ขอทราบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

[19 ตุลาคม 2548 : 10:25:01]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  

สวัสดีคะ อยากจะสอบถามความคงตัวของผลิตภัณฑ์หลังเปิดใช้สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไรคะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานผลิตยาของโรงพยาบาล รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 10 รายการ ดังนี้คะ
1. 70% Alcohol
2. 95% Alcohol
3. Hibitane Tinc
(1:10 in alcohol)
4. Hibitane scrub
5. Povidine paint
6. Povidine scrub
7. Savlon 1:100
8. Savlon 1:100 with Sod.Nitrite
9. Savlon 1:30 in alcohol
10. Special Mouth Wash
ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ
จาก เภสัชกรโรงพยาบาล non...
เภสัชกร โรงพยาบาล
งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม พิจิตร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 202.129.xxx.xxx ]

[19 ต.ค. 48 : 20:10:05] Mr.Jd. - IP [ 202.28.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอทราบวิธีเตรียมยาด้วยครับ

[7 พ.ย. 48 : 23:07:50] jaranya jaranyarx@hotmail.com IP [ 58.147.9xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบเช่นกันค่ะ เพราะจะนำไปใช้ประกอบการควบคุมคุณภาพยาที่เปิดใช้ที่หน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ยาเหล่านี้ยังมีประสิทธิภาพอยู่

[6 ก.พ. 49 : 22:43:08] มนัญญา mink_mananya@hotmail.com IP [ 58.10.20xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบมากเช่นกันคะ ช่วยตอบด้วย

[12 ก.พ. 53 : 16:15:04] pasomsed chiloey aaaa@hotmail.com IP [ 124.122.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ดูข้างขวดซิคะ Expiredate น่าจะมี ถ้าไม่มีสามารถใช้ไปเรื่อยจนหมด หรือสี กลิ่น เปลี่ยนแปลง ทางที่ดีอยู่ที่การเก็บในอากาศเหมาะสมหรือไม่ ถ้ามีอาการเกร็งก็ใชภายใน 2-3 ปี ก็พอ อย่าเหนียวมากไ เท่านั้นแหละคะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved