ขาดธาตุเหล็ก

[29 มีนาคม 2549 : 14:45:00]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าอาการของการขาดธาตุเหล็ก นอกจากโลหิตจาง อ่อนเพลีย ใจสั่น ลิ้นแตก ปากแตก แล้ว ยังมีอาการอย่างไรอีกบ้างคะ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าควรจะจ่ายธาตุเหล็กเสริมในผู้ป่วยที่มีอาการระดับใด ขอช่วยตอบเป็นแหล่งค้นก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง
จาก ฝน num...
เภสัชกร ร้านขายยา
เอกชน สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การวินิจฉัยโรคในร้านยา
IP [ 172.29.4xxx.xxx ]

[31 มี.ค. 49 : 23:07:03] รองศาสตราจารย์จงจิตร อังคทะวานิช jongjit.a@chula.ac.th IP [ 161.200.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอแนะนำให้อ่านเอกสารเพิ่มเติมทางเน็ตได้นะคะ ได้แก่
http://www.elib-online.com/doctors/med_anemia01.html ให้ข้อมูลทั่วไป ได้ภาพกว้างๆก่อนค่ะว่าโลหิตจางเกิดได้หลายสาเหตุ และควรต้องหาสาเหตุก่อนจะรักษา อีกข้อมูลหนึ่งมาจาก สมาคมโลหิตวิทยาhttp://www.thaihemato.org/public/anemia.htm ให้ความรู้หลักการ นอกจากนั้น โลหิตจางในประเทศไทยจำนวนหนึ่งเป็นมาจากกรรมพันธ์ คือ ธาลัสซีเมีย ซึ่งมีเหล็กเกิน ต้องหลีกเลี่ยงยาธาตุเหล็ก ดูข้อมูลได้จาก http://www.healthnet.in.th/text/forum1/thalassemia2/index.html
สำหรับอาการของโลหิตจาง ก็มักจะมีอ่อนเพลียและซีดเป็นหลัก แต่เราต้องหาสาเหตุ เพราะยาที่เกี่ยวข้องจะมีได้ทั้ง เหล็ก และกรดโฟลิก และ บี 12 ขึ้นกับสาเหตุ
สาเหตุที่พบมากในประเทศไทย จะเป็นสาเหตุด้านโภชนาการ คือ ขาดสารอาหาร คือ ธาตุเหล็ก เกิดขึ้นได้ในหญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยก่อนเรียน ซึ่งเป็นปัญหาคาใจ แก้ไขไม่ง่ายเหมือนโรคขาดโปรตีนและพลังงาน อีกสาเหตุหนึ่งคือแผลในกระเพาะอาหารและมีเลือดออกมาก เช่นกรณี คุณบรรหาร ศิลปอาชา เป็นต้น การวินิจฉัย ดูทั้งอาการ ต้องซักประวัติ ตรวจเลือด จึงจะบอกได้ อย่าด่วนเสริมเหล็กให้ผู้ป่วยนะคะ

โดยหลักๆแล้ว การจ่ายยาธาตุเหล็ก ในคนทั่วไปมักให้แก่หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 20 เดือน จนถึงหลังคลอด 6 อาทิตย์ ในขนาด 60 มิลลิกรัมของธาตุเหล็กต่อวัน กินพร้อมอาหารเพราะมักจะมวนท้อง นอกจากนั้นก็อาจจ่ายให้เด็กวัยก่อนเรียนที่มีปัญหาโลหิตจางที่เกี่ยวกับขาดเหล็ก ซึ่งดูขนาดรับประทานให้ถูกต้องตามอายุ

การรับประทานยาธาตุเหล็กพร่ำเพรื่อไม่เกิดประโยชน์ เพราะเหล็กที่ได้รับมากเกินจำเป็นจะไปลดการดูดซึมธาตุสังกะสี

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงก็จะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่แดง พวกพืชประเภทถั่วก็มีธาตุเหล็กอยู่บ้างแต่ดูดซึมสู้พวกเนื้อสัตว์ไม่ได้

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved