elomet cream (mometasone furoate)

[1 กุมภาพันธ์ 2549 : 22:06:06]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ใน website Schering-Plough มีแต่ชื่อยา Elocon แต่มีส่วนผสมหมือนกัน ข้อบ่งใช้ทาพวกผื่น สิว แต่ไม่แนะนำให้ทาหน้า แต่ไปหาหมอที่ รพ. หมอให้ใช้ทาทั่วหน้า ไม่ทราบจะมีผลเสียอะไรบ้างรึเปล่าค่ะ และเข้าไป อ่านเกี่ยวกับยาใน web ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเป็นวิชาการไปหมดเลย ขอความกรุณาช่วยอ่านและสรุป วิธีการรักษาของยา และข้อจำกัดด้วยได้ไหมคะ
จาก แตน tha...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 158.108.xxx.xxx ]

[2 ก.พ. 49 : 9:59:23] ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ wwibu@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากข้อมูลยานี้ของบริษัทดังกล่าว
http://www.spfiles.com/pieloconoint.pdf


ในหมวดวิธีการใช้ ระบุว่า
6. This medication should not be used on the face, underarms, or groin areas unless
directed by the physician.

=ไม่ควรใช้ตามบริเวณหน้าถ้าแพทย์ไม่ได้ดูแล

ส่วนหนึ่งเพราะไม่ต้องการให้เข้าตา จึงห้ามมาใช้เองโดยพลการ ตามข้อ 1

"1. This medication is to be used as directed by the physician. It is for external use only.
Avoid contact with the eyes."

จึงสามารถใช้ได้ ภายใต้การดูแลของแพทย์


โดยทั่วไป การระบุทำนองนี้เพราะการใช้ยาอาจมีผลไม่พึงประสงค์บางอย่างตามมา แต่ถ้าแพทย์พิจารณาแล้วว่าประโยชน์การรักษามีมากกว่ามาก ก็จะให้ใช้ได้ เพียงแต่ต้องตระหนักว่า แพทย์ต้องดูแลใกล้ชิด และต้องไปพบแพทย์ตามนัด หรือถ้ามีอะไรที่รู้สึกผิดปรกติขณะใช้ยา ก็รีบพบแพทย์ จะได้ปรับแก้ได้ทันโดยไม่เกิดปัญหาขึ้น
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง

[2 ก.พ. 49 : 10:14:51] ภก. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ wwibul@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แปลสรุปคร่าว ๆ ในส่วนที่ถามมา

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ยา
1. แพทย์ดูแลใกล้ชิด ยานี้ใช้ภายนอก อย่าให้ยาเข้าตา
2. ห้ามนำไปใช้นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง
3. ถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งไว้ - ห้ามปิดคลุมบริเวณหลังทายา
(ถ้าสั่ง ทำได้)
4. ถ้ารู้สึกพิกล ๆ หลังใช้ยา แจ้งแพทย์ด่วน
5. สำหรับผู้ป่วยเด็กผื่นผ้าอ้อม ห้ามใช้ 0.1 % cream มารักษากรณีนี้

วิธีการใช้
6. อย่าทาหน้า รักแร้ หรือที่ลับ ถ้าแพทย์ไม่ได้สั่ง
7. ใน 2 สัปดาห์ ถ้าไม่เห็นผล ต้องพบแพทย์ และถ้ารักษาหาย ต้องหยุดยา
8. อย่าใช้ยานี้ร่วมกับยาสเตียรอยด์อื่น

ข้อจำกัด จะเป็นเรื่องทั่วไปของการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ และเป็นรายงานข้อมูลเฉพาะตัวของยานี้ ซึ่งอ่านดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปรกติครับ เพราะยากลุ่มสเตียรอยด์ทั่วไปก็มีความเสี่ยงในการใช้อยู่แล้วตามธรรมชาติ ถ้าใช้รักษาอย่างรอบคอบระมัดระวังภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่ใช้พร่ำเพรื่อเอง ก็จะไม่เพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

หมายเหตุ - อย่าลืมบอกแพทย์ในกรณีตั้งครรภ์หรือคาดว่าจะตั้งครรภ์


ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.25ชั่วโมง

[13 ธ.ค. 49 : 18:15:14] อรยา หล้าเพชร pumpuy_pn0001@thaimail. IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบข้อมูลของยา mometasone

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved