ยาdextromethorphan

[3 มีนาคม 2549 : 12:50:26]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยา dextromethorphan มีกลไกการออกฤทธิ์ ยังไงบ้างครับ จึงทำให้เรามไกดอาการไออีก หลังจากรับประทานยานี้แล้ว
จาก นายวิสุทธิ์ เจนนา -...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- บุรีรัมย์
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 61.19.21xxx.xxx ]

[18 พ.ค. 61 : 13:08:36] นศภ. กฤติกา การกรณ์ /รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Dextromethorphan มีฤทธิ์กดการไอใช้สำหรับอาการไอแห้ง ๆ แบบไม่มีเสมหะ เพราะหากมีเสมหะร่างกายจะไม่สามารถขับเสมหะหรือสารคัดหลั่งออกมาได้เนื่องจากยามีฤทธิ์ระงับอาการไอ นอกจากนี้ยายังไม่มีฤทธิ์ลดปวด ไม่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือกดการหายใจ รวมทั้งหากใช้ยาในขนาดปกติจะไม่ทำให้เสพติดซึ่งต่างจากยาโคเดอีนซึ่งมีฤทธิ์กดการไอเช่นกัน แต่มีฤทธิ์ลดปวด กดประสาทส่วนกลาง กดการหายใจ และทำให้เสพติดได้ [1,2,3,4]
กลไกการออกฤทธิ์ของ dextromethorphan ยังไม่ทราบชัดเจน แต่เชื่อว่ายาออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางที่ศูนย์ควบคุมการไอส่วนของ nucleus tractus solaris และเมดัลลา (medulla) โดยตำแหน่งของเมดัลลาจะเป็นส่วนของสมองที่อยู่ติดกับไขสันหลัง [5,6] และพบว่ายานี้จับกับตัวรับ (receptors) หลายชนิดที่สมองส่วนนี้ เช่น N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor, sigma receptor, glutamate, nicotinic receptor, serotonergic receptors ซึ่งเชื่อกันว่า การจับกับตัวรับหลายชนิดที่ซับซ้อนนี้ทำให้กดการไอ เนื่องจากยาจะช่วยเพิ่มระดับขั้นต่ำสุดการไอ (cough threshold) ให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ไอได้ยากขึ้น[1,2,3,4,6]

เอกสารอ้างอิง
1. Brayfield A (ed). Martindale the complete drug reference.34 th ed. London:The Pharmaceutical Press;2014. p 1660.
2. Hoover JE. Remington:The Science and Practice of Pharmacy. 21st Ed. Washington DC. Lippincott Williams and Wilkins, 2005. p 1376.
3. Tietze KJ. Cough. Handbook of nonprescription drugs. 14th ed. Washington Dc. American Pharmacists Association, 2004. P 274.
4. National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=5360696. Available at: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5360696. Accessed on May 10, 2018.
5. King MS. Anatomy of the Rostral Nucleus of the Solitary Tract. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2541/. Accessed on May 10, 2018.
6. Dicpinigaitis PV, Morice AH, Birring SS., McGarvey L, Smith JA, Canning BJ, et al. Antitussive Drugs—Past, Present, and Future. Pharmacological Reviews April 2014, 66 (2) 468-512

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : dextromethorphan, mechanism of action

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved