bethanechol กับ flavoxate

[28 สิงหาคม 2548 : 13:04:37]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ข้อบ่งใช้ของยา bethanechol และ flavoxate มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ สามารถใช้แทนกันได้หรือเปล่าคะ
จาก นิด nid...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
รพ.ม.บูรพา ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.7xxx.xxx ]

[17 ม.ค. 54 : 11:30:25] นศภ.กัญญารัตน์ ดั่งศิริโชค และ รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวร payom.w@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Bethanechol เป็นยาในกลุ่ม chlorinergic drug (parasympathomimetics) จะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นผ่าน muscarinic receptor[6] มีผลต่อทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหาร โดยจะทำให้กล้ามเนื้อ detrusor ของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากขึ้น peristalsis ของท่อ ปัสสาวะเพิ่มขึ้น และลดความจุของกระเพาะปัสสาวะ ส่วน trigone และ sphincter ของกระเพาะปัสสาวะจะคลายตัว[3],[5] ส่วนผลต่อทางเดินอาหาร สามารถเพิ่มแรงตึงตัว แรงบีบตัว การเคลื่อนไหวแบบ peristalsis ของกระเพาะอาหารและลำไส้ แต่ทำให้กล้ามเนื้อหูรูด (sphincters) คลายตัว นอกจากนี้ยังเพิ่มการหลั่ง secretion ต่างๆ ในทางเดินอาหาร[3] ซึ่งยา bethanechol มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะที่เกิดการคั่งของปัสสาวะหลังการผ่าตัด การคลอด หรือโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน และยังใช้กระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารหลังการผ่าตัด หรือกรณี gastric atony, gastroparesis[2]

Flavoxate เป็นยาในกลุ่ม musculotropic agent[6] จะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการเข้าเซลล์ของ calcium[4],[6] อีกทั้งยังมีฤทธิ์เป็น anticholinergic บน muscarinic receptor ซึ่งทำให้ acetylcholine ไม่สามารถจับกับ receptor ได้ จึงส่งผลให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบของทางเดินปัสสาวะ มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทางเดินปัสสาวะที่ส่งผลให้เกิดภาวะปัสสาวะขัด ปัสสาวะมากในเวลากลางคืน ปัสสาวะบ่อย และกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ[1]

ยา bethanechol และ flavoxate ไม่สามารถใช้แทนกันได้เนื่องจากการที่ยาทั้งสองมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยยา bethanechol จะส่งผลให้กล้ามเนื้อของทางเดินปัสสาวะมีการหดตัวมากขึ้น[3],[5] แต่ยา flavoxate จะออกฤทธิ์ในการต้านการหดตัวของกล้ามเนื้อส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบของทางเดินปัสสาวะเกิดการคลายตัว[4],[6]

เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy GK ets., AHFS 2006 Drug Information. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists, Inc.; 2006
2. McEvoy GK ets., AHFS 2009 Drug Information. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists, Inc.; 2009
3. Brown H. Joan ets., chapter 7, Muscarinic recertor agonist and antagonist, In: Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. Tenth edition;2001
4. Toshihisa Tomoda ets. British Journal of Pharmacology 2005. The effects of flavoxate hydrochloride on voltage-dependent L-type Ca2+ currents in human urinary bladder : Fukuoka, Nature Publishing Group.
5. Wachter De Stefen ets,The journal of urology vol.165,2001:Does bladder tone influence sensation of filling and eletro-sensation in the bladder a blind controlled study in young healthy volunteers using bethanechol :Edegem;802-4
6. Khullar V. and Cardozo L., Current Obstetrics and Gynaecology ,1995 : Drugs and the bladder, Pearson Professional Ltd.; 110-6

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ

ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : mechanism of bethanechol, flavoxate

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved