องค์ประกอบของยา

[25 มิถุนายน 2548 : 1:38:07]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ายาสลายนิ่วหรือขับนิ่วมีตัวยาที่สำคัญอะไรบ้างค่ะ แล้ว WEB ที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของยามี WEB อะไรบ้างค่ะ (ขอบคุณค่ะ)
จาก พรวิไล ขัติศรี wi_...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.2xxx.xxx ]

[20 เม.ย. 61 : 23:48:19] นศภ.ชาญวิทย์-นศภ.ปภาวรินท์/ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ praewpapha@gmail.com IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาที่ใช้ขับนิ่วในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ Chenodeoxycholic acid ซึ่งย่อเป็น CDCA และ Ursodeoxycholic acid ซึ่งย่อเป็น UDCA ใช้สำหรับรักษานิ่วจากน้ำดี(1)(2) และโปแตสเซียมซิเตรท (potassium citrate)(3) ใช้สำหรับนิ่วในไต
ทั้ง CDCA และ UDCA เป็นยาละลายนิ่วซึ่งออกฤทธิ์คล้ายกันคือจะทำให้ปริมาณ cholesterol ในน้ำดีลดลง ดังนั้นก้อนนิ่วชนิดที่เป็นนิ่วจาก cholesterol จึงละลายออกมา แต่ยาทั้งสองตัวจะไม่ทำให้ก้อนนิ่วชนิดที่เกิดจากธาตุแคลเซี่ยมหรือชนิดที่มีสีนั้นละลายเล็กลง ซึ่งผู้ป่วยนิ่วในประเทศไทยมักจะเป็นนิ่วชนิดนี้มากกว่าชนิดแรก
ก้อนนิ่วที่จะถูกละลายด้วยยา CDCA และUDCA ได้ดี ควรจะเป็นชนิดที่ขนาดเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 15 มิลลิเมตร และไม่เกาะติดกันเป็นก้อน โดยจะต้องรับประทานติดต่อกันนานประมาณ 24 เดือน
CDCA ทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากกว่าUDCA อาการข้างเคียงที่พบคือ CDCA มักทำให้การทำงานของตับผิดปกติ เพราะเมื่อ CDCA ถูกทำลายจะได้สารที่เป็นพิษต่อตับ และทำให้เกิดท้องเสีย ส่วนUDCAทำให้เกิดอาการข้างเคียงน้อยกว่า ผู้ที่รับประทานยากลุ่มนี้ควรได้รับการตรวจหน้าที่ของตับเสมอ ๆ ไม่ใช้ยาในสตรีมีครรภ์เพราะอาจเกิดผลเสียแก่ทารกได้
โปแตสเซียมซิเตรท (2)(3) ใช้ในการรักษานิ่วในไต ทำให้เกิดสภาพของเลือดมีความเป็นด่างมากขึ้น มีผลเพิ่มค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH ในทางเดินปัสสาวะเกลือซิเตรทในตัวยาจะเข้าจับตัวกับแคลเซียมในปัสสาวะทำให้เกิดเป็นสารที่ละลายน้ำและไม่ตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วส่วนเกลือโปแตสเซียม/โพแทสเซียมในตัวยาจะชดเชยและสร้างสมดุลของเกลือแร่ใหม่ให้กับร่างกายผู้ป่วย ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง
สารที่มาเป็นองค์ประกอบของยามีอยู่ 2 ชนิดคือ(4)
1.Active ingredient หรือ Drug substance ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการรักษาโรคหรือออกฤทธิ์ต่อร่างกาย
2.Inactive substance หรือ Excipient เป็นสารที่ไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือออกฤทธิ์ต่อร่างกายแต่มีผลต่อความคงตัวหรือวัตถุประสงค์เพื่อความเฉพาะของรูปแบบเภสัชภัณฑ์
ในการค้นหาองค์ประกอบของยามีเว็บไซต์ที่แนะนำในการสืบค้นองค์ประกอบของยาที่จะแสดงองค์ประกอบของตำรับคือ web ” https://www.medicines.org.uk/emc/”(5) จากนั้นเมื่อพิมพ์ยาที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของยา จะปรากฏหัวข้อที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของยาคือ หัวข้อ Pharmaceutical particulars ภายในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย List of excipients, Incompatibilities, Shelf life, Special precautions for storage, Nature and contents of container, Special precautions for disposal and other handling
Reference
1.Arian MA, Freeman ML. Choledocholithiasis. [Internet].Waltham: Up to date; 2017 [cited 2018 Apr 16]. Available from: www.uptodate.com
2. Mims.[internet];2018 [cited 2018 Apr 16 ]. Available from:www.mims.com/thailand
3.Curhan GC, Aronson MD, Preminger GM. nephrolithiasis. [Internet].Waltham: Up to date; 2017 [cited 2018 Apr 16]. Available from: www.uptodate.com
4.Composition of drug. [Internet]: Quora; 2016 [cited 2018 Apr 16]. Available from:https://www.quora.com/What-is-meaning-of-composition-of-drug-and-formulation-of-drug
5.emc.[Internet]: 2016 [cited 2018 Apr 16]. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved