ฉี่ม่วง

[2 พฤษภาคม 2548 : 12:44:44]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าหลังจากเสพยาบ้าแล้วฉี่จะมีสีม่วงนานกี่เดือนคะ แล้วหลังจากหยุดเสพกี่เดือนคะถึงจะไม่ตรวจพบ
จาก เงิน j_l...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- เชียงใหม่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ ประชาชน
IP [ 203.156.xxx.xxx ]

[27 มิ.ย. 48 : 12:19:40] นศภ.ภัคภิญญา ช่วยแก้ว,รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล pakpinya@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาบ้ามีสารที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของสารกลุ่ม Amphetamineการตรวจพบว่าปัสสาวะมีสีม่วงนั้นขึ้นกับหลายองค์ประกอบเช่น ปริมาณที่เสพ ตัวยาในเลือด ความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ คือ หลังจากเสพปริมาณยาในเลือดจะสูงที่สุดใน 2-4 ช.ม.และจะลดลงภายใน 4 ช.ม.หลังจากนั้น และถ้าปัสสาวะเป็นด่างก็จะทำให้ยาอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโอกาสการตรวจพบจะสูงขึ้น ยาประมาณ 62 % จะถูกขับออกจากร่างกายภายใน 24 ช.ม. และจะถูกขับออกจากร่างกายเรื่อย ๆซึ่งอาจนานหลายวัน ช่วงเวลาน้อยที่สุดที่จะตรวจพบปัสสาวะเป็นสีม่วงในผู้เสพยาบ้าคือ 2-7 ช.ม.หลังเสพ และหลังจากหยุดเสพไปแล้ว 2-4 วันจึงจะตรวจปัสสาวะไม่พบผลเป็นสีม่วง
เอกสารอ้างอิง
1.โรงพยาบาลธัญญารักษ์,2544.ตำราการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด,กรุงเทพมหานคร,หน้า 165-166.
2.วิโรจน์ สุ่มใหญ่,2543.ยาบ้ามหันตภัยข้ามสหสวรรษ,กรุงเทพมหานคร : โฮมสวีทโฮม ,หน้า 85-87.
3.Cada DJ 2002 ,"CNS stimulants"Drug Fact and Comparison 2003,pocket version,Fact and comparison,Missouri,p.843.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2วันชั่วโมง
Keywords : ยาบ้า, Amphetamine , ชุดตรวจสอบสารเสพติด

[21 ส.ค. 51 : 16:14:14] hunni e_dongtong@yahoo.co.th IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ได้เสพยาแล้วเจอม่วงได้งัย

[1 พ.ย. 51 : 23:25:49] อยากรู้ karan_tei@hotmail.com IP [ 117.47.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สรุปว่าเลิกกี่วันค่ะถึงจะตรวจไม่พบฉี่ม่วงอ่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved