ยาเสริมธาตุเหล็ก

[24 มกราคม 2549 : 16:28:58]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการทราบDOSEการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในเด็ก6เดือน-3ปี
จาก tony sut...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพช. สกลนคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.151.xxx.xxx ]

[15 ก.พ. 49 : 14:27:01] สุนิชา สอาดเอี่ยม thaimail.com IP [ 61.19.22xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ferrotabsคืออะไร

[9 ม.ค. 57 : 17:03:36] นศภ.ซูมัยยะห์ เด็งและ/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ "." IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาธาตุเหล็กใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก[1] โดยยามีในรูปของ Oral Iron
และ Parenteral Iron ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะยา Oral Iron. ยาเสริมธาตุเหล็กชนิด Oral Iron ในปัจจุบัน
มีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบยาจะให้เปอร์เซ็นต์ของ Elemental Iron ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ferrous sulfate,
ferrous gluconate และ ferrous fumarate จะให้เปอร์เซ็นต์ Elemental Iron 20%, 12% และ 33% ตามลำดับ [1,2]

ปริมาณของธาตุเหล็กที่แนะนำต่อวันสำหรับเด็กได้แนะนำตามช่วงอายุของเด็กดังนี้ เด็ก 0-6 เดือน: 0.27 mg/day,
7-12 เดือน : 11 mg/day และ 1-3 ปี : 7 mg/day [3,4] ขนาดยาของ ferrous sulfate, ferrous gluconate
และ ferrous fumarate ที่ใช้ในเด็กเพื่อรักษาโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กจะระบุตามความรุนแรง
ของภาวะการขาด โดยขนาดยาจะให้ตามน้ำหนักตัวดังนี้ ในกรณี Severe Iron-deficiency anemia จะให้
4 - 6 mg elemental iron/kg/day โดยแบ่งให้ 3 ครั้ง กรณี Mild to moderate Iron-deficiency anemia จะให้
3 mg elemental iron/kg/day แบ่งให้ 1-2 ครั้ง ส่วนกรณีการใช้สำหรับป้องกัน (Prophylaxis) ระบุขนาดยา
ตามน้ำหนักตัวดังนี้ คือ 1-2 mg elemental iron/kg/day จนถึงขนาดยาสูงสุด คือ 15 mg/day [2,3]

References:
[1] Ineck BA, Mason BJ, Lyons WL. Anemias. In DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Well BG,
Posey LM, editors. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. 8th ed. Appleton&Lange: Stamford; 2011.
[2] Klasco RK,et al. DRUGDEX? System(electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village,
Colorado, USA. ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous gluconate. Available at: http://www.thomsonhc.com.
Accessed february 18, 2013.
[3] Dana WJ, Fuller MA, Goldman MP, Golembiewski JA, Gonzales JP, Lowe JF, et al. Drug Information Handbook
International with International Trade Names Index. 22nd ed. Ohio, Lexi-Comp, Inc.; 2013. 824-6,1084-7.
[4] Huckleberry YV, Rollins CJ. Essential and Conditionally Essential Nutrients. In : Berardi RR, et al. Handbook
of Nonprescription Drugs. 14th ed. Washington DC: American Pharmacist Association; 2004. 505-600.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous glucona

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved