ ตามระบุ
12. รายงานสินค้าประมวลผลไม่ผ่าน ในกรณีขายผิดรหัส ขายผิด สินค้าไม่มีใน Stock แต่ทำการขายไป
13. รายงานสินค้าเข้าแต่ละเดือน / วัน / ปี หรือ ตามระบุ

รายงาน

1. รายงาน สรุปการขายประจำวัน/สัปดา/เดือน/ปี หรือตามระบุช่วงวัน
2. รายงานการรับสันค้าเข้าร้าน(ใบรับสินค้า)ประจำวัน/สัปดา/เดือน/ปี หรือตามระบุช่วงวัน
3. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำวัน/สัปดา/เดือน/ปี หรือตามระบุช่วงวัน
4. รายงานภาษีซื้อ ประจำวัน/สัปดา/เดือน/ปี หรือตามระบุช่วงวัน
5. รายการการเข้าใช้งาน ของ User
6. รายงานการจ่ายเงินด้วย บัตรเครดิต ประจำวัน/สัปดา/เดือน/ปี หรือตามระบุช่วงวัน 'พึ่งเพิ่มมาใหม่
7. รายงานการคืนสินค้าของลูกค้า
8. รายงานการคืนสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย
9. รายงาน สินค้าในร้านทั้งหมด แสดง ราคาทุน ราคาขาย
10. รายงานจำนวนสินค้าทั้งหมดใน Stock ปัจจุบัน เพื่อนำไปตรวจนับสต็อค
11. รายงานสินค้าหมดอายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือตามระบุ
12. รายงานสินค้า ต่ำสุดสูงสุดใน Stock
13. รายงานสินค้าประมวลผลไม่ผ่าน ในกรณีขายผิดรหัส ขายผิด สินค้าไม่มีใน Stock แต่ทำการขายไป
14. รายงานสรุปกำไรแต่ละเดือน / วัน/สัดปา ปี
15. รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน+กำไร
16. รายงานสรุปยอดขายประจำปี+กำไร
17. สริป รายการขานให้ลูกค้า
18. รายงานการขายของพนักงานขายแต่ละคน
19. รายงานการขายแยกรหัส
20. รายงานการรับสินค้าเข้าแยกรหัส
21. รายงานการขาย แยก User
อื่น ๆ
1. บันทึกสินค้าตั่งรหัสอัตโนมัติ
2. บันทึกตัวแทนจำหน่าย
3. บันทึกสมาชิก
4. บันทึกกลุ่มสินค้า
5. มีเครื่องคิดเลข
6. ระบบ Backup ระบบ กระชัยฐานข้อมูล และ ระบบซ่อมแซมฐานข้อมูล
7. ระบบความปลอดภัยกำหนด User และรหัสผ่าน

ข้อมูลทางเทคนิค
1. ชื่อ โปรแกรม Phacare V2004XP
2. ทดสอบการใช้งาน ก่อนนำจำหน่าย 2 ปี ในร้านยาจริง เปิดใช้งานระยะเวลาต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่งโมง
โดยไม่พบปัญหา และ Database มีระบบซ่อมแซมในตัว
3. สามารถใช้ได้กับ Windows 98, windows 2000, windows Xp
4. พัฒนาโดย ทีมงาน Phacare
5. สนใจชมโปรแกรมที่ทดลองใช้งานจริงที่ ร้านยา Phacare สาขา รามคำแหง โทร 069882927

พิเศษสุด ขณะนี้ Phacare V2004XP ได้ทำการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์
สิ่งที่เพิ่มใน V2004XP ได้แก่

- สามารถใช้ได้ในระบบ Lan (คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง)
- เครื่องลูกข่าย(Client) จะแสดงได้เฉพาะหน้าจอ การขาย (Pos) และรายการอื่น ๆ ที่จำเป็นในการขาย
- ส่วนเครื่องหลัก(Server)ยังคงรูปแบบเดิม
- ระบบการใช้งานที่สะดวกกว่าเดิม
- พิเศษสุดซื้อวันนี้ บริการติดตั้งระบบ Lan และว่างระบบ ติดตั้งโปรแกรมในราคาพิเศษ


พร้อมรับประกันทำไม่ได้ตามโฆษณา ยินดีคืนเงินภายใน 1 เดือน สนในติดต่อ 06-9882927 คุณประชา ค่าจัดส่ง 100 บาท (ในกรุงเทพติดตั้งฟรี และอบรมการใช้โปรแกรมฟรี) ติดต่อเพื่อชมการสาธิต

โปรแกรมได้ทุกวันที่ ฟาร์แคร์ สาขารามคำแหง (Phacare V2004XP ราคาจะปรับขึ้นตามระยะเวลา)

จาก Tum pha...
เภสัชกร โรงพยาบาล
phacare N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ
IP [ 203.121.xxx.xxx ]

[29 มี.ค. 48 : 23:55:39] เภสัชกรร้านยา ต่างจังหวัด kooy_ps@yahoo.com IP [ 203.151.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ระบบปฎิบัติการเป็นแบบ Dos หรือ Windows ค่ะ ใช้งานง่ายมั๊ย หมายถึง ง่ายกว่า Posmed หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันทางร้านใช้ Posmed ค่อนข้างยุ่งยากมาก ทำให้เสียเวลาในการเข้าไปใช้ในแต่ละรายงานมาก และที่ร้านช่วงเช้าค่อนข้างยุ่งทำให้ไม่สามารถใช้ Posmed ในการขายหน้าร้านได้เลย ใช้แต่ stock หลังร้าน เลยคิดอยากเปลี่ยนและกำลังตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นดีมั๊ย อีกอย่างปัจจุบันนี้มีอีกโปรแกรมนึงที่น่าสนใจคือ smart drug อย่างให้ช่วยเปรียบเทียบทั้งสามโปรแกรมว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรค่ะ เพราะอยากปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น (มีโครงการทำเร็ว ๆ นี้ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ) ขอบคุณค่ะ ปล.หากสนใจซื้อจะเพิ่มรายการยาของแต่ละบริษัทได้มากกว่า 1200 รายการได้มั๊ยค่ะเนื่องจากตอนนี้ที่ร้านมีรายการยาประมาณ 5000 กว่ารายการ

[27 ม.ค. 49 : 19:15:21] Tum khwanriang@hotmail.com IP [ 61.91.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
menu
ภาพประกอบความคิดเห็น

[27 ม.ค. 49 : 19:19:15] Tum khwanriang@hotmail.com IP [ 61.91.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Pos
ภาพประกอบความคิดเห็น

[27 ม.ค. 49 : 19:21:30] tum khwanriang@hotmail.com IP [ 61.91.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
พิมพ์ฉลากยา
ภาพประกอบความคิดเห็น

[27 ม.ค. 49 : 19:22:10] tum khwanriang@hotmail.com IP [ 61.91.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
พิมพ์บาร์โคด
ภาพประกอบความคิดเห็น

[27 ม.ค. 49 : 19:24:22] Tum khwanriang@hotmail.com IP [ 61.91.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
รายงานการขายประจำวัน
ภาพประกอบความคิดเห็น

[30 ม.ค. 49 : 23:51:36] ฌฌ G@hotmail.com IP [ 58.64.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปดู SmartDrugstore ก่อนน่ะค่ะ ดีกว่าเยอะค่ะ การใช้งาน การออกแบบ ความง่ายในการใช้งาน ระบบช่วยสอน ไม่ผิดหวังค่ะ ราคาไม่เกินกันมาก ที่สำคัญ การบริการดีมากค่ะ

[13 ก.พ. 49 : 0:47:02] yam springfloral@hotmail.com IP [ 125.25.9xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แต่ SMART DRUG STORE แพงคะ
จึงขอดูข้อมูลอื่น ๆ ก่อน
กำลังคิดอยู่ว่าซื้อโปรแกรมที่ขายอยู่ หรือจะจ้างเขียนเองดี เพราะใช้ 2 เครื่องขายปลีก + 2 ขายส่ง,หลังร้าน จัดการสต๊อก และให้คำปรึกษา
เพราะฉะนั้นถ้าใช้ของ SMART DRUG STORE เราต้องจ่ายถึง 18000 + 4500+4500 = 27000
(จำนวนเครื่องคอมที่จะใช้ ประเมินจากร้านเพื่อนที่ขายลักษณะเดียวกัน) และอีกอย่างอุปกรณ์เสริม เช่น กระดาษ ก็ต้องใช้ของ SMART DRUG STORE ซึ่งต้องใช้ระยะยาว ไม่รู้ว่าแพงกว่าท้องตลาดทั่วไปหรือเปล่า และค่าใช้จ่ายจุกจิกอีก

ใครมีความคิดเห็นยังไง ช่วยเสนอหน่อยนะคะ

สำหรับ Phacare xp2004 V8 คิดราคาต่อเครื่องเท่าไหร่คะ
และอุปกรณ์เสริม เช่น เครื่อง scan ลิ้นชัก printer
ช่วยอธิบายหน่อยคะ
ข้อมูลที่ให้เรื่องราคายังไม่ละเอียดนะคะ
ถ้าว่างจะไปดูที่ร้านคะ
อ้อ ทางร้านมีเวปไหมคะ

[4 เม.ย. 49 : 20:34:39] ประชา khwanriang@hotmail.com IP [ 58.11.40xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Phacare ราคา 4000 เต็มระบบ
เครื่องที่ต่อพ่วงใช้ขายหน้าร้าน 1500 ครับ
หรือจะใช้ เฉพาะเต็มระบบก็ได้ครับ รองใช้ดูก็ได้ครับราคาไม่แพงครับ
ผมกล้าพูดตรงนี้เลยครับ Phacare ไม่ได้ด้อยกว่าSmartDrugstore

[8 เม.ย. 49 : 15:49:34] กร korn_uma@yahoo.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คุณประชาน่าจะเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อย ของโปรแกรมของคุณกับโปรแกรมหลักๆ เหล่านั้นได้นะคะ ทั้ง posmed และ smart drug store
ถ้ามีการเปรียบเทียบกัน แล้วของคุณไม่ด้อยกว่า รับรองค่ะ มีคนสนใจซื้อเพียบแน่ หรือด้อยกว่าก็ได้ เพราะราคาถูกกว่า
จะคอยนะคะ ขอบคุณค่ะ

[2 ส.ค. 49 : 0:54:25] patcha mugda mu_patcha@hotmail.com IP [ 161.200.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าสนใจโปรแกรม PhacareV2004XP จะต้องเตรียม คอมฯ สเป็ค อย่างไร แล้วจะติดต่อได้อย่างไร
( PAT 0-1834-1486)

[17 ส.ค. 49 : 17:59:14] ศักดา tu_O@hotmail.com IP [ 58.64.90xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 12  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Pharcare ดูแล้วผิดหวังอย่างแรง ใช้งานยาก กดหลายปุ่ม กลัวเรื่องการบริการเพราะทำอยู่คนเดียว ไม่มืออาชีพ

[20 ม.ค. 50 : 14:22:33] เภสัช n@hotmail.com IP [ 203.188.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 13  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากเห็นภาพตัวเมนู ของโปรแกรมยา เพราะที่ลงไว้ เปิดไม่ขึ้น

[21 พ.ค. 51 : 19:03:30] ก้อย koi_tong@hotmail.com IP [ 125.24.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 14  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
SmartDrugStore เนี่ยนะดี ข้อความที่ post นี่เหมือนกันทุกเว็บเลยนะ อยากรู้ความจริงไปอ่านใน www.pharmacafe.com จะได้รู้ว่าโปรแกรมนี้ห้ามซื้อเพราะไร้บริการหลังการขาย

[21 ม.ค. 52 : 23:38:24] ภก.นิวัติ niwatee@gmail.com IP [ 58.64.65xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 15  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมว่าเปรียบเทียบบริษัทฯประสบการณ์งานด้านนี้และผลงานเท่าที่ดูSmartDrugstore กินขาดเลย ทำทุกอย่างเกีย่วกับการแพทย์เลย ที่โรงพยาบาลผมยังใช้โปรแกรมเบาหวานของ สปสช ที่ทางเวิลด์เมดิกพัฒนาให้เลย สวยติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย คือผมว่าเขาพิถีพิถันในการทำมากและที่สำคัญเขาเข้าใจการทำงานด้านการแพทย์ แต่เท่าที่คุยกับ Pharcare ไม่ได้จบมาด้านนี้เลย และเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมให้กับที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ก๊อปปี้มาขายต่อ และมีร้านเล็กๆ อยู่หน้าราม คือดูแล้วยังไม่ค่อยอยากฝากอนาคตไว้ด้วยครับ และผมว่า smartdrugstore เขาแฟร์ที่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ก่อน ไม่ตัดอะไรออกเลยเหมือนตัวจริงทุกประการ เพียงแต่ใช้งานได้ 30 วัน ซึ่งผมว่าพอเพียงสำหรับการทดลอง หากชอบก็ซื้อข้อมูลก็ใช้ต่อได้ทันที แถมมีรายการยาสำเร็จรูปให้อีก 40 ชุด หากไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีก ผมว่าโอเลย

[11 พ.ย. 52 : 8:57:57] ทรงพล t_panyjin@yahoo.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 16  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ซื้อ Smartdrug มาใช้ต้องระวังจะเสียเงินฟรีนะครับ
เพราะซื้อแล้วซื้อเลย เขาไม่ดูแลเลย ปล่อยให้เรานั่งงงอยู่กับบั๊กของโปรแกรม
เพื่อนผมที่เขาใช้อยู่ชวนไปดู เห็นแล้วน่าสงสารครับ ติดต่อไปก็บอกว่าจะดูให้แล้วก็เงียบหาย อย่างนี้ประจำ
แล้วโปรแกรมก็ไม่ได้ดีอย่างที่โฆษณานะครับ บั๊กเยอะทีเดียว บางทีก็เป็นในรายงาน บางทีก็อืดครับ

[8 ก.พ. 56 : 10:27:15] นราธิป  naratip2900@yahoo,com IP [ 180.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 17  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ปัจจุบัน SmartDrug ได้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ จนตอนนี้ทางร้านยา เอ็กตร้า /วัตสัน/ โลตัส/ ฟู๊ดแลนด์/ ร้านยาเครือข่าย เลือกใช้เป็นโปรแกรมประจำแผนกร้านยาเลยครับ เพราะมันใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปัญหาที่พบในรุ่นแรกๆ ได้รับการแก้ไขปรับปรุงหมดแล้วครับ ลองเข้าไปดูอีกทีน่ะครับ เพราะผมก็เคยอ่านในกระทู้ว่ามีปัญหาทั้งโปรแกรมและการบริการ แต่ตอนนี้ผมเพิ่งซื้อเพิ่มสำหรับสาขาที่ 4 แล้วครับ ปัญหาหนึ่งที่เพื่่อนผมขยาด pharcare ก็คือ ซื้อมาได้ 1 อาทิตย์ ฟอร์แมทเครื่องลงใหม่โทรไปขอรหัสลงทะเบียนใหม่ เจ้าของเขาบอกว่า ต้องจ่ายเงินค่าออกรหัสใหม่เท่ากับซื้อใหม่เลย แย่มากผมเลยแนะนำมาดูที่ smartdrug ตอนนี้เพื่อผมก็ขยายสาขาที่ 2 ก็ซื้อเพิ่มกับ smartdrug ครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved