ยา adrenaline ในรูปแบบฉีด apply มาใช้พ่นได้หรือไม่ค๊ะ

[25 มิถุนายน 2548 : 15:30:43]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แพทย์ที่โรงพยาบาล order adrenaline inj. พ่น inhaler โดยสั่ง 3 ml ผสม NSS พ่นทุก 4 hr ในผู้ป่วย Asthma ดังนั้นจึงอยากทราบว่า adrenaline inj. รูปแบบฉีด สามารถapply มาใช้พ่นได้หรือไม่ค๊ะ ถ้าได้ dose เท่าไหร่ค๊ะ รบกวนขอ reference ด้วยนะค๊ะ
จาก รัชฎา ชามงคลประดิษฐ์ rud...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพร.กระนวน ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.151.xxx.xxx ]

[26 มิ.ย. 48 : 22:30:44] old pharmacist - IP [ 202.28.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ก่อนที่จะมีท่านผู้รู้มาตอบ ช่วยทบทวนวิชา Physiology & Pharmacology เพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ
1. ที่ aveoli มี recetor ชนิดใดครับ alpha หรือ beta เป็น one or two
2. adrenaline มีกลไกการออกฤทธิ์จับ receptor ชนิดใดครับ
3. salbutamol (Ventolin) จับ receptor จำเพาะชนิดใด
4. salbutamol เข้ามาแทนยาเดิม เพื่อให้เกิด effectiveness กับ ลด ADR การที่แพทย์สั่งใช้ adrenaline น่าจะเป็นมีเหตุผลพิเศษใช่หรือไม่ และเหตุที่ใช้ควรเป็นเพราะเหตุใด


[28 มิ.ย. 48 : 23:27:44] หลงๆลืมๆเลยไม่แน่ใจ - IP [ 203.145.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เอ แล้วadrenaline injที่เอามาพ่นนี่ จะสามารถเข้าไปถึงalveoliได้เหรอคะ
รู้สึกว่าละอองมันต้องเล็กมากๆ แล้วการเอามาapplyจะได้ผล???

[30 มิ.ย. 48 : 13:21:05] ณรงค์ ืnim.lm@thaimail.com IP [ 203.151.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
adrenaline มี Mechanism of action คือ กระตุ้น alpha,beta-1,beta-2 adrenergic recepter มีผลทำให้ หลอดลมขยาย ค่ะ แล้วในรูปแบบฉีดนี้ต้องคำนึงถึง incompat อะไรรึเปล่าค๊ะ

[7 ก.ค. 48 : 11:14:42] Old Pharmacist - IP [ 202.12.9xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ความเห็น
- การพ่นยาคงให้ออกฤทธิ์ที่หลอดลม (ไม่ใช่ aveoli) ที่หลอดลม มี receptor เป็น beta 2
- adrenaline กระตุ้น receptor ทั้ง 3 ตัว ตามความเห็นของคุณณรงค์ สำหรับกรณีเป็นการพ่น (เฉพาะที่) จึงไม่มีผลทาง systemic
- จาก Drug Information Handbook มีข้อบ่งใช้ adrenaline ด้วยการพ่นไว้ ขนาดยาที่ให้ขึ้นกับอายุและน้ำหนัก ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควร (หากพิมพ์ เกรงว่าจะผิดพลาด)
- จาก Handbook on Injectable Drugs ยา adrenaline ใน NSS มีความคงตัวทางกายภาพ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- สิ่งที่พึงระวังคือการเกิด microbial contamination

[21 ก.ค. 48 : 1:37:38] เภสัชกร อภิชาติ จิตต์ซื่อ s4852033@psu.ac.th IP [ 61.7.144xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากว่าไม่ทราบ รายละเอียดของผู้ป่วย เช่น อายุ การวินิจฉัยโรค แต่เท่าที่ค้นคว้ามาคือ
- ไม่ปรากฏการใช้ adrenaline injection ในการนำมาพ่นเพื่อรักษาอาการของ Asthma พบการใช้ ในการรักษาโรค Croup จึงมีรายละเอียดการใช้ดังนี้
Croup เป็นโรคเกี่ยวกับการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนที่พบได้ในเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด1
1. Virul croup หรือ Larygotracheobronchitis สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส พบบ่อยในเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 5 ปี อาการปรากฏคือ ทางเดินหายใจบวม เยื่อจมูกอักเสบ ไอ มีเสียงแหบเวลาหายใจ มีไข้สูงเล็กน้อย (39-40 C)
2. Spamodic croup หรือ Acute spasmodic laryngitis ลักษณะอาการคล้ายกับ Viral croup แต่ไม่ปรากฏการติดเชื้อ สาเหตุหลักมาจาก allergic และ psychologic factor เช่น การเป็น Gastroesophageal reflux อาการมักเกิดตอนเย็น หรือค่ำ อาการจะเริ่มขึ้นทันทีโดยไม่มี

รูปแบบการรักษา
1. Epinephrine
2. Corticosteroids
(ในที่นี้จะกล่าวถึงแค่ Epinephrine)

1. การใช้ Epinephrine (Adrenaline) มีสอง regimen
1.1 Racemic epinephrine คือ 1 : 1 mixture ของ levo(l)-isomer และ dextro(d)-isomer ของ epinephrine อยู่ในรูป 2.25% solution ขนาดที่ใช้ในการรักษาคือ ทำการเจือจาง 2.25% solution จำนวน 2-4 mL ด้วยน้ำในอัตราส่วน 1 : 8 พ่นนาน 15 นาที1 ถ้าอาการของผู้ป่วยไม่มีขึ้น พ่นซ้ำได้แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 ชั่วโมง2
ข้อดี สะดวกในการใช้
ข้อเสีย มีอาการข้างเคียงทาง cardiovascular effect เช่น ใจเต้นเร็ว ปากซีด จาก dextro(d)-isomer ของ epinephrine
แพทย์ต้องสังเกตอาการผู้ป่วยก่อนปล่อยให้กลับบ้าน เพราะอาจเกิด rebound edema3
1.2 Epinephrine injection (1 : 1000) คือ levo(l)-isomer epinephrine ในรูปแบบฉีดแต่นำมาใช้พ่นแทน ขนาดในการให้ 0.5 mL/kg ขนาดสูงสุดที่ใช้ 5 mL3

ข้อดี
- ลดอาการข้างเคียงจากแบบ racemic epinephrine เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า (l)-isomer epinephrine มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับ4
- ให้ผลการรักษาดีกว่าแบบ racemic epinephrine
ข้อเสีย ไม่สะดวกในการใช้ อาจเกิดการปนเปื้อนในการเตรียม
จะสังเกตได้ว่า ปริมาณตัวยาสำคัญ คือ Epinephrine ของแบบ Racemic epinephrine จะสูงกว่าแบบ Epinephrine injection อยู่ประมาณ 2 เท่า (racemic epinephrine 10 mg = 5 mg l(l)-isomer epinephrine)5
2. การใช้ Corticosteroids

เอกสารอ้างอิง
1. Behrman R.E., Kliegman R.M., and Jenson H.B. eds. Nelson : Textbook of pediatrics. 16th edition. Pennsylvania: W B Saunders Co, 2000.
2. McEvoy, G.K. AHFS Drug information. Bethesda : American Society of Health System, 2004.
3. Amore, A.D., and Hewson, G.C. The management of acute upper airway obstruction in children. Current Paediatrics. 12 ( 2002): 17-21.
4. Waisman, Y., et al. Prospectiverandomized double-blind study comparing l-epinephrineand racemic epinephrine aerosols in the treatment of laryngotracheobronchitis (croup). Pediatrics. 89 (1992): 302-306.
5. Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., and Lance, L.L. Drug information handbook. 10th edition. Ohio : Lexi-Comp, 2002.

เอกสารอ้างอิง
1. Behrman R.E., Kliegman R.M., and Jenson H.B. eds. Nelson : Textbook of pediatrics. 16th edition. Pennsylvania: W B Saunders Co, 2000.
2. McEvoy, G.K. AHFS Drug information. Bethesda : American Society of Health System, 2004.
3. Amore, A.D., and Hewson, G.C. The management of acute upper airway obstruction in children. Current Paediatrics. 12 ( 2002): 17-21.
4. Waisman, Y., et al. Prospectiverandomized double-blind study comparing l-epinephrineand racemic epinephrine aerosols in the treatment of laryngotracheobronchitis (croup). Pediatrics. 89 (1992): 302-306.
5. Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., and Lance, L.L. Drug information handbook. 10th edition. Ohio : Lexi-Comp, 2002.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved