การทานอาหารเค็ม

[15 กันยายน 2548 : 13:31:32]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ถ้าเป็นโรคไตแล้วห้ามทานอาหารเค็ม ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ การไม่ทานอาหารเค็มหมายถึง 1.ไม่ทานอาหารที่มีรสเค็ม หรือ 2.ทานเกลือให้น้อยลง เพราะกินผงเกลือแร่ก็ไม่เค็ม
จาก - -...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
- N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.157.xxx.xxx ]

[15 ก.ย. 48 : 14:04:44] RX a_angemon@hotmail.com IP [ 202.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การไม่ทานเค็มใช่ว่าจะไม่ได้รับเกลือเสมอไปนะค่ะ อย่างเช่น ผงชูรสก็มี โซเดียม ซึ่งโซเดียมก็เป็นตัวแทนของเกลือเหมือนกัน ดังนั้นจึงควรดูที่ปริมาณของโซเดียมมากกว่าว่าผู้ป่วยได้รับมากเกินไปหรือไม่ ไม่ควรดูที่รสชาติอาหารเพียงอย่างเดียว ส่วนผงเกลือแร่ก็ต้องดูปริมาณโซเดียมที่ข้างซองด้วยนะคะ

[4 ต.ค. 48 : 16:00:21] สมพร sompom@hotmail.com IP [ 172.29.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ที่แพทย์สั่งให้งดอาหารเค็มนั้น ผมคิดว่าเป็นคำพูดที่ให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายๆๆมากกว่า แต่ในความจริงคือ ต้องการงด โซเดียม เราในฐานะเภสัชกร ก็ควรกำชับเรื่องนี้แก่ผู้ป่วยน่ะครับ ว่าต้องรวมถึง อาหารที่มี โซเดียม แต่ไม่มีรสเค็มด้วย

[6 ต.ค. 48 : 13:34:51] ภญ.สุภิญญา เลิศนาคร/ ผศ.ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โดยปกติแล้วไตเป็นอวัยวะสำคัญในการรักษาสมดุลของน้ำ เกลือแร่ กรด-ด่าง เมื่อไตเป็นโรค สมรรถภาพในการทำงานของไตเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดและระยะต่างๆของโรค ในภาวะไตวายเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะน้อยในระยะแรก ไตไม่สามารถขับน้ำ เกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม กรด และของเสียจากโปรตีนออกได้ จำเป็นต้องดื่มน้ำน้อยลง ลดอาหารเค็ม ลดผักและผลไม้ เป็นต้น
จากการที่ให้ลดอาหารเค็มเนื่องจาก อาหารที่มีรสเค็มจะมีส่วนประกอบของ เกลือแกง หรือ โซเดียมคลอไรด์ ซึ่งหากได้รับในปริมาณมากกว่าที่กำหนด จะทำให้มีเกลือโซเดียมคั่งในร่างกาย เนื่องจากไตขับออกได้น้อยลง เป็นผลให้เกิดอาการบวม ความดันโลหิตสูงขึ้น เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว น้ำท่วมปอด หอบเหนื่อย อาจเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง
•อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง ได้แก่
1.อาหารที่ใช้เกลือปรุงรส ได้แก่
-ซอสรสเค็ม เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม เต้าเจี้ยว
-ซอสหลายรส เช่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซีอิ๊วหวาน
2.อาหารที่ใช้เกลือถนอมอาหาร ได้แก่
-อาหารตากแห้ง เช่น ปลาเค็ม กุ้งแห้ง หมูหยอง หมูแผ่น ข้าวเกรียบ
-อาหารหมัก เช่น กะปิ เต้าหู้ยี้ แหนม
-อาหารปรุงต่างๆ เช่น ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง
-ผลไม้ดอง ผักดอง
-อาหารสำเร็จรูปชนิดผง เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม
•อาหารที่มีโซเดียมปานกลาง เป็นอาหารที่ใส่สารปรุงแต่งรส ได้แก่ ผงชูรส ผงกันบูด ผงฟู
•อาหารที่มีโซเดียมอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารทะเล เช่น ปู กุ้ง หอย
ปลาทะเล
ส่วนเกลืออื่นๆ ที่ต้องควบคุมปริมาณเช่นกัน ได้แก่
•เกลือโพแทสเซียม ซึ่งพบมากในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ถ้าผู้ป่วยมีภาวะไตวายต้องดอาหารประเภท ผัก ผลไม้ ผลไม้แห้ง และรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
•แมกนีเซียมเป็นเกลืออีกตัวหนึ่งที่มักเกิดการคั่งในผู้ป่วยไตวาย การลดอาหารตามที่กล่าวมาแล้ว จะช่วยลดปริมาณแมกนีเซียมในอาหารได้ด้วย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงยาลดกรด หรือยาถ่ายที่มีส่วนประกอบของแมกนีเซียมเช่นกัน
•แคลเซียมและฟอสฟอรัส ในผู้ป่วยไตวายจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูง และมีแคลเซียมในเลือดต่ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจำกัดอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง และเสริมแคลเซียมให้เพียงพอ
ดังนั้นในผู้ป่วยโรคไต การควบคุมเกลือแร่จึงไม่ใช่การไม่ทานอาหารที่มีรสเค็ม แต่เป็นการควบคุมปริมาณเกลือแร่ที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน โดยปริมาณเกลือที่แนะนำต่อวัน เป็นดังนี้
•เกลือโซเดียม กำหนดให้ได้รับไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยปริมาณโซเดียมในอาหารปรุงรส เป็นดังนี้
-เกลือ 1 ช้อนชา มีโซเดียม 1,038 mg
-น้ำปลา 1ช้อนชา มีโซเดียม 400 mg
-ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนชา มีโซเดียม 483 mg
-ซอสถั่วเหลือง 1 ช้อนชา มีโซเดียม 343 mg
-ผงชูรส 1 ช้อนชา มีโซเดียม 492 mg
-ซอสมะเขือเทศ 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 156 mg
-ซอสพริก 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 227 mg
-ซุปก้อน 1 ก้อน มีโซเดียม 2640 mg
•เกลือโพแทสเซียม แนะนำให้ได้รับไม่เกิน 1,950 -3,120 มิลลิกรัมต่อวัน
•ฟอสฟอรัส แนะนำให้ได้รับไม่เกิน 800 -1,200 มิลลิกรัมต่อวัน
•แคลเซียม ควรได้รับ 1,000-1,500 มิลลิกรัมต่อวัน

เอกสารอ้างอิง
1.อุษณา ลุวีระ. อาหารและโรคไต.ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุ และคณะ (บรรณาธิการ). ตำราโภชนบำบัดและโรคไต (Nutrition and Renal Disease). พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ; ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.2540; หน้า 5-7
2.วลัย อินทรัมพรรย์. ความรู้พื้นฐานทางโภชนาการกับโรคไต.ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุ และคณะ (บรรณาธิการ). ตำราโภชนบำบัดและโรคไต (Nutrition and Renal Disease). พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ; ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.2540; หน้า 30-38

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Internet : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.50ชั่วโมง
Keywords : โรคไต , renal disease, การควบคุมปริมาณเกลือ, Elect

[22 เม.ย. 49 : 17:44:40] bam bam_liverpool@hotmail.com IP [ 61.47.11xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผู้ป่วยที่มีผลปัสสาวะ 4+ แพทย์ให้งดเกลือ อาหารมัน และประเภทแป้ง ควรรับประทานอาหารอย่างไร

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved