การใช้ยา dilantin

[5 มิถุนายน 2548 : 11:23:15]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การให้ dilantin แบบ 8 cap stat loading dose กับการให้ dilantin 3-3- 2 แบบห่างกันทุก 2 ชั่วโมงมีความแตกต่างกันของระดับยาในเลือดไหมคะ และการให้แบบใดถูกต้องตาม pharmacokinetic
จาก ยุวดี ศรีโพนทอง yuv...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.จักราช นครราชสีมา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.147.xxx.xxx ]

[5 มิ.ย. 48 : 19:27:29] ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ wwibul@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อ่านแล้วยังงงงงครับ

หมายถึง
(A) 8x1 ทุกวัน เทียบกับ 3-3-2 ทุกวัน
หรือ
(B) วันแรก 8x1 แล้ววันถัดไป 3-3-2

..แล้วแบบห่างกันทุก 2 ชั่วโมงนี่เป็นยังไงครับ

ลองช่วยกระจายความหน่อยนะครับ

[5 มิ.ย. 48 : 21:40:08] ปริทัศน์ paritas_suksanan@yahoo.com IP [ 203.118.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หมายถึงการ loading dose หรือเปล่าครับ ซึ่งไม่ควรให้ทีเดียว 8 เม็ด เพราะ absorption จะแย่ลงหากให้ทีเดียวหลายเม็ด(ต้องอาศัย carier ในการดูดซึม ซึ่งหากยามี saturation มาก absorption จะน้อยลง) ก็เลยต้องแยกมื้อกันทานครับ แต่หากเป็นยาฉีดก็ไม่เป็นไรครับ....

[8 มิ.ย. 48 : 12:50:30] DIS Rxtrang dictrang@yahoo.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีข้อมูลตามที่แนบมา การให้แบบ 3-3-2 capsules กรณี loading dose จะดีกว่าด้วยเหตุผลทางจลนศาสตร์ ปัจจุบันใน รพ.ขนาดใหญ่(รพ.ศูนย์หรือ รพ.ทั่วไป) จะให้ loading dose เป็นยาฉีด ข้อมูลนี้เคยถามแพทย์ที่มาบรรยายวิชาการ เรื่องการรักษาโรคลมชัก เรื่อง loading dose อาจารย์หมอแนะนำให้ใช้ยาฉีดเนื่องจาก ให้ผลการรักษาทันที แต่ถ้าเป็นยากินต้องรอถึง 24 ชม.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : phenytoin
เอกสารประกอบความเห็น

[8 มิ.ย. 48 : 12:58:24] DIS Rxtrang dictrang@yahoo.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เอกสารแนบอีกฉบับกล่าวถึง phenytoin dosage forms ในทางเภสัชจลนศาสตร์
เอกสารอ้างอิง
www.google.com
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : phenytoin dosage form
เอกสารประกอบความเห็น

[23 ก.ย. 49 : 13:47:32] บุษบากร KUI_24@hotmail.com IP [ 210.1.0.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การให้ยา Dilantin 100mg iv drip ควรผสมในสารละลายชนิดใด เพราะเหตุผลใด

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved