เคยมีผู้ป่วยที่รับประทานยา Cefdinir แล้วมีอุจจาระเป็นสีแดงหรือไม่ มีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์

[8 ธันวาคม 2548 : 16:18:08]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เคยมีผู้ป่วยที่รับประทานยา Cefdinir แล้วมีอุจจาระเป็นสีแดงหรือไม่ มีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์(ด่วนมากๆคะ)
ข้อมูลผู้ใช้ยา :
เพศ ชาย อายุ 3 น้ำหนัก 6.3 kg สูง - cm
ข้อมูลยาที่ใช้ : ชื่อการค้า - ชื่อสามัญทางยา :Cefdinir ขนาดยาที่ใช้ :4 cc รูปแบบยา : ยาน้ำแขวนตะกอน รูปร่าง : - สี : -

ขอรับข้อมูลโดย : email
จาก วนิดา อุปถัมภ์ jij...
บุคคลทั่วไป สถานศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 203.157.xxx.xxx ]

[6 ก.ค. 61 : 0:17:49] นศภ.อรพินท์ นิรันดร์สุข/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ Pin-dee@hotmail.com IP [ 182.232.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Cefdinir เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์ (semisynthetic)[1] ในกลุ่ม cephalosporins (รุ่นที่ 3)[1-3] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน คอหอยอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบกำเริบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบชุมชน และการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อข้างเคียง[1-4]

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้จากยานี้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ปวดหัว เม็ดเลือดขาวต่ำ ติดเชื้อราในอวัยวะสืบพันธุ์ (genital candidiasis) ช่องคลอดอักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย และอุจจาระผิดปกติ เป็นต้น[2-4]

อุจจาระผิดปกติจากการรับประทานยา cefdinir พบได้น้อยกว่าร้อยละ 1[2] หรือประมาณร้อยละ 0.2 (ของผู้ที่รับประทานยารูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน)[3] ซึ่งพบว่ามีรายงานการถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงเมื่อใช้ยา cefdinir ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ[2,3,5-7] ยา cefdinir จะจับรวมตัวกับธาตุเหล็กในทางเดินอาหารเกิดเป็นสารประกอบที่ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายซึ่งมีสีแดง จึงอาจทำให้อุจจาระมีสีแดงโดยที่ไม่มีเลือดปน[2,3] อุจจาระจะกลับเป็นสีปกติเมื่อหยุดยา[5,6] ภายใน 24-48 ชั่วโมง[5] อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กในช่วงที่รับประทานยา cefdinir ควรรับประทานยา cefdinir ก่อนหรือหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง[3]

จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Pubmed พบรายงานผู้ป่วยที่ถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงจากการรับประทานยา cefdinir ดังนี้

1) รายงานผู้ป่วยทารกเพศชาย อายุ 9 เดือน (น้ำหนัก 8.1 กิโลกรัม) มีประวัติล้มเหลวจากการรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน จากยา amoxicillin-clavulanate ต่อมาผู้ป่วยมีอาการของโรคหูชั้นกลางอักเสบกลับเป็นซ้ำ จึงเปลี่ยนยาเป็น cefdinir ในรูปแบบสารน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน ขนาด 62.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลารักษา 10 วัน แต่พบว่าในวันที่ 5 ของการรักษา อุจจาระของผู้ป่วยมีสีแดงโดยไม่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร (อาเจียน ปวดท้อง หรือท้องเสีย) ผลตรวจเลือด hematocrit และ hemoglobin อยู่ในระดับปกติ ผลเพาะเชื้อ Shigella, Salmonella และ Camphylobacter รวมถึงพยาธิและปรสิต และผลตรวจ Clostridium difficile antigens จากอุจจาระเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) ทั้งนี้ เมื่อตรวจร่างกายไม่พบรอยโรคบริเวณเยื่อแก้วหู จึงหยุดยา cefdinir ซึ่งอุจจาระของผู้ป่วยกลับมาเป็นสีปกติภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ต่อมา ผู้ป่วยมีอาการของโรคหูชั้นกลางอักเสบกลับเป็นซ้ำอีกครั้ง และได้รับยา cefdinir เช่นเดียวกับที่เคยได้รับครั้งก่อน พบว่าอุจจาระของผู้ป่วยมีสีแดงภายใน 48 ชั่วโมงต่อมา โดยไม่มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เมื่อตรวจ stool guaiac test มีผลเป็นลบ (ไม่พบเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ) หลังจากหยุดยาพบว่า อุจจาระกลับเป็นสีปกติภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ป่วยดื่มนมสำหรับทารกที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กตลอดทั้ง 2 ครั้งที่พบอุจจาระเป็นสีแดง[5]

2) รายงานผู้ป่วยทารกเพศหญิง อายุ 7 เดือน เกิดก่อนกำหนดในสัปดาห์ที่ 31 ของการตั้งครรภ์ ได้รับการรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบกลับเป็นซ้ำ ด้วยยา cefdinir ขนาด 100 มิลลิกรัม รับประทานวันละครั้ง หลังจากรับประทานยา 6 วัน ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระสีน้ำตาลแดง (maroon-colored stools) จำนวน 2 ครั้ง โดยที่ไม่มีอาการอื่นผิดปกติและรับประทานอาหารปริมาณคงเดิมปกติ ปกติถ่ายอุจจาระอ่อนนุ่ม ปฏิเสธการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสีผสมอาหาร ผู้ป่วยไม่มีไข้ มีสัณญาณชีพปกติ ตื่นตัวดี ร่าเริง ผลการตรวจระบบทางเดินอาหารปกติ ไม่มีผื่นคันบริเวณผิวหนัง ผลตรวจ stool guaiac test มีผลเป็นลบ (ไม่พบเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ) ผลตรวจเลือดมีระดับ hemoglobin 11.9 กรัมต่อเดซิลิตร เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด การเกาะกลุ่มของเลือด และผลตรวจเมแทบอลิกอยู่ในช่วงปกติ หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงผู้ป่วยยังคงถ่ายเป็นสีแดงและมีอาการทางคลินิกปกติ เมื่อพิจารณายาที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่ ferrous gluconate ขนาดยาวันละ 12.5 มิลลิกรัม ยา cefdinir ขนาดยาวันละ 100 มิลลิกรัม ยา polyethylene glycol 3350 ขนาดยาวันละ 5 กรัม และยา cimetidine ขนาดยาวันละ150 มิลลิกรัม เมื่อประเมินสาเหตุโดยใช้แบบประเมิน Naranjo nomogram พบว่า มีแนวโน้มสูงที่อาการถ่ายอุจจาระสีน้ำตาลแดงจะเกิดจากยา cefdinir โดยมีผลประเมินอยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable) หลังจากหยุดยา (ครบระยะเวลาของการรักษา) พบว่าอุจจาระกลับเป็นสีปกติ จากการติดตามผลพบว่า ผู้ป่วยไม่ได้ใช้ยา cefdinir ต่อและไม่พบการถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงอีกต่อไป[6]

3) รายงานผู้ป่วยเพศชาย อายุ 5 เดือน มีประวัติเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันและได้รับยา cefdinir ชนิดรับประทานซึ่งพบว่าหลังได้รับยาผู้ป่วยถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงคล้ายเลือด (red “bloody” stool) จำนวน 3 ครั้ง ใน 48 ชั่วโมง โดยที่ไม่มีอาการอาเจียน ท้องเสีย ไข้ หรือปวดท้อง ผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติท้องผูกและไม่เคยมีประวัติทนการดื่มนมไม่ได้ (formular intolerance) เมื่อตรวจร่างกายพบว่า ตื่นตัวดี ตอบสนองดี และมีสัณญาณชีพปกติ ไม่พบความผิดปกติของช่องท้อง ไม่พบรอยแผลแยกหรือแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนัก ผลตรวจ stool guaiac test มีผลเป็นลบ (ไม่พบเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ) ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ดี โดยรับประทานอาหารสำหรับทารกที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กปริมาตร 8 ออนซ์ ทุก 3-4 ชั่วโมง[7]
เอกสารอ้างอิง
[1] McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L, Mendham NA, Welsh OH, et al. AHFS Drug information 2016. United States of America: American Society of Health-System Pharmacists, Inc; 2016. 83-6.
[2] Lexicomp. Cefdinir: Drug information. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on July 2, 2018.)
[3] Abbott Laboratories. OMNICEF® (cefdinir) capsules OMNICEF® (cefdinir) for oral suspension. 2007;[21 screens]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/050739s015,050749s021lbl.pdf. (Accessed on July 3, 2018.)
[4] Kastrup EK, Hofherr M, Moore L, Snoke J, Stout SM, Generali JA, et al. Drug facts and comparisons 2017. United States of America: A Wolters Kluwer Health Inc; 2017. 2995,2999.
[5] Lancaster J, Sylvia LM, Schainker E. Nonbloody, red stools from coadministration of cefdinir and iron-supplemented infant formulas. Pharmacotherapy. 2008 May;28(5):678-81. doi: 10.1592/phco.28.5.678.
[6] Graves R, Weaver SP. Cefdinir-associated "bloody stools" in an infant. J Am Board Fam Med. 2008 May-Jun;21(3):246-8. doi: 10.3122/jabfm.2008.03.070242.
[7] Lowers J, Jaffe A, Zenel JA, Cabana MD, Donahue C, Uba A. Visual diagnosis: four infants who have red, "bloody" stools. Pediatr Rev. 2009 Apr;30(4):146-9. doi: 10.1542/pir.30-4-146.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : cefdinir, red, stool

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved