ห่วงคุมกำเนิด

[18 ธันวาคม 2543 : 17:19:35]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การใส่ห่วงคุมกำเนิดสามารถคุมได้กี่ปี หรือคุมได้ตลอดไปจนกว่าจะเอาห่วงออก
จาก ออย ---...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ หน่วยงานอื่นทางเอกชน
เอกชน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 203.149.xxx.xxx ]

[28 ธ.ค. 43 : 8:02:25] ภญ.กิตติมา อูรณการ kittima_u@yahoo.com IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ปัจจุบันในประเทศไทยมีห่วงคุมกำเนิด 2 ชนิด คือ 1) ห่วงคุมกำเนิดที่ทำจาก polyethylene เป็นพลาสติก ห่วงคุมกำเนิดชนิดนี้สามารถใช้ได้นานเท่าที่ต้องการคุมกำเนิด อย่างไรก็ตามห่วงอาจมีโอกาสหลุดได้ หรือหากเกิดอาการข้างเคียงที่แพทย์พิจารณาเอาห่วงออก ก็สามารถเอาห่วงออกก่อนได้ และ 2) ห่วงคุมกำเนิดที่มีทองแดงเป็นส่วนผสม แนะนำให้เปลี่ยนห่วงคุมกำเนิดชนิดนี้ทุก 5-10 ปี ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ห่วงคุมกำเนิด คือ ภายใน 3-5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือหลังคลอดบุตรใหม่ ๆ หรือ หลังแท้งบุตร หรืออาจใช้ภายใน 5 วันหลังการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ซึ่งการเลือกขนาดและรูปร่างของห่วงคุมกำเนิดให้เหมาะสมกับผู้รับบริการมีความสำคัญ เพราะสามารถลดอัตราการหลุดของห่วง และจะทำให้ลดผลข้างเคียงจากการใส่ห่วงได้ เช่น มีเลือดออกจากโพรงมดลูกผิดปกติ, การอักเสบอุ้งเชิงกราน, มดลูกทะลุ, การตั้งครรภ์นอกมดลูก เป็นต้น ซึ่งถ้าเกิดภาวะเหล่านี้แพทย์อาจพิจารณาเอาห่วงออก แต่หากเกิดอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น การปวดท้อง อาจใช้ยาบรรเทาอาการ หรือ เปลี่ยนขนาดหรือรูปร่างของห่วงคุมกำเนิด ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริการหรือขอคำปรึกษาได้ที่คลินิกว่างแผนครอบครัวในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

Reference
1. World Health Organization Geneva. Intrauterine devices : Technical and Management guideline for services. 1997.
2. ธีระ ทองสง, ศุภร ศิลปศรโกศล. คู่มือการวางแผนครอบครัว. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2529 : 89-130.
3. ชวนชม สกนธวัฒน์. การคุมกำเนิด. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2535 : 135-171.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved