Cloxacillin inj

[14 มิถุนายน 2548 : 16:14:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การใช้Cloxacillin inj ให้แบบ IV มักมีผู้ป่วยบ่นว่าเจ็บบริเวณที่ฉีดบ่อยๆในบางรพ.ก็เลยเปลี่ยนมาให้ยาแบบdrip อยากทราบว่าจะทำให้ความคงตัวของยาเปลี่ยนแปลงหรือไม่และผลทางการรักษาได้ผลเหมือนเดิมหรือไม่
จาก นฤมล pee...
เภสัชกร ร้านขายยา
รพ.เมืองปาน ลำปาง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.156.xxx.xxx ]

[14 มิ.ย. 48 : 16:42:35] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apiruwk@nu.ac.th IP [ 203.155.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
- ส่วนใหญ่มักจะให้ IV( IV bolus or intermittent or continuous infusion) มากกว่า นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำว่า ให้แบบ IV intermittent จะช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์บริเวณที่ฉีดได้ (http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=3954&gid=1)

- มีการให้แบบ iv infusion cloxa 1 g in 0.9 %NSS 100 ml ใช้เวลานาน 1 ชม. ต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ลดผลข้างเคียงกรณีให้แบบ IV push (phlebitis) (http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=3310&gid=1)
เอกสารอ้างอิง
1. http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=1829&gid=1
2. http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=752&gid=1
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง

[15 มิ.ย. 48 : 18:35:50] ภก.ปริทัศน์ paritas_suksanan@yahoo.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คงต้องดูนิดนึงครับว่าพยาบาลผสมยาให้คนไข้ในความเข้มข้นเท่าไรและใช้ solvent ตัวไหน ยิ่งยามีความเข้มข้นสูงโอกาสที่จะเกิด Phlebitisก็ยิ่งสูงครับ(high tonicity) ยังไม่มีใครศึกษาว่าการใช้ solvent ตัวไหนจะเกิด ADR น้อยที่สุด(น่าจะทำการทดลองดูนะครับ)สำหรับความคงตัวของยาตัวนี้คงไม่มีปัญหาครับเพราะยามีความคงตัวดีมาก
สิ่งที่ควรคำนึงถึงหากคนไข้แสบเวลาฉีดยา Cloxacillin คือ

1. ผสมยาเข้มข้นเกินไปหรือไม่ ลองดูวิธีการผสมยาอีกทีนะครับ
2.ใช้ solvent ตัวไหนในการผสมยา(อาจเก็บข้อมูลไว้ครับว่าตัวไหนแสบสุด)
3.ได้ยาอื่นที่มีโอกาสเพิ่มความแสบมั๊ย
4. พยาบาลให้ยาทางเส้นเสือดเส้นไหน--->เส้นเลือดเส้นเล็กๆมีโอกาสแสบมากกว่าเส้นเลือดเส้นใหญ่
5.คนไข้มี threshole ความปวดต่ำก็อาจแสบง่ายกว่าคนอื่น

การจัดการ:
- หากคนไข้แสบจากการให้ cloxa ก็หาสาเหตุข้างต้นครับ หากถึงขนาดเป็น phlebitis คงต้องเปลี่ยนไปฉีดเส้นเลือดเส้นอื่น หรือหากแค่แสบก็อาจ drip ยาให้นานขึ้น อาจมากกว่า 1 ชม.ก็ได้ครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved