ยา Nidol กับ Voltaren ต่าง-เหมือนกันเอย่างไร

[3 พฤษภาคม 2548 : 14:01:16]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ป่วยเป็นหมอนรองกระดูก(ไม่ผ่าตัด)โดยทานยา Nidol+Muscol มา 8 เดือนแล้ว และหมอเพิ่งเปลี่ยนเป็น Voltaren เพราะได้บอกหมอว่ามีสิวอุดตันเกิดขึ้นที่หน้าอกไม่ทราบว่าผลข้างเคียงหรือไม่
จึงขอถามว่ามีสรรพคุณครอบคลุมเหมือน Nidol หรือต่างกันอย่างไร ทราบแต่ว่าเป็นยาคนละกลุ่มเพราะกังวลว่าจะคุมอาการเจ็บแปล๊บๆ ที่ก้นกบไม่อยู่ ค่ะ
จาก ภาวิณี tom...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
ทอท กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.57.1xxx.xxx ]

[3 พ.ค. 48 : 14:44:12] ภญ.วีร์ธิมา purerx20@yahoo.com IP [ 61.19.20xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Nidol กับ Voltaren เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวด กลุ่ม NSAIDs เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ในกลุ่ม NSAIDs นี้มีกลุ่มย่อยคือ Nidol (Nimesulide) เป็นยากลุ่ม Cox2-inhibitor ซึ่งจะยับยั้งเอ็นไซม์ COX2 โดยเฉพาะซึ่งจะช่วยลดอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร ส่วนยา Voltaren (Diclofenac) เป็นยาที่ ในกลุ่มที่สามารถยับยั้งเอ็นไซม์ได้ทั้ง COX1 และ COX2 จึงมีฤทธิ์ข้างเคียงของยาที่พบเป็นประจำคือการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานยากลุ่มนี้ ต้องรับประทานหลังอาหารทันที

[7 พ.ค. 48 : 15:01:09] ภญ.กมลวรรณ kmwolm@thai.com IP [ 210.1.4.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Nidol ให้ระวังในการใช้กับคนไข้ที่แพ้ซัลฟา ด้วยค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved