การให้ adrenaline ร่วมกับ dopamine

[3 มีนาคม 2549 : 16:04:04]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
adrenaline กับ dopamine สามารถให้ในสายเดียวกันได้หรือไม่คะ เปิดใน handbook on injectable drug แล้วไม่มี incompatable แต่หมอไม่ให้ให้ร่วมกัน
ขอ reference ด้วยค่ะ
จาก mali nam...
นักศึกษา โรงพยาบาล
N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.144.xxx.xxx ]

[17 ก.ค. 61 : 10:34:32] นศภ.อรพินท์ นิรันดร์สุข/รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ Pin-dee@hotmail.com IP [ 49.231.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการสืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูล IBM Micromedex® พบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารยา adrenaline หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า epinephrine ร่วมกับยา dopamine โดยการศึกษาแรกทำการศึกษาด้วยวิธีสังเกตด้วยตาและวิธี electronic assessment เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่าการบริหาร epinephrine hydrochloride ความเข้มข้น 0.5 mg/ml (ใน dextrose 5%) ร่วมกับ dopamine hydrochloride ความเข้มข้น 12.8 mg/ml (ใน dextrose 5%) ผ่านทางสายให้ยาทางหลอดเลือดชนิด Y-site มีความคงตัวทางกายภาพ (physical compatibility) เนื่องจากไม่พบการเปลี่ยนแปลงจากการวัดความขุ่น อนุภาคคล้ายฝุ่น หรือสี ที่อุณหภูมิประมาณ 23 องศาสเซลเซียส ภายใต้แสงจากหลอดไฟ ส่วนการศึกษาที่สองเป็นการศึกษาด้วยวิธีสังเกตด้วยตา เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่าการบริหาร epinephrine hydrochloride ความเข้มข้น 0.02 mg/ml (ใน dextrose 5%) ร่วมกับ dopamine hydrochloride ความเข้มข้น 3.2 mg/ml (ใน dextrose 5%) ผ่านทางสายให้ยาทางหลอดเลือดชนิด Y-site มีความคงตัวทางกายภาพ เนื่องจากไม่พบการเกิดฝุ่นหรืออนุภาค สีไม่เปลี่ยนแปลง หรือไม่เกิดก๊าซ ที่อุณภูมิห้องประมาณ 27 องศาเซลเซียสภายใต้แสงจากหลอดไฟ[1] การศึกษาที่สองสอดคล้องกับข้อมูลจากหนังสือ handbook on injectable drugs 18th edition ซึ่งพบว่า เมื่อบริหาร epinephrine hydrochloride ความเข้มข้น 0.02 mg/ml (ใน dextrose 5%) ร่วมกับ dopamine hydrochloride ความเข้มข้น 3.2 mg/ml (ใน dextrose 5%) ผ่านทางสายให้ยาทางหลอดเลือดชนิด Y-site มีความคงตัวจากการสังเกต (visually compatible) เป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส[1,2]

โดยสรุป สามารถบริหารยา epinephrine ร่วมกับยา dopamine ผ่านทางสายให้ยาทางหลอดเลือดชนิด Y-site ได้ จากการศึกษาแรกไม่พบปัญหาของความคงตัวทางกายภาพในกรณีที่ความเข้มข้นของยา epinephrine และยา dopamine เป็น 0.5 mg/ml และ 12.8 mg/ml (ใน dextrose 5%) โดยเก็บที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ประมาณ 4 ชั่วโมง[1] และการศึกษาที่สองไม่พบปัญหาของความคงตัวทางกายภาพกรณีที่ความเข้มข้นของยา epinephrine และยา dopamine เป็น 0.02 mg/ml และ 3.2 mg/ml (ใน dextrose 5%) ตามลำดับ โดยเก็บที่อุณหภูมิห้อง 27 องศาเซลเซียส ประมาณ 4 ชั่วโมง[1,2] อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยยังมีปัจจัยเรื่องสูตรตำรับซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป และอาจส่งผลต่อความคงตัวที่กล่าวมาได้ ดังนั้น ในการให้ยาร่วมกันต้องสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นด้วยเพราะอาจมีรายละเอียดความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ของการใช้งานที่ไม่เหมือนภาวะในการทดลอง

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
[1] McEvoy GK, Snow EK, Miller J, eds. Handbook on Injectable Drugs. 18th ed. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists,Inc.; 2015:412, 454.
[2] IV Compatibility Results. In: IBM Micromedex ® [database on the Internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2018 July 13]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFActionId /evidencexpert.ShowIVCompResults?resultType=ysite&selectedDrugs=%5B%5B%27Adrenaline+chloride%27%2C%27Adrenaline+chloride%27%2C%27Adrenaline+chloride%27%2C%2739%27%5D%2C%5B%27Dopamine+hydrochloride%27%2C%27Dopamine+hydrochloride%27%2C%27Dopamine+hydrochloride%27%2C%2739%27%5D%5D&refinedDrugs=%5B%27Adrenaline+chloride%27%2C%27Dopamine+hydrochloride%27%5D.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Adrenaline, Epinephrine, Dopamine, Compatability

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved