drotaverine กับ buscopan มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

[18 สิงหาคม 2548 : 9:27:39]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เนื่องจากที่ทำงานมี case ใช้ buscopan inj แล้วเกิดอนตายถึงชีวิต จึงอยากเปลี่ยนมาใช้ drotaverine แทน คิดว่าดีหรือไม่ อย่างไรคะ
จาก meaw jjk...
เภสัชกร โรงพยาบาล
12345 N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.156.xxx.xxx ]

[18 ส.ค. 48 : 22:13:48] - IP [ 61.19.14xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอทราบรายละเอียดกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ (น่าจะ) เกิดจาก Hyoscine injection เช่น
- สภาพผู้ป่วยก่อนได้รับยา
- ขนาด Hyoscine inj. ที่ให้, วิธีที่บริหารยา, ยาอื่นที่ได้รับร่วม (ก่อนและขณะได้รับ Hyoscine inj.)

[22 ส.ค. 48 : 9:38:00] meaw hlmerl@1235.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทราบแต่ว่า แพทย์ วินิจฉัยว่าเป็น anaphylaxis shock จากยา buscopan โดยผู้ป่วยได้รับ buscopan inj ขนาด 20 mg IM อาการเกิดขึ้นหลังได้รับยาประมาณ 15 นาที ข้อมูลอื่นๆที่ต้องการ นั้นไม่ทราบจริงๆๆค่ะ

[5 ก.ย. 48 : 15:34:04] จุราพร พงศ์เวชรักษ์ juraporn.p@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาทั้งสองตัว เป็นยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน แต่ให้ผลยับยั้งการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่อวัยวะภายใน ระบบต่างๆ ได้คล้ายคลึงกัน จึงน่าจะใช้ทดแทนกันได้ และเมื่อพิจารณาสูตรโครงสร้างทางเคมีแล้ว แตกต่างกันจึงไม่แพ้ข้ามกลุ่มกัน (กรณีที่ผู้ใช้แพ้ยาอีกตัวหนึ่ง)

เอกสารอ้างอิง
AHFS 1998, pp 1012-1014.
Micromedex (CCIS), 2004

เอกสารอ้างอิง
CCIS
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: CD-ROM/Other Database
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: AHFS

[7 ก.ย. 48 : 21:48:51] - IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาอะไรๆ ก็ทำให้เกิด Anaphylactic shock ได้ทั้งนั้น

ที่ ร.พ. ดิฉันมีมาตรการ คือ เภสัชกรที่จ่ายยาฉีดให้ผู้ป่วย / พยาบาลที่ฉีดยาให้ผู้ป่วย "ต้อง" ถามผู้ป่วยว่าเคยได้ฉีดยาชนิดนี้หรือไม่
เช่น Diclofenac inj.-เคยได้ฉีดยาแก้ปวดไหม, Hyoscine inj.-เคยได้ฉีดยาแก้ปวดท้องไหม, Dimen inj.-เคยได้ฉีดยาแก้วิงเวียนไหม, Para inj.-เคยได้ฉีดยาลดไข้ไหม เป็นต้น

1. ถ้าผู้ป่วยแน่ใจว่าเคยฉีดหรือดูใน OPD card แล้วว่าเคยฉีด เมื่อฉีดแล้วก็ให้กลับบ้านได้เลย

2. ถ้าผู้ป่วยไม่แน่ใจ หรือไม่เคยฉีด ให้เภสัชกร/พยาบาลที่ฉีดยา แนะนำผู้ป่วยว่าหลังฉีดยาควรนั่งสังเกตอาการแพ้ยาประมาณ 15-30 นาทีก่อนกลับบ้าน

[20 ก.ค. 55 : 15:40:17] andy ae025@hotmail.com IP [ 180.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มี case ที่โรงพยาบาล คนไข้แจ้งแพ้ buscopan inj เฉพาะเมื่อให้ยา ทาง iv แต่หากให้ im ไม่แพ้ เป็นไปได้ไหมครับ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved